Božja beseda za soboto, 12. oktobra 2013

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

Sobota 27. tedna med letom (leto I)

»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)

Berilo

Božja žetev je že pripravljena

Berilo iz knjige preroka Joela (Jl 4,12-21)

To govori Gospod: »Narodi naj se dvignejo in gredo v jozafatsko dolino, tam bom sedel, da sodim vse narode naokrog. Nastavite srp, kajti žetev je zrela, pridite, teptajte, ker je stiskalnica polna; prekipevajo vinske kadi, velika je namreč njihova hudobija!«

Množice, kakšne množice v doline odločitve; blizu je Gospodov dan v dolini odločitve. Sonce in mesec sta potemnela, zvezde so nehale svetiti. Gospod rjôve s Siona, iz Jeruzalema grmi njegov glas, da se treseta nebo in zemlja. Toda svojemu ljudstvu je Gospod pribežališče, zavetišče Izraelovim sinovom. Spoznali boste, da sem jaz, Gospod, vaš Bog, ki prebivam na Sionu, na svoji sveti gori. Jeruzalem postane svet kraj in tujci ne bodo več stopali vanj! Tisti dan se bo zgodilo, da bo z gorá kapljalo novo vino in s hribov bo teklo mleko, po vseh Judovih strugah bodo žuborele vode. Studenec bo izviral iz Gospodove hiše in namakal Sitimsko dolino. Egipt postane puščava, Edom pusta samota, zavoljo zločinov nad Judovimi sinovi, ker so prelivali nedolžno kri v njihovi deželi! Judeja pa bo naseljena brez konca in Jeruzalem na vse veke. »Maščeval bom njihovo kri, nočem, da bi ostala nekaznovana.« Gospod bo prebival na Sionu.

Psalm 97

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Ps 97,1-2.5-6.11-12

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki.
Oblak in tema ga obdajata,
pravica je temelj njegovega prestola.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Gore se topijo pred Gospodom kakor vosek,
pred gospodarjem vesoljne zemlje.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«
Luč vzhaja pravičnemu,
veselje tistim, ki so pravega srca.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
slavite njegovo sveto ime!
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Blagor tistim, ki poslušajo Božjo besedo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,27-28)

Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je rekel: »Da, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Maksimilijan Celjski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Joel predstavlja dan obračuna med dobrim in zlim. Narodi bodo šli v dolino odločitve Jozafat. Po sodbi bo Gospodovo ljudstvo prebivalo z njim na Sionu. Zanje bo nastopilo blagostanje, za druge pa maščevanje in kazen. Ne bom pristal na privlačnost zla, ampak se bom ravnal po Božjem nasvetu. Gospod, okrepi mi zvestobo, da bom vztrajal na tvoji poti in že tu okušal veselje tvoje gostije.

Evangelij

Ko se Jezus prereka z nasprotniki, pride žena in ga navdušeno počasti. Pri tem blagruje mater, ki ga je rodila. Jezus jo dopolni in blagruje vse, ki poslušajo in uresničijo Božjo besedo, med katerimi je prva njegova mati. Odkrival bom moč Božje besede, jo poslušal in uresničeval. Gospod, okrepi mi duha, da se ne bom upiral tvoji besedi in jo bom povsem izpolnil.

Primož Krečič