Božja beseda za ponedeljek, 17. januarja 2022


Sv. Anton Puščavnik, obvezni god

Ponedeljek 2. tedna med letom (leto II)

»Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti.« (Mr 2,19b)

Berilo

Bog zavrže nepokornega Savla

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 15,16-23)

Po zmagi nad Amalečani je Samuel rekel Savlu: »Pusti, da ti povem, kaj mi je nocoj govoril Gospod.« Rekel mu je: »Govori!« Samuel je rekel: »Ali nisi postal poglavar Izraelovih rodov, ko si se sam sebi zdel majhen? Gospod te je mazilil za kralja nad Izraelom. Poslal te je na pot ter zapovedal: ›Pojdi in pokončaj z zakletvijo grešne Amalečane in bojuj se z njimi, dokler jih ne uničiš!‹ Zakaj torej nisi poslušal Gospodovega glasu, ampak si se lotil plena in storil, kar je hudo v Gospodovih očeh?« Savel je odgovoril Samuelu: »Saj sem poslušal Gospodov glas in hodil po poti, po kateri me je poslal Gospod. Pripeljal sem kralja Amalečanov Agaga, Amalečane pa sem pokončal z zakletvijo. Ljudstvo pa je vzelo od plena drobnice in govedi, kar je bilo najboljšega za zakletev, da bi darovali Gospodu, tvojemu Bogu, v Galgali.« Samuel pa je rekel: »Ali so Gospodu bolj všeč žgalne in klavne daritve kakor pokorščina Gospodovemu povelju? Glej, pokorščina je boljša kot daritev, poslušnost boljša kot tolšča ovnov. Kajti upor je kakor greh vraževanja in samovolja kakor zlo malikovanja. Ker si zavrgel Gospodovo povelje, je tudi on tebe zavrgel kot kralja.«

Psalm 50

Odpev: »Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.«

Ps 50,8-9.16-17.21.23

Zaradi tvojih daritev te ne grajam,
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj.
Ne jemljem iz tvoje hiše telička
ne kozlov iz tvojih čred.
Odpev: »Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.«
Kaj naštevaš moje zapovedi
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta?
Ti, ki sovražiš strahovanje
in si moje besede mečeš za hrbet?
Odpev: »Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.«
To si delal in jaz bi naj molčal?
Grajam te in to ti stavim pred oči.
Kdor daruje hvalno daritev, me časti,
in kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje.
Odpev: »Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Veselje učencev, ker je Jezus pri njih

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,18-22)

Tisti čas so se učenci Janeza Krstnika in farizeji postili. Pa pridejo in rečejo Jezusu: »Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, tvoji učenci pa ne?« Jezus jim odgovori: »Ali se morejo postiti svatje, dokler je ženin pri njih? Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti. Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet, in takrat, tiste dni, se bodo postili.

Nihče ne prišije na staro obleko zaplate iz neudelanega blaga; sicer nov našiv od stare še kaj odtrga in nastane še večja luknja. Nihče ne deva novega vina v stare mehove, sicer vino mehove razžene pa bo uničeno vino in mehovi, marveč devajo novo vino v nove mehove.«
Sv. Anton Puščavnik (leto II), obvezni god

Berilo

Bog bo povedal, kaj hoče od tebe

Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 6,6-8)

»S čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim pred vsemogočnim Bogom? Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti? Ali se bo Gospod veselil tisoč ovnov, daritev potokov olja? Ali naj mu darujem svojega prvorojenca v povračilo za svojo pregreho? Sad svojega telesa kot poravnavo za svojo dušo?« »Bilo ti je razodeto, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in da si ponižen pred svojim Bogom.«

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7.8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Mt 19,21

Aleluja

Aleluja. Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Aleluja.

Odpoved bogastvu vodi k popolnosti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 19,16-26)

Tisti čas je nekdo pristopil k Jezusu in mu rekel: »Učenik, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« On mu je rekel: »Kaj me vprašuješ o dobrem? Eden je, ki je dober; če pa hočeš priti v življenje, izpolnjuj zapovedi!« Vprašal ga je: »Katere?« In Jezus je rekel: »Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« Mladenič mu je rekel: »Vse to sem izpolnjeval. Kaj mi je še treba?« Jezus mu je rekel: »Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« Ko je mladenič slišal to besedo, je odšel žalosten; imel je namreč veliko premoženje. Jezus pa je svojim učencem rekel: »Resnično, povem vam: Bogatin bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In še vam povem: Lažje je velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v Božje kraljestvo.« Ko so učenci to slišali, so se silno čudili in govorili: »Kdo se torej more zveličati?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton Puščavnik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog izbere Savla. Ta želi biti pokoren, a išče rešitve po svoje in pri plenu ne posluša Božjega naročila. Ker svoj greh prikrije, mu prerok napove konec kraljevanja. Tudi v srcu se bom trudil poslušati Boga, ne samo navzven. Gospod, hvala za mnoge zglede pokorščine v ljubezni, da bi se izognil vsaki dvojni igri.

Evangelij

Jezusova novost je tako velika in vesela, da ne potrebuje znamenj, ki spominjajo na žalost. Post bo nastopil v Cerkvi, ko bo doživljala preganjanja in težave. Zaradi Jezusove navzočnosti se bom trudil za veselje do vsega. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da mi ne bo zmanjkalo novega vina tvoje ljubezni in varstva.

Primož Krečič

Sv. Anton Puščavnik (17. januar)