Božja beseda za ponedeljek, 16. septembra 2019


Sv. Kornelij in Ciprijan, obvezni god

Ponedeljek 24. tedna med letom (leto I)

»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)

Berilo

Moliti je treba za vse ljudi

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 2,1-8)

Predvsem prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej pobožnosti in čistosti. To je namreč dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice.

Zakaj en Bog je; eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Jezus Kristus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času; in v to sem jaz postavljen za glasnika in apostola – resnico govorim, ne lažem – poganom za učitelja v veri in resnici. Hočem torej, naj možje na vsakem kraju molijo, povzdigujoč čiste roke, brez srda in prepirljivosti.

Psalm 28

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Ps 28,2.7.8-9

Gospod, sliši glas moje prošnje,
ko vpijem k tebi,
ko dvigam svoje roke
k tvojemu svetišču.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod, moja moč in moj varuh!
Vanj je zaupalo moje srce
in sem dobil pomoč;
zato se radujem in ga hvalim.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod je moč svojemu ljudstvu,
rešilna obramba svojemu izvoljencu.
Reši svoje ljudstvo
in blagoslôvi svojo dediščino!
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Jezus hvali stotnikovo vero

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,1-10)

Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum. Pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik, ki mu je bil zelo drag. Ko je (stotnik) slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil.

Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč: »Vreden je, da mu to storiš; ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal.« Jezus je šel z njimi.

Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik k njemu poslal prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Zakaj tudi jaz, ki sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj, pravim temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stori to‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, ga je občudoval; in obrnil se je ter možici, ki ga je spremljala, rekel: »Povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere.« In ko so se vrnili poslanci domov, so služabnika našli zdravega.
Sv. Kornelij in Ciprijan (leto I), obvezni god

Berilo

Ponašamo se z nadlogami

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,1-5)

Bratje in sestre, ker smo opravičeni iz vere, imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo z vero dobili tudi dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak ponašamo se tudi z nadlogami, vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, potrpežljivost pa preizkušenost, preizkušenost pa upanje; upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen razlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Psalm 33

Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Ps 33,2-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša;
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospodje slišal,
iz njegove stiske gaje rešil.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Angel Gospodov šotori okoli tistih,
ki se ga boje, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Mučenci pričujejo za Kristusa pred kralji

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,17-22)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Varujte se ljudi, kajti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah; pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta je, ki bo v vas govoril. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina in otroci bodo vstajali zoper starše ter jih izročali v smrt; in sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, bo zveličan.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Ljudmila

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel piše Timoteju. Opozarja ga, naj moli za vse, tudi za oblastnike, ker Bog nikogar ne izključi. Apostol želi vse pripeljati k dostojanstvu in mirnemu življenju. Odprt bom za Božje delovanje v drugih in svobodno sprejemal njegov dar. Gospod, hvala, da je tvoje odrešenje za vse ljudi, da je vsak človek v tvoji ljubezni in upoštevaš njegovo svobodo.

Evangelij

Stotnik ima bolnega služabnika. Pošlje ljudi k Jezusu, da bi prišel in ga ozdravil. Po drugi delegaciji mu pove, da ni vreden tega obiska, naj reče le besedo in bo ozdravljen. Posnemal bom vero stotnika in povsem zaupal Jezusu. Gospod, prosim te za preprostost in jasnost, da te bom priznal za resničnega Odrešenika.

Primož Krečič

Sv. Kornelij in Ciprijan (16. september)

Misli Benedikta XVI.

Dragi bratje in sestre, v zaporedju naših katehez o velikih osebnostih starodavne Cerkve prihajamo danes do izjemnega afriškega škofa iz 3. stoletja, sv. Ciprijana, ki »je bil prvi škof, ki je v Afriki dosegel krono mučeništva.« V enaki meri je njegov ugled - kakor pričuje diakon Poncij, ki je prvi opisal njegovo življenje - povezan z njegovo književno ustvarjalnostjo in pastoralno dejavnostjo v trinajstih letih med njegovim spreobrnjenjem in mučeništvom (prim. Vita 19,1; 1,1). Ciprijan se je rodil v Kartagini ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.