Božja beseda za soboto, 11. junija 2022


Sv. Barnaba, obvezni god

Sobota 10. tedna med letom (leto II), kvatrna sobota

»Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega.« (Mt 5,36)

Berilo

Elizej postane Elijev služabnik

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,19-21)

Tedaj je prerok Elija odšel z gore in našel Safatovega sina Elizeja, ko je oral. Pred seboj je imel dvanajst jarmov volov in bil sam pri dvanajstem. Elija je stopil k njemu in vrgel nanj svoj plašč. Elizej je popustil vole, hitel za Elijem in rekel: »Prosim, naj se še poslovim od očeta in matere, potem pojdem za teboj!« Odgovoril mu je: »Pojdi, vrni se! Kaj imam s teboj še opraviti?« Tedaj je Elizej odšel od njega zopet nazaj, vzel dva vola in ju zaklal. Z volovsko opremo je skuhal njuno meso in ga dal ljudem jesti. Nato je vstal, šel za Elijem in postal njegov služabnik.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 16,1-2.5.7-8.9-10

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
ker je na moji desni, ne omahnem.
Veseli se moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo varno počivalo.
Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih,
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Jezus svari pred priseganjem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,33-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Dalje ste slišali, da je bilo rečeno starim: ›Ne prisegaj po krivem: spolni pa, kar si Gospodu prisegel.‹ Jaz vam pa pravim: Sploh ne prisegajte: ne pri nebu, ker je Božji prestol; ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog; ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi ne prisegaj pri svoji glavi, ker ne moreš ne enega lasu napraviti belega ali črnega. Bodi pa vaš govor: Da, da; ne, ne; kar je več kot to, je od hudega.«
Sv. Barnaba (leto II), kvatrna sobota, obvezni god

Berilo

Spričevalo o Barnabovem življenju

Berilo iz apostolskih del (Apd 11,21-26; 13,1-3)

Tiste dni jih je veliko število verovalo in se spreobrnilo h Gospodu. Prišel je pa glas o tem do jeruzalemske Cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem vztrajajo v Gospodu; kajti bil je odličen mož in poln Svetega Duha. In pridružila se je Gospodu velika množica.

Nato je odšel v Tarz po Savla, in ko ga je našel, ga je vzel s seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristjane. V antiohijski Cerkvi so bili kot preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, Lucij iz Cirene in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili.

Psalm 98

Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Ps 98,1-6

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Pojte Gospodu ob spremljavi harfe,
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«
z godbo in glasnim petjem,
naj donijo trobente, naj bučijo rogovi,
radujte se vpričo kralja Gospoda!
Odpev: »Vpričo narodov je Bog razodel svojo pravičnost.«

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-13)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Gredé oznanjajte: »Približalo se je nebeško kraljestvo.« Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Barnaba

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Elija išče naslednika v preroški službi. Najde ga v kmetu Elizeju, na katerega med oranjem vrže svoj plašč. Ta še poskrbi za domače in delavce, potem pa gre za njim. Ob zgledih velikih prerokov se učim, da se nimam kaj obotavljati, če me kliče Bog. Najbolje, da grem takoj. Gospod, hvala, ker si vrgel name svoj plašč. Pomagaj mi, da bom izpolnil svoje poslanstvo in ljudi vodil k tebi.


Evangelij


Postava se je borila proti krivemu pričevanju in poudarjala pomen prisege pred Bogom, ki ga je treba poslušati. Jezus opozarja, naj s tem ne zakrivamo nejasnih namenov in dvomljivih odnosov. Kliče me h globoki zavezanosti resnici in iskrenosti, v kateri je "da" "da" in "ne" "ne". Gospod, pomagaj mi živeti čisto in iskreno, da bo v mojih besedah odsevalo to, kar nosim v srcu.

Primož Krečič

Sv. Barnaba (11. junij)