Božja beseda za soboto, 11. oktobra 2014

Teden za življenje (od prve do druge nedelje v oktobru)

Sobota 27. tedna med letom (leto II)

»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)

Berilo

Po veri smo vsi Božji otroci

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 3,22-29)

Bratje, pismo je vse zaklenilo pod greh, da bi se verujočim dala obljuba iz vere v Jezusa Kristusa. Preden je pa vera prišla, smo zaklenjeni pod postavo bili varovani za vero, ki se je morala razodeti. Postava je torej postala naša vzgojiteljica za Kristusa, da bi bili iz vere opravičeni; ko pa je vera prišla, nismo več pod vzgojiteljico.

Vsi ste namreč po veri Božji otroci v Jezusu Kristusu; kateri ste bili namreč v Kristusu krščeni, ste Kristusa oblekli. Ni več Juda, tudi ne Grka; ni več sužnja, tudi ne svobodnega; ni več moškega in ženske; kajti vsi vi ste eno v Jezusu Kristusu. Če ste pa vi Kristusovi, ste torej Abrahamov zarod, dediči po obljubi.

Psalm 105

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,2-3.4-5.6-7

Pojte Gospodu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih!
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Spominjajte se njegovih čudovitih del,
njegovih znamenj in njegove razsodbe.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Blagor tistim, ki poslušajo Božjo besedo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,27-28)

Tisti čas, ko je Jezus govoril množicam, je neka žena iz množice povzdignila glas in mu rekla: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile!« On pa je rekel: »Da, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Filip

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Kristusu se združuje dvojno Abrahamovo potomstvo: po krvi in po veri. V njem je vsak človek deležen obljubljenega blagoslova, ne glede na kri, raso, poklic. Dolžan sem živeti ta blagoslov in to edinost v Svetem Duhu. Čim več bo tega Duha, tem bolj bom sprejemal vse ljudi, ki prihajajo k meni. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom gradil edinost z vsem, kar bom delal in govoril.

Evangelij

Ko se Jezus prereka z nasprotniki, pride žena in ga navdušeno počasti. Pri tem blagruje mater, ki ga je rodila. Jezus jo dopolni in blagruje vse, ki poslušajo in uresničijo Božjo besedo, med katerimi je prva njegova mati. Odkrival bom moč Božje besede, jo poslušal in uresničeval. Gospod, okrepi mi duha, da se ne bom upiral tvoji besedi in jo bom povsem izpolnil.

Primož Krečič