HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 11. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Prot in Hijacint


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (23. nedelja med letom) - Škof Alojz Uran - srečanje PRO - Vejna nad Trstom
(8.9.2013 ob 10h, dolžina: 12:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

23. nedelja med letom - Edo Škulj - Škocjan pri Turjaku
(8.9.2013 ob 10h, dolžina: 5:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

23. nedelja med letom - Ivan Šelih - Dobova
(5.9.2010 ob 10h, dolžina: 11:23)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sreda 23. tedna med letom (leto I)

»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Vera v Kristusa se mora poznati v življenju. V njem se spremenijo pogledi, čutenje, misli. Z osebnim spreobrnjenjem se spreminjajo tudi odnosi v družbi. Z odprtostjo in budnostjo bom gradil to novo življenje, ki ga ne bodo vodila slepa čustva in nagnjenja, ampak Božja moč in modrost. Gospod, hvala ti za spremenjenje, ki mi ga podarjata tvoja ljubeča bližina in modrost.

Evangelij

Jezus blagruje uboge, lačne, žalostne, preganjane, gorje pa napoveduje bogatim, sitim, tistim, ki se smejejo in so samozadostni. Toda sreča ni v premagani revščini in žalosti, ampak v odprtosti za Božje delovanje, ki ga prinaša Jezus. Sprejemal bom dar Božje ljubezni, ki me rešuje. Gospod, osvobodi me zaupanja v zunanje rešitve. Naj dajem vedno prvo mesto tebi.

Primož Krečič

Berilo

S Kristusom smo umrli, zato premagujemo vse hudo

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 3,1-11)

Bratje, če ste vstali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji. Zakaj umrli ste in vaše življenje je s Kristusom skrito v Bogu. Ko se prikaže Kristus, vaše življenje, takrat se boste tudi vi z njim prikazali v slavi.

Zamorite torej ude, kateri so na zemlji: nesramnost, nečistost, pohotnost, zlo, poželjivost in lakomnost, ki je malikovalstvo. Zaradi teh prihaja Božja jeza nad otroke nepokornosti, in v teh ste tudi vi nekdaj živeli, ko ste bili med njimi. Zdaj pa tudi vi odložite vse: jezo, srditost, hudobnost, zmerjanje in grdo govorjenje iz svojih ust. Ne lažite drug drugemu, ker ste slekli starega človeka z njegovimi deli in oblekli novega, ki se obnavlja v spoznanju, po podobi njega, ki ga je ustvaril; tukaj ni več ne Grka ne Juda, ni obrezanega, ne neobrezanega, ni divjaka, ne Skita, ni sužnja, ne svobodnega, ampak je vse v vseh Kristus.

Psalm 145

Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Ps 145,2-3.10-11.12-13

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči,
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«
da oznanijo človeškim sinovom tvojo moč
in slavo tvojega sijajnega kraljestva.
Tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov,
tvoje kraljestvo je za vse rodove.
Odpev: »Dober je Gospod vsem.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Blagor in gorje v duhu evangelija

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,20-26)

Tisti čas se je Jezus ozrl na svoje učence in je govoril: »Blagor ubogim, zakaj vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, zakaj nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, zakaj smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili in kadar vas bodo izobčili in zasramovali in vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega. Razveselite se tisti dan in radujte se, zakaj glejte, veliko je vaše plačilo v nebesih. Prav tako so namreč njih očetje delali s preroki. Toda gorje vam bogatinom, zakaj dobili ste svojo tolažbo. Gorje vam, kateri ste zdaj nasičeni, zakaj stradali boste. Gorje vam, kateri se zdaj smejete, zakaj žalovali in jokali boste. Gorje, kadar bodo vsi ljudje o vas lepo govorili, zakaj prav tako so delali njih očetje z lažnivimi preroki.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019