Božja beseda za ponedeljek, 11. januarja 2021


Sv. Pavlin Oglejski, obvezni god

Ponedeljek 1. tedna med letom (leto I)

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)

Berilo

Bog se nam je razodel po svojem Sinu

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 1,1-6)

Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, slednjič, te dni, nam je govoril po Sinu, ki ga je postavil za dediča vsega in po njem tudi naredil svet. On, ki je odsvit njegovega veličastva in podoba njegovega bitja ter nosi vse z besedo svoje moči, je dovršil očiščenje od grehov, sedel je na desno veličastva na višavah ter postal toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime je dobil kakor oni. Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: »Moj Sin si ti, danes sem te rodil!« In zopet: »Jaz mu bom oče in on mi bo Sin.« In ko zopet vpelje Prvorojenca na svet, pravi: »Molijo naj ga vsi Božji angeli.«

Psalm 97

Odpev: »Vsi angeli, hvalite Boga!«

Ps 97,1-2.6-7.9

Gospod je kralj: zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki;
pravičnost in pravica
sta temelj njegovega prestola.
Odpev: »Vsi angeli, hvalite Boga!«
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost
in vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Pred njim padajo v prah vsi maliki;
ti, Gospod, si vzvišen nad vso zemljo.
Odpev: »Vsi angeli, hvalite Boga!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Po svoji dobroti me ohrani pri življenju in držal bom odredbe tvojih ust. Aleluja.

Spreobrnitev je pogoj za sprejem evangelija

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)

Potem ko so Janeza vrgli v ječo, je prišel Jezus v Galilejo in je oznanjal blagovest o Bogu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta mreže popustila in šla za njim. Ko je šel od tam malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki in odšla za njim.
Sv. Pavlin Oglejski (leto I), obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Mr 16,20

Aleluja

Aleluja. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Pavlin II. Oglejski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisatelj govori kristjanom iz judovstva. Kakor je nekoč Bog govoril prerokom, tako se je očitno razodel v Jezusu Kristusu. On, ki je višji od angelov in po katerem je vse ustvarjeno, je postal brat ljudem. Bog mi govori po Jezusu, ki me odpira za njegovo življenje. Gospod, daj mi moči, da te bom vedno poslušal kot živi govor Boga za moje življenje.

Evangelij

Jezus pride mimo ribičev, jih vidi in povabi, naj gredo za njim. To je odločilni dogodek, da spremenijo življenje in postanejo ribiči ljudi. Sedaj je tudi zame odločilni čas. Jezus me kliče, da zapustim dosedanje varnosti in se odprem njegovi ljubezni. Gospod, še bolj jasno me pokliči na obali mojih iskanj, da bom s celim srcem odgovoril na tvoje povabilo.

Primož Krečič

Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)