Božja beseda za četrtek, 12. decembra 2019

Četrtek drugega adventnega tedna

»Vsi preroki in postava so prerokovali do Janeza. On pa je, če hočete to sprejeti, Elija, ki mora priti.« (Mt 11, 13-14)

Berilo

Sveti Bog je naš odrešenik

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 41,13-20)

Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki trdno drži tvojo desnico in ti pravi: »Ne boj se, jaz ti pomagam!« Ne boj se, Jakob, črviček, Izraelovo krdelce! Jaz ti pomagam, govori Gospod. Tvoj odkupitelj je Izraelov Sveti. Glej, naredim te za mlatilne sani, za novo mlatilnico z mnogimi zobmi. Mlatil boš gore in jih zdrobil, hribe boš spremenil v pleve. Vejal jih boš, odnese jih veter, razprši jih vihar. Ti pa se boš radoval nad Gospodom, se hvalil z Izraelovim Svetim. Bedni, ubogi iščejo vode, pa je ni. Njihov jezik gine od žeje. Jaz, Gospod, jih uslišim, jaz, Izraelov Bog, jih ne zapustim. Na golih gričih odprem reke in studence sredi dolin; puščavo spremenim v jezero voda in suho zemljo v vrelce vode. V puščavo zasadim cedro, nérod, mirto in oljko, v pustinjo postavim cipreso, brest in jelko hkrati, da bodo videli in uvideli, opazili in razumeli obenem, da je Gospodova roka to storila in Izraelov Sveti to naredil.

Psalm 145

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 145,1.9.10-11.12-13

Poveličeval te bom, o Božji moj kralj,
slavil bom tvoje ime vekomaj.
Dober je Gospod vsem,
usmiljen do vseh svojih del.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Naj te hvalijo. Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči,
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje kraljestvo je za vse rodove.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, pridi in nam prinesi mir, da se bomo veselili tvoje bližine. Aleluja.

Jezus slavi Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,11-15)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Resnično povem vam: Med rojenimi od žená ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik; kdor pa je najmanjši v nebeškem kraljestvu, je večji od njega. Od dni Janeza Krstnika doslej nebeško kraljestvo trpi silo in silni ga otemajo. Kajti vsi preroki in postava do Janeza so napovedovali; in če hočete priznati: on je Elija, ki mora priti. Kdor ima ušesa, naj posluša.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ivana Frančiška Šantalska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok predstavlja Gospoda kot odkupitelja, ki je domače povezan z zasužnjenim Izraelom in mu hoče pomagati. Ljudstvo se mora nasloniti nanj in mu zaupati. Bog skrbi tudi zame in mi pripravlja vedno nove rešitve. Premalo se veselim in sem hvaležen za to pomoč. Gospod, hvala za dar novega izhoda, ki bo šel po sredi puščave v rodovitno pokrajino, kjer ne bo manjkalo vseh dobrin. Ta dar bo šel k vsem narodom.

Evangelij

Jezus predstavi Janeza Krstnika kot največjega preroka, ki je pripravil človeštvo na njegov prihod. Sem pripravljen sprejeti ljudi, ki mi približajo Jezusa, znam tudi sam spregovoriti o njem? Gospod, pomagaj mi sprejeti odgovornost za tvoje kraljestvo, da bom v vsem tvoj učenec. Naj ti pogumno služim, kamor me boš poslal. Daj, da bom k tebi povabil še druge.

Primož Krečič