Božja beseda za ponedeljek, 1. avgusta 2016


Sv. Alfonz Ligvorij, obvezni god

Ponedeljek 18. tedna med letom (leto II)

»Jezus pa jim je rekel: 'Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!'« (Mt 14,16)

Berilo

Bog onemogoči krivega preroka

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 28,1-17)

Tisto leto, v začetku vladanja Judovega kralja Sedekija, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Hananija, Azurjev sin, prerok iz Gabaona, v Gospodovi hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Zlomim jarem babilonskega kralja. Še dve leti, potem vrnem v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je babilonski kralj Nabuhodónozor pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon, vrnem v ta kraj,‹ govori Gospod, ›kajti zlomim jarme babilonskega kralja.‹«

Prerok Jeremija pa je odgovoril preroku Hananiju pred duhovniki in pred vsem ljudstvom, ki je stalo v Gospodovi hiši, in rekel: »Res, tako naj stori Gospod! Gospod naj spolni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da vrne posode Gospodove hiše in vse ujetnike iz Babilona v ta kraj! Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim na ušesa tebi in vsemu ljudstvu: Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj oddavnaj, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko, lakoto in kugo. Preroka, ki prerokuje mir, pa je mogoče spoznati, da je res od Boga poslan, šele, ko se spolni prerokova beseda.« Tedaj je prerok Hananija vzel preroku Jeremiju jarem z vratu in ga zlomil. Nato je rekel pred vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod: ›Prav tako zlomim jarem babilonskega kralja Nabuhodónozorja v dveh letih z vratú vseh narodov.‹« Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot.

Toda potem, ko je prerok Hananija zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, je prišla Jeremiju Gospodova beseda: »Pojdi in povej Hananiju: Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Železen jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo podložni babilonskemu kralju Nabuhodónozorju; in podložni mu bodo. Tudi živali na polju mu dajem.‹«

Nato je prerok Jeremija rekel preroku Hananiju: »Poslušaj, Hananija! Gospod te ni poslal. Zapeljuješ to ljudstvo, da zaupa v laž. Zato tako govori Gospod: ›Glej, spravim te z zemlje! Umreš to leto, ker si oznanjal odpad od Gospoda.‹« In prerok Hananija je umrl isto leto v sedmem mesecu.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Ps 119,29.43.79.80.95.102

Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podári!
Ne jemlji iz mojih ust besede resnice,
ker upam v tvoje odloke!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
Obrnejo naj se k meni vsi, ki se te bojé
in ki skrbijo za tvoje odredbe.
Bodi moje srce popolno v tvojih zakonih,
da ne bom osramočen!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
Grešniki prežijo name, da bi me pogubili,
jaz pa pazim na tvoje odredbe.
Od tvojih odlokov ne krenem,
ker me ti poučuješ.
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Jezus blagoslovi in razdeli kruh

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,13-21)

Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.

Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In vêlel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok.
Sv. Alfonz Ligvorij (leto II), obvezni god

Berilo

Kristus nas je oprostil postave

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,1-4)

Bratje in sestre, zdaj ni nikakršne obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu: postava Duha, ki oživlja v Jezusu Kristusu, me je oprostila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč postavi nemogoče, ker je bila zaradi mesa slabotna, je storil Bog: poslal je svojega Sina v podobi grešnega mesa in zaradi greha in je obsodil greh na mesu, da bi se to, kar zahteva postava, izpolnilo v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po duhu.

Psalm 8

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 8,2-5.21-22.25.27

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
Na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Našel sem Davida, svojega služabnika,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
on me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Jn 15,15

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Apostoli so Jezusovi prijatelji

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,9-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem tudi jaz izpolnil zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvôlil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljúbite med seboj!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Alfons Marija Ligvori

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Del Judov je v suženjstvu. Hananja napoveduje osvoboditev izgnancev, Jeremija pa še hujši pritisk Babilonije. Smrt prvega potrdi pravilnost Jeremijeve besede. Izogibal se bom lažnih prerokov, sprejel pa besedo tistih, ki napovedujejo rešitev po očiščenju. Gospod, ti mi govoriš, da bi jaz govoril drugim.

Primož Krečič

Sv. Alfonz Ligvorij (1. avgust)

Misli Benedikta XVI.

Kateheza, 30. marec 2011 ...

Dragi bratje in sestre!
Danes bi vam rad predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ene najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi Tu scendi dalle stelle. ...

V službi revnih
Alfonz Marija Ligvorij, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen je že pri šestnajstih letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.