Božja beseda za soboto, 16. avgusta 2014

Sobota 19. tedna med letom (leto II)

»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

Berilo

Vsak je zase odgovoren pred Bogom

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 18,1-10.13.30-32)

Gospodova beseda mi je prišla takole: Kaj vam je, da uporabljate v Izraelovi deželi ta pregovor: »Očetje so jedli kislo grozdje in zobje otrok imajo skomino?«

Kakor resnično živim, govori vsemogočni Gospod, nikar ne rabite več tega pregovora v Izraelu! Glejte, vse duše so moje; očetova duša kakor sinova duša, moji sta obe! Duša, ki greši, umre.

Če je kdo pravičen in dela, kar je prav in pravično, ne jé na gorah daritvenega mesa, ne dviga svojih oči k malikom Izraelove hiše, ne oskrunja žene svojega bližnjega, [se ne približuje ženi v mesečni dobi], nikogar ne stiska, dolžniku vrača njegovo zastavo, ničesar ne izsiljuje, daje lačnemu svoj kruh, oblači nagega, ne posojuje na obresti, ne jemlje oderuške plače, svojo roko odvrača od krivice, sodi pošteno med možem in možem, živi po mojih zakonih, pazi na moje pravice in jih izvršuje, ta je pravičen, on bo živel, govori vsemogočni Gospod.

Če pa ima kdo nasilnega sina, ki preliva kri in dela katero onih reči, ne bo živel! Ker je počenjal vse te gnusobe, mora gotovo umreti; njegova kri bo nad njim.

Zato bom vsakega izmed vas, Izraelova hiša, sodil po njegovih potih, govori vsemogočni Gospod. Spreobrnite se in odvrnite se od vseh svojih grehov, da vam ne bodo več spotika za krivdo. Vrzite od sebe vse svoje grehe, s katerimi ste se pregrešili, in naredite si novo srce in novega duha! Zakaj hočete umreti, Izraelova hiša? Kajti ni mi pogodu smrt tega, ki naj umre, govori vsemogočni Gospod. Spreobrnite se torej, da boste živeli!

Psalm 51

Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«

Ps 51,12-13.14-15.18-19

Čisto srce, o Bog, mi ustvari
in duha stanovitnosti v meni obnovi!
Ne zavrzi me izpred svojega obličja
in svojega svetega duha mi ne odvzemi!
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«
Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem
in duha velikodušnosti v meni obnovi.
Učil bom hudobne tvojih potov
in grešniki se k tebi spreobrnejo.
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«
Nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral.
Moja daritev, o Bog, je skesani duh,
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Malih je nebeško kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 19,13-15)

Tedaj so Jezusu prinesli otročiče, da bi roke nanje položil in molil. Učenci so jih karali, a Jezus jim je rekel: »Pustite otročiče in ne branite jim priti k meni, zakaj takih je nebeško kraljestvo.« Položil je nanje roke in potem je šel od ondod.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Rok

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelce je v njihovem čutu za pravičnost motilo, da Bog kaznuje grehe staršev na otrocih. Menili so, da so obsojeni po krivem, zato se jim ni treba kesati. Prerok poudarja, da je vsak posameznik odgovoren za svoja dejanja. Ne bom zvračal krivde na druge, ampak se zavedal pomena odločitve za spreobrnjenje srca. Gospod, vedno znova me uči moje osebne odgovornosti.

Evangelij

Otroke so pripeljali k Jezusu, da bi jih blagoslovil, učenci pa bi radi to preprečili. Jezus jih spodbuja, naj pustijo otroke k njemu, ker so najbolj odprti za njegovo ljubezen. Skušal bom razumeti, da se Božja ljubezen deli tistim, ki so odprti kakor preprosti otroci. Trudil se bom biti tako odprt in zaupljiv za Jezusovo oznanilo. Gospod, hvala za modrost, da je najmočnejša otroška preprostost.

Primož Krečič