Božja beseda za ponedeljek, 12. decembra 2022

Ponedeljek tretjega adventnega tedna

In on jim je rekel: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.« (Mt 21, 27)

Berilo

Zvezda vzhaja iz Jakoba

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 24,2-7.15-17)

Tiste dni je Balaam pogledal in videl Izraela ušotorjenega po njegovih rodovih. Nadenj je prišel Božji duh in povedal je svoj rek: Izrek Balaama, Beorjevega sina, izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši Božje besede, ki vidi prikazen Vsemogočnega, ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: Kako so lepi tvoji šotori, Jakob, tvoja prebivališča, o Izrael! Razprostirajo se kakor doline, vrtovi ob reki, kakor hrasti, zasajeni od Gospoda, kakor cedre ob vodah. Voda teče iz njegovih veder in njegovo seme je ob obilnih vodah. Višji kot naš kralj je njegov kralj in vzvišeno je njegovo kraljestvo.

Nov izrek Balaama, Beorjevega sina, izrek moža zaprtih oči, človeka, ki sliši Božje besede, ki pozna misli Najvišjega, vidi prikazen Vsemogočnega, ki se je zgrudil, pa so se mu odprle oči: Vidim ga, pa ne zdaj, gledam ga, pa ne blizu. Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se dviga iz Izraela.

Psalm 25

Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«

Ps 25,4-5.6-7.8-9

Svoja pota, Gospod, mi pokaži
in svojih steza me naúči!
Vodi me v svoji resnici ter me úči;
saj si ti, Bog, moj rešitelj.
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«
Gospod, spomni se svojega usmiljenja
in svojih milosrčnosti, ki so od vekov.
Grehov moje mladosti se ne spominjaj,
zaradi svoje dobrote me ne pozabi, Gospod!
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«
Dober in pravičen je Gospod,
zato grešnike učí pravih poti.
Vodi ponižne v pravičnosti,
učí krotke svojih poti.
Odpev: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, pridi in nam prinesi mir, da se bomo veselili tvoje bližine. Aleluja.

Jezus vprašuje o Jenezovem krstu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,23-27)

Tisti čas je prišel Jezus v tempelj. K njemu so pristopili veliki duhovniki in starešine in rekli: »S kakšno oblastjo to delaš in kdo ti je dal to oblast?« Jezus jim je odgovoril: »Vprašal vas bom tudi jaz neko stvar; če mi jo poveste, vam bom tudi jaz povedal, s kakšno oblastjo to delam: Janezov krst – od kod je bil, iz nebes ali od ljudi?« Ti so pa sami pri sebi mislili: »Ako rečemo: ›Iz nebes‹›, nam bo dejal: ›Zakaj mu torej niste verjeli?‹ Ako pa rečemo: ›Od ljudi‹, se bojimo ljudstva; vsi imajo namreč Janeza za preroka.« Odgovorili so Jezusu: »Ne vemo.« In on jim je odgovoril: »Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ivana Frančiška Šantalska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Moabci želijo preprečiti prehod Izraelcev skozi svojo deželo. Kralj naroči vidcu Bileámu, naj jih prekolne, ta pa jim napove blagoslov. Pokaže na novo zvezdo, ki predstavlja prihodnje Mesijevo kraljevanje. Blagoslov je ključen za moje življenje. Gospod, hvala, ker mi svetiš kot zvezda in razsvetljuješ temine. Daj, da te bom vedno sprejemal z veseljem.

Evangelij

Jezus je v Jeruzalemu. Duhovnike in starešine zanima, s kakšno močjo oznanja in dela čudeže. Spravi jih v zadrego, ko jih vpraša, s kakšno oblastjo je oznanjal Janez Krstnik. Jezus me vabi, naj ga sprejmem brez pomislekov. Gospod, daj mi moč, da se bom ves odločil zate in bom odprt za tvoje vodstvo.

Primož Krečič