Božja beseda za ponedeljek, 11. marca 2019

Ponedeljek 1. postnega tedna

»Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti…« (Mt 25,35).

Berilo

Bližnjega sodimo pravično

Berilo iz 3. Mojzesove knjige (3 Mz 19,1-2.11-18)

Gospod je govoril Mojzesu: Govôri vsej občini Izraelovih sinov in jim povej: »Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet! Ne kradite in ne lažite in ne varajte drug drugega! Ne prisegajte po krivem pri mojem imenu in ne skruni imena svojega Boga; jaz sem Gospod! Ne varaj svojega bližnjega in ne ropaj; dninarjevo plačilo naj ne ostaja pri tebi do jutra!

Ne preklinjaj gluhega in slepemu ne nastavljaj spotike; boj se svojega Boga; jaz sem Gospod! Ne delajte krivice v sodbi; ne bodi pristranski z ubogim in ne ugodljiv mogočnemu: pravično sodi svojega bližnjega! Ne hodi kot opravljivec med svojim ljudstvom in ne strezi svojemu bližnjemu po življenju; jaz sem Gospod!

Ne sovraži brata v svojem srcu; odkrito posvari svojega bližnjega, da si zaradi njega ne nakoplješ greha! Ne bodi maščevalen in zamerljiv proti sinovom svojega ljudstva, ampak ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe; jaz sem Gospod!

Psalm 19

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 19,8.9.10.15

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Prijetni naj bodo izreki mojih ust
in misli mojega srca
pred teboj, o Gospod,
moja skala in moj rešitelj.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas.

Kristusu strežemo v bližnjem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil jih bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ In kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmlajših bratov, ste meni storili.‹

Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Zakaj lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹

Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmlajših, tudi meni niste storili.‹ In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Sofronij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes naroča ljudstvu, naj bo sveto kakor je Bog svet. Zato mora spoštovati Boga in bližnjega, zlasti pa skrbeti za najbolj uboge in prizadete. Poklicanost k svetosti bom skušal uresničiti tako, da bom še bolj pozoren do bližnjih. Gospod, okrepi mojo vero, da se bom odprl tvoji ljubezni in ti jo vračal s tem, da jo bom podarjal drugim.


Evangelij

Jezus je gospodar zgodovine. Vse želi pripeljati v skupnost z Očetom. Merilo za to je ljubezen, še posebej do najmanjših, ker se on sam poistoveti z njimi. V postnem času bom posebej pozoren do trpečih in tistih, ki potrebujejo pomoč. Gospod, osvobodi me sebičnosti in brezčutnosti, pomagaj mi poživiti ljubezen do tebe in bratov.

Primož Krečič