Božja beseda za ponedeljek, 13. junija 2022


Sv. Anton Padovanski, obvezni god

Ponedeljek 11. tedna med letom (leto II)

»Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta.« (Mt 5,42)

Berilo

Zloraba oblasti povzroči umor nedolžnega

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 21,1-16)

Nabót iz Jezraela je imel vinograd poleg palače Ahaba, kralja v Samariji. Ahab je rekel Nabótu: »Daj mi svoj vinograd, da mi bo za zelnik, ker je tik moje hiše! Dam ti zanj boljši vinograd. Če pa ti je bolj všeč, ti ga plačam v denarju.« Nabót pa je odgovoril Ahábu: »Gospod me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov!« In Ahab je prišel v svojo palačo zlovoljen in srdit zaradi odgovora, ki mu ga je dal Nabot. Legel je na posteljo, obrnil obraz v stran in ni hotel jesti.

Prišla pa je k njemu njegova žena Jezabela in ga vprašala: »Zakaj si tako zlovoljen in nočeš jesti?« Odgovoril ji je: »Govoril sem z Nabotom, pa mi je odgovoril: ›Ne dam ti svojega vinograda.‹« Njegova žena Jezabela mu je rekla: »Saj vendar ti kraljuješ nad Izraelom! Vstani, jej in bodi dobre volje! Jaz ti bom dala Nabotov vinograd.«

Napisala je v Ahabovem imenu pisma, jih zapečatila z njegovim pečatom in pisma poslala starešinam in plemenitim, ki so prebivali z Nabotom v njegovem mestu. V pismih pa je napisala: »Razglasite post in posadite Nabota ljudstvu na čelo! Njemu nasproti pa posadite dva ničvredna moža, da bosta pričala zoper njega: ›Preklinjal si Boga in kralja!‹ potem ga odpeljite ven in posujte s kamenjem, da bo umrl!« Možje Nabotovega mesta, starešine in plemeniti, ki so prebivali v njegovem mestu, so storili, kakor jim je bila naročila Jezabela in kakor je bilo zapisano v pismih, ki jim jih je poslala. Razglasili so post in posadili Nabota ljudstvu na čelo. Nato sta prišla dva ničvredna moža in sedla njemu nasproti. Pred ljudstvom sta ta dva pričala zoper Nabota: »Nabot je preklinjal Boga in kralja!« In odpeljali so ga iz mesta in posuli s kamenjem, da je umrl.

Jezabeli pa so poslali sporočilo: »Nabot je s kamenjem posut in mrtev.« Ko je Jezabela slišala, da je Nabot s kamenjem posut in mrtev, je rekla Ahabu: »Vstani, vzemi v last vinograd Nabota iz Jezraela, ki ti ga za denar ni hotel dati! Kajti Nabot ni več živ, ampak je mrtev.« Ko je Ahab slišal, da je Nabot mrtev, je vstal in šel v Nabotov vinograd, da bi ga vzel v last.

Psalm 5

Odpev: »Gospod, poslušaj moje vzdihovanje.«

Ps 5,2-3.5-6.7

Gospod, poslušaj moje vzdihovanje,
prisluhni glasu moje molitve,
moj kralj in moj Bog!
Odpev: »Gospod, poslušaj moje vzdihovanje.«
Saj ti nisi Bog, ki mu je všeč krivica,
hudobnež se pri tebi ne zadržuje
in brezbožni ne obstanejo pred teboj.
Odpev: »Gospod, poslušaj moje vzdihovanje.«
Sovražiš vse, ki delajo krivico;
pogubljaš vse, ki lažnivo govorijo;
zvijačni ljudje se ti studijo, Gospod.
Odpev: »Gospod, poslušaj moje vzdihovanje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Jezus uči, naj hudo vračamo z dobroto

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,38-42)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in zob za zob.‹ Jaz pa vam pravim, da se hudobnežu ne upirajte; marveč, ako te kdo bije po desnem licu, mu nastavi še drugo; in kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti vzeti suknjo, mu pusti še plašč; in kdor te prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Kdor te prosi, mu daj; in kdor si hoče od tebe sposoditi, se ne obračaj od njega.«
Sv. Anton Padovanski (leto II), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)

Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj, ker me je Gospod pomazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, da ozdravim potrte v srcu, da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje, da okličem leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse žalujoče, da dam na Sionu žalujočim kot dar venec namesto pepela, olje veselja namesto žalnega ogrinjala, hvalospev namesto obupa.

Psalm 18

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 18,8-11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Zaželeni so bolj kot zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so kot med
in strd iz satovja.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je: »Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ahab in Nabot se ne moreta dogovoriti glede vinograda. Vmes stopi poganska Jezabela, ki z lažjo in ukano privede do usmrtitve Nabota. Zaplete z bližnjimi bom reševal sproti. Ne bom dovolil, da bi se vmešali drugi. Gospod, hvala, ker me učiš, naj spoštujem druge in rešujem probleme brez nasilja ter pogojevanja.


Evangelij

Jezus pravi, da je treba preseči zakon povračila. Vsako nasilje rodi še drugo, večje nasilje. Zato ga je treba ustaviti in pri tem tudi nastaviti drugo lice. Posnemal bom Jezusa in se trudil odpuščati vsako zlo ter delati dobro. Gospod, prosim te, nauči me tako ljubiti, da se ne bom oziral na to, kar mi delajo drugi.

Primož Krečič

Sv. Anton Padovanski (13. junij)