Božja beseda za ponedeljek, 15. februarja 2021

Ponedeljek 6. tedna med letom (leto I)

»Zahtevali so od njega znamenje z neba, da bi ga skušali« (Mr 8,11b)

Berilo

Kajn ubije Abela

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 4,1-15.25)

Adam je spoznal svojo ženo Evo in je spočela in rodila Kajna ter rekla: »Dobila sem človeka po Gospodu.« Nato je rodila še njegovega brata Abela. Abel je bil pastir drobnice, Kajn pa je bil poljedelec. Čez dalj časa je Kajn daroval od sadov zemlje daritev Gospodu. A tudi Abel je daroval od prvencev svoje drobnice, njihovo tolščo. Gospod se je ozrl na Abela in njegovo daritev; na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl, zato se je Kajn silno razsrdil in obraz mu je upadel. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: »Zakaj si se razsrdil in zakaj ti je obraz upadel? Ali ga ne boš dvignil, če delaš dobro? Če pa ne delaš dobro, ali ne preži greh pred durmi? Grešno poželenje je obrnjeno k tebi; a ti mu gospoduj!« Nato je Kajn rekel bratu Abelu: »Pojdiva ven!« Ko pa sta bila na polju, se je Kajn vzdignil zoper brata Abela in ga ubil. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: »Kje je tvoj brat Abel?« Odgovoril je: »Ne vem. Mar sem jaz varuh svojega brata?« Pa je dejal: »Kaj si storil? Glas krvi tvojega brata vpije k meni z zemlje. Zdaj torej bodi preklet, proč od zemlje, ki je odprla svoja usta, da je prejela iz tvoje roke kri tvojega brata! Ko boš zemljo obdeloval, naj ti ne daje več svojih pridelkov; blodil in begal boš po zemlji.«

Kajn pa je rekel Gospodu: »Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, izženeš me danes iz dežele in pred tvojim obličjem se moram skrivati; blodil in begal bom po zemlji, in kdor koli me bo našel, me bo ubil.« Gospod mu je dejal: »Ne tako; kdor koli ubije Kajna, bo sedemkrat kaznovan.« In Gospod je dal Kajnu znamenje, da bi ga nihče ne ubil, kdor bi ga našel.

Adam je spet spoznal svojo ženo in je rodila sina ter ga imenovala Seta. »Kajti,« je rekla, »dal mi je Bog drug zarod namesto Abela, ker ga je Kajn ubil.«

Psalm 50

Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Ps 50,1.8.16-17.20-21

Gospod Bog je spregovoril in poklical zemljo
od sončnega vzhoda do zahoda:
Zaradi tvojih daritev te ne grajam,
saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj.
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Kaj naštevaš moje zapovedi
in jemlješ mojo zavezo v svoja usta?
Ti, ki sovražiš strahovanje
in si moje besede mečeš za hrbet?
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«
Sedel si in zoper svojega brata govoril,
zasramoval sina svoje matere.
To si delal in jaz bi naj molčal?
Grajam te in to ti stavim pred oči.
Odpev: »Daruj Bogu hvalno daritev.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Odpri moje oči, Gospod, da bom gledal čuda tvoje postave. Aleluja.

Farizeji skušajo Jezusa

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,11-13)

Tisti čas so prišli farizeji ter se začeli prepirati z Jezusom: zahtevali so od njega znamenje z neba, da so ga skušali. Iz globočine srca vzdihne ter pravi: »Kaj hoče ta rod imeti znamenje? Resnično, povem vam: Temu rodu se ne bo dalo znamenje.« In pustil jih je, stopil zopet v čoln in se odpeljal na drugo stran.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Klavdij de la Colombiere

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kajn in Abel sta delavna in pobožna brata. Toda Kajn dopusti, da se mu v srcu razplamti zavist. Bog ga opozori, naj ustavi zlo, vendar ga ne uboga. Zlo se v njem razbohoti, tako da ubije brata. Skušal bom v kali zatreti vsak napad zavisti in se vprašati, zakaj imam tako misel. Gospod, daj mi moči, da bom odganjal vse slabe misli tudi tedaj, ko bodo drugi hudobni do mene.

Evangelij

Farizeji razpravljajo z Jezusom in hočejo potrditev za to, kar dela. On pa se žalosten sprašuje o zaslepljenosti in trdosrčnosti ljudstva. Z večjo zavzetostjo bom sprejemal Jezusova naročila. Ne bom iskal drugih znamenj kakor njegovo ljubezen in osvoboditev. Gospod, ne dopusti, da bi me predsodki in strahovi ovirali na poti vere.

Primož Krečič