Božja beseda za soboto, 10. novembra 2018


Sv. Leon Veliki, obvezni god

Sobota 31. tedna med letom (leto II)

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10a)

Berilo

Bog daje moč za apostolsko delo

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 4,10-19)

Bratje, močno sem se razveselil v Gospodu, da je vendar že znova vzcvetela vaša skrb zame; v tem ste bili tudi skrbni, pa niste imeli priložnosti. Ne govorim zaradi pomanjkanja, kajti naučil sem se biti zadovoljen s tem, v čemer sem.

Znam živeti v skromnosti, znam živeti tudi v izobilju. V vsem in povsem sem navajen biti sit in biti lačen, biti v izobilju in trpeti pomanjkanje. Vse premorem v njem, ki mi daje moč. Vendar ste prav storili, ko ste mi v stiski pomogli. Veste pa tudi vi, Filipljani, da mi v začetku evangelija, ko sem odšel iz Makedonije, ni nobena cerkev dala računa o dajanju in prejemanju, razen vas edinih; kajti celo v Solun ste mi bili zopet in zopet poslali, česar sem potreboval. Ne, kakor bi želel darú, marveč želim obilnega sadú vam v prid. Dobil sem vsega dovolj in sem v izobilju. V obilici imam vsega, odkar sem prejel od Epafrodita, kar ste mi poslali kot lepo dišeč vonj, prijetno daritev, ki je Bogu všeč. Moj Bog pa naj vas z vsem, česar vi potrebujete, napolni po svojem bogastvu v slavi, v Jezusu Kristusu.

Psalm 112

Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«

Ps 112,1-2.5-6.8.9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
razdeljuje, daruje ubogim,
njegova darežljivost vedno traja,
njegova moč se dviga v časti.
Odpev: »Blagor mu, kdor se boji Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Nezvestim v naravnih rečeh Bog ne more zaupati večjih darov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,9-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večne šotore, ko premine. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše?

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« Slišali so pa vse to tudi farizeji, ki so bili denarja lakomni, in so ga zasmehovali. Jezus jim je rekel: »Vi ste tisti, ki se delate pravične pred ljudmi, a Bog pozna vaša srca; kajti kar je med ljudmi visoko, je gnusoba pred Bogom.«
Sv. Leon Veliki (leto II), obvezni god

Berilo

Po Kristusu imamo službo sprave

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 5,14-20)

Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas vnema, ker smo prišli do sodbe, da so vsi umrli, če je eden umrl za vse, in za vse je Kristus umrl, da bi tisti, ki živijo, ne živeli več sami sebi, ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave; kajti Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu s tem, da jim njihovih grehov ni prisojal in da je ustanovil med nami nauk sprave.

Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prósimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!

Psalm 109

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 109,1-4

Gospod je rekel mojemu Gospodu:
»Sedi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Žezlo tvoje mogočnosti
raztegne Gospod s Siona:
»Gospoduj, gospoduj
sredi svojih sovražnikov!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Tvoje je gospostvo
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju;
rodil sem te kakor roso
pred zgodnjo danico.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Gospod je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik vekomaj
po Melkizedekovem redu.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je svet spravil s seboj v Kristusu in nam zaupal besedo sprave. Aleluja.

Ti si Peter - skala

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Občudujem domačnost med Pavlom in skupnostjo v Filipih. Čutijo z apostolom in ga podpirajo v težavah. Vesel je njihovih darov, še bolj pa ljubezni, zaradi katere so to storili. Veselim se darov, ki prihajajo iz Kristusove ljubezni in se trudim za njeno učinkovitost. Gospod, hvala za skupnost duha, ki se uresničuje po pomoči v najbolj osnovnih življenjskih potrebah.

Evangelij

Človek se mora odločiti, komu bo služil: ali Bogu ali svetu in njegovim užitkom. Tu ni kompromisa, ker srce ne more biti razdeljeno. Trudil se bom obračati od malikov, da bo moje srce gorelo le za Gospoda. Gospod, ti ne obsojaš sveta in njegovih dobrin. Hvala pa, ker me vabiš k opredelitvi, da bi postavil na prvo mesto ljubezen do tebe in ljudi.

Primož Krečič

Sv. Leon Veliki (10. november)

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo, 5. marca 2008.
Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo od daleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja; gre za sv. Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.