Božja beseda za soboto, 10. januarja 2015

10. januar

»Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust« (Lk 4,22a)

Berilo

Kdor ljubi Boga, ljubi tudi brata

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 4,19-5,4)

Preljubi, Boga ljubimo, ker nas je on prej ljubil. Ako kdo pravi: »Ljubim Boga«, pa sovraži svojega brata, je lažnik. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, kako more ljubiti Boga, ki ga ni videl? To zapoved imamo od njega, da kdor ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata.

Vsakdo, ki veruje, da je Jezus – Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo Božje otroke, če ljubimo Boga in spolnjujemo njegove zapovedi. Zakaj v tem je Božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj, vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera.

Psalm 72

Odpev: »Vsi narodi ti bodo služili.«

Ps 72,1-2.14-15.17

O Bog, daj kralju, da bo sodil
in kraljevemu sinu svojo pravičnost!
Naj pravično vlada tvoje ljudstvo
in tvoje ponižne po pravici.
Odpev: »Vsi narodi ti bodo služili.«
Krivice in nasilja jih bo osvobodil,
njihova kri bo pred njim dragocena;
zanj bodo neprenehoma molili
in ga vedno blagoslavljali.
Odpev: »Vsi narodi ti bodo služili.«
Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke,
njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.
V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,
vsi narodi ga bodo blagrovali.
Odpev: »Vsi narodi ti bodo služili.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Slava ti, Kristus, oznanjen narodom, slava ti, Kristus, v veri sprejet na svetu. Aleluja.

Na Jezusu se spolnjuje Sveto pismo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,14-22)

Tisti čas se je Jezus vrnil v moči Duha v Galilejo; in glas o njem je šel po vsej okolici. Učil je v njih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo ter našel mesto, kjer je bilo pisano: »Gospodov Duh je nad menoj; zato me je mazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ubogim; da naznanim jetnikom oproščenje in slepim pogled, da izpustim zatirane v prostost in oznanim leto Božjega usmiljenja.« Zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sedel; vseh oči v shodnici so bile vanj uprte. Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo spolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so mu pritrjevali in se čudili besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Agaton

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Božja ljubezen je močnejša od nasprotja med dobrim in zlim. Resnična ljubezen do Boga, ki ga ni mogoče videti, se izraža v ljubezni do bližnjega. V njej je mogoče odkriti ljubezen do Boga. Po konkretnih dejanjih ljubezni do bližnjega bom uresničeval svojo vero. Gospod, okrepi mi zaupanje, da bom pred svetom izpričal, kako me imaš rad in kaj si naredil zame.

Evangelij

Jezus nastopi v shodnici v domačem kraju. Prebere odlomek iz preroka Izaija in ga aktualizira. Evangelist pravi, da so z velikim zanimanjem naredili prehod od Svetega pisma k Jezusu. Trudil se bom odpraviti vse ovire, da bom vsak dan bral in uresničil Jezusovo besedo. Gospod, hvala za dar Svetega pisma, ki me povezuje s teboj in odkriva tvoje veselo oznanilo.

Primož Krečič