Božja beseda za petek, 15. oktobra 2021


Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika), obvezni god

Petek 28. tedna med letom (leto I)

»Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se! Vredni ste več kakor veliko vrabcev.« (Lk 12,7)

Berilo

Abraham je vzor vere, ki opravičuje

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,1-8)

Bratje, ali naj rečemo, da je naš praded Abraham kaj dosegel po svoji naravi? Če je bil opravičen po svojih delih, se namreč more ponašati. Toda ne pred Bogom. Kaj namreč pravi pismo? »Abraham je veroval Bogu in štelo se mu je v pravičnost.« Kdor dela, se mu plačilo ne šteje po milosti, marveč po dolžnosti. Temu, ki ne dela, toda veruje v njega, ki grešnika opravičuje, pa se v pravičnost šteje njegova vera. Tako tudi David blagruje človeka, kateremu Bog prisoja pravičnost brez del: »Blagor njim, katerim so hudobije odpuščene in katerih grehi so pokriti; blagor človeku, kateremu Gospod ne prišteva greha.«

Psalm 32

Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«

Ps 32,1-2.5.11

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena,
ki mu je greh pokrit.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«
Svoj greh sem ti priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu,«
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«
Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske,
z veseljem moje rešitve me boš obdal.
Veselite se v Gospodu in se radujte, pravični,
in vriskajte vsi, kateri ste pravega srca.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Božja skrb za nas tudi v najmanjših stvareh

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,1-7)

Ko se je nabralo na tisoče ljudstva, tako da so drug drugemu stopali na noge, je začel Jezus govoriti najprej svojim učencem: »Varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina. Nič ni skritega, kar bi se ne razodelo, in tajnega, kar se ne bi zvedelo. Kar ste rekli v temi, se bo slišalo o belem dnevu, in kar ste povedali na uho v hramih, se bo oznanjevalo na strehah.

Povem pa vam, svojim prijateljem: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. Pokazal pa vam bom, koga se bojte: Bojte se tistega, ki more usmrtiti in potem vreči v pekel. Dà, rečem vam, tega se bojte! Ali se ne prodaja pet vrabcev za dva novčiča? In ne eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom. Pa tudi lasje na vaši glavi so vsi prešteti. Ne bojte se torej: več ko mnogo vrabcev ste vredni vi.«
Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (leto I), obvezni god

Berilo

Duh prosi za nas z neizrekljivimi vzdihi

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,22-27)

Bratje in sestre, vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo stvarstvo: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinóvljenje, odrešenje svojega telesa. Odrešeni smo bili namreč v upanju; upanje pa, ki ga gledamo, ni več upanje – kdo bo namreč upal v to, kar že vidi? Če pa upamo v to, česar ne vidimo, to pričakujemo s potrpežljivostjo. Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje sŕca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z Božjo voljo.

Psalm 14

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 14,2-5

Gospod gleda z nebes na človeške otroke,
da bi videl, ali je kdo razumen in išče Boga.
Vsi skupaj so zablodili, so se pokvarili,
ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega.
Ali se ne bodo spametovali vsi hudodelci,
ki žro moje ljudstvo, kakor bi jedli kruh?
Kjer Gospoda ne kličejo,
tam se bodo od strahu tresli,
zakaj Bog je z rodom pravičnih.

Evangelij

Prim. Lk 11,28

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo z ljubeznijo ohranijo. Aleluja.

Marta sprejme Jezusa, Marija si izvoli najboljši del

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,38-42)

Tisti čas je Jezus prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegovo besedo, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovóril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne bo odvzet.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Terezija Jezusova Avilska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Judje so spoštovali Abrahama zaradi neomajne vere, ker je poslušal Boga in bil pripravljen darovati sina. Pavel poudarja, da Bog rešuje po veri, dela pa so sad vere. Poglobil bom zaupanje v Jezusa in vse, tudi svoj greh, prinesel pred ljubeči pogled Očeta. Gospod, pomagaj mi, da se ne bom zanašal na uspehe in zasluge, ampak v ponižnosti sprejemal vse kot dar tvoje dobrote.

Evangelij

Jezus svari učence pred farizejsko hinavščino in jih vabi k zaupanju. Tudi v hudem preganjanju ne bo izostala Božja pomoč. Poslušam Jezusa, ki mi pravi, da se ne smem bati v nobeni okoliščini in moram ohraniti zaupanje vere. Gospod, večkrat si mi pokazal, kako drži ta obljuba, da me še tako velika hudobija in nasilje ne moreta ločiti od tvoje ljubezni.

Primož Krečič

Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (15. oktober)