Božja beseda za sredo, 11. avgusta 2021


Sv. Klara, obvezni god

Sreda 19. tedna med letom (leto I)

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)

Berilo

Smrt velikega preroka Mojzesa

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 34,1-12)

Tiste dni je šel Mojzes z moabskih planjav na goro Nébo, na vrh Fasge, ki je nasproti Jerihi. Gospod mu je pokazal vso deželo: Galaad do Dana, ves Néftali, Efraimovo in Manásejevo pokrajino, vso judovo pokrajino do Zahodnega morja, Negeb in okolico, nižino palmovega mesta Jerihe do Segóra. In Gospod mu je rekel: »To je dežela, ki sem jo s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu, ko sem govoril: ›Tvojemu zarodu jo dam!‹ Dal sem ti, da jo s svojimi očmi vidiš, vanjo pa ne pojdeš!«

Tam v moabski deželi je po Gospodovem povelju umrl Mojzes, Gospodov služabnik. Pokopali so ga v dolini v moabski deželi, a za njegov grob nihče ni zvedel do današnjega dne, nasproti Bet-Fogoru; Mojzes pa je imel sto dvajset let, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in njegova moč ni opešala. Izraelovi sinovi so objokovali Mojzesa na moabskih planjavah trideset dni; potem so pretekli dnevi jokanja in žalovanja za Mojzesom. Nunov sin Jozue pa je bil napolnjen z duhom modrosti. Mojzes je namreč nanj položil svoje roke. Izraelovi sinovi so ga ubogali in delali, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu. Ni več vstal prerok v Izraelu, enak Mojzesu, s katerim je bil Gospod govoril od obličja do obličja, z vsemi znamenji in čudeži, ki jih je kot Gospodov poslanec delal v egiptovski deželi pred faraonom in nad vsemi njegovimi služabniki in nad vso njegovo deželo, z vsemi deli močne roke in z vsemi velikimi, strašnimi rečmi, ki jih je storil Mojzes pred očmi vsega Izraela.

Psalm 66

Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Ps 66,1-3.5.8.16-17

Pojte Bogu vse dežele,
pojte slavo njegovemu imenu,
nad vse ga vedno hvalite!
Recite Bogu: kako čudovita so tvoja dela!
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Pridite in poglejte Božja dela:
Čudovite reči je storil za človeške otroke.
Slavite, narodi, našega Boga,
oznanjajte njegovo hvalo.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«
Poslušajte vsi, ki se bojite Boga,
in bom povedal, kaj je storil moji duši!
Klical sem k njemu s svojimi usti
in ga hvalil s svojim jezikom.
Odpev: »Hvaljen Bog, ki nam daje življenje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Brata je treba klicati k spreobrnitvi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvári med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi s seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej Cerkvi. Če pa niti Cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar.

Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.«
Sv. Klara (leto I), obvezni god

Berilo

V puščavi se Bog zaroči s svojim ljudstvom

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 2,16.17.21-22)


16 Zato, glej, jo privabim,
jo povedem v puščavo,
spregovorim ji na srce!
17 Potem ji vrnem njene vinograde,
in dolino Ahor naredim za vrata upanja.
Tam bo voljna kakor v mladih dneh,
kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele.
21 S teboj se zaročim na veke;
s teboj se zaročim v pravičnosti in pravu,
v ljubezni in usmiljenju;
22 s teboj se zaročim v zvestobi,
in spoznala boš Gospoda.

Ali

Jezusovo življenje naj se razodeva v našem telesu

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 4,6-10.13-18)

Zakaj Bog, ki je rekel: Iz teme naj zasveti luč, je zasvetil tudi v naših srcih, da bi se svetilo spoznanje božjega veličastva na obrazu Kristusa Jezusa. Imamo pa ta zaklad v prstenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni; v negotovosti smo, pa ne obupujemo; preganjajo nas, pa nismo zapuščeni; ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti; 10 na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo življenje na našem telesu razodene. 13 Ker pa imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano: »Véroval sem, zato sem govoril,« tudi mi vérujemo, zato tudi govorimo, 14 vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil ter obenem z vami predse postavil. 15 Zakaj vse je zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še obilnejšo zahvalo v božjo slavo. 16 Zato ne omagujemo, ampak, dasi se naš zunanji človek uničuje, se naš notranji od dne do dne obnavlja. 17 Zakaj naša sedanja lahka stiska nam pripravlja nad vso mero veliko, večno bogastvo slave, 18 če ne gledamo na to, kar se vidi, marveč na to kar se ne vidi; kar se namreč vidi, je časno, kar se pa ne vidi, je večno.

Psalm 44

Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«

Ps 44,11-12.14-17

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni!
Odpev
Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju,
za njo vodijo k tebi device, njene družice.
Odpev
Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pridi, Kristusova nevesta, prejmi krono, ki ti jo je Gospod pripravil za večno. Aleluja.

Kdor ostane v meni, rodi obilo sadu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,4-10)

Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; zakaj brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, se vrže ven kakor mladika in usahne; in jih poberó, vržejo v ogenj in zgoré. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličanje mojega Očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je mene ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas; ostanite v moji ljubezni! 10 Ako boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostal v njegovi ljubezni.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Klara

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes gre na goro Nebo, kjer mu Bog pokaže obljubljeno deželo in obljubi blagoslov. Nato Mojzes umre. Ljudstvo ga slavi kot preroka, ki je služil Bogu in izpolnil načrt osvoboditve. Bog me vabi, naj poglobim zaupanje vanj in zvesto izpolnim svoje poslanstvo. Gospod, hvala za Mojzesa in za vse ljudi, ki povezujejo izkušnjo vere z zvestim delom v zgodovini.

Evangelij

Če bližnji pade, ga je treba posvariti in mu pomagati, da se vrne. Če velikokrat zavrne rešitev, ga je treba izločiti iz skupnosti. Jezus pri tem napove moč molitve v njegovem Duhu. Bolj bom poskrbel za vse, ki so se fizično ali duhovno oddaljili, da bi se zopet vrnili nazaj. Gospod, daj mi občutljivo srce, da bom zanje molil in jih sprejemal po zgledu tvoje ljubezni in odpuščanja.

Primož Krečič

Sv. Klara (11. avgust)

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo septembra 2010 o sv. Klari Asiški dejal:
»Ena tistih svetnic, ki jih imamo najraje, je nedvomno sv. Klara Asiška, ki je živela v 13. stoletju, sodobnica sv. Frančiška Asiškega. Njeno pričevanje nam kaže, koliko Cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo Cerkve.« ...

Deviška nevesta Kristusa
Klara se je rodila leta 1193 v aristokratski in bogati družini. Odpovedala se je plemstvu in bogastvu, da bi živela ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.