Božja beseda za soboto, 1. junija 2019


Sv. Justin, obvezni god

Sobota 6. velikonočnega tedna

»Oče sam vas ima rad, ker imate tudi vi mene tako radi in trdno verujete, da sem prišel od Boga.« (Jn 16,27)

Berilo

Apolo oznanja Kristusa

Berilo iz apostolskih del (Apd 18,23-28)

Ko se je Pavel nekaj časa mudil v Antiohiji, je odšel, obhodil zapored galaško deželo in Frigijo in potrjeval vse učence. Prišel pa je v Efez neki Jud Apolo, rojen v Aleksandriji, zgovoren mož in zveden v pismih. Bil je poučen v Gospodovem nauku, goreč po duhu, in je govoril ter učil natančno o Jezusu, dasi je poznal samo Janezov krst. Začel je z vso srčnostjo govoriti v shodnici.

Ko sta ga slišala Akvila in Priscila, sta ga povabila k sebi in mu še natančneje razložila Božji nauk. Ko je hotel iti v Ahajo, so ga bratje osrčevali in so pisali učencem, naj ga sprejmejo. Ko je prišel tja, je tistim, ki so po milosti verovali, mnogo pomagal; kajti krepko je zavračal Jude, dokazujoč s pismi, da je Jezus Mesija.

Psalm 47

Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Ps 47,2-3.8-9.10

Vsa ljudstva, ploskajte,
vriskajte Bogu z veselim glasom!
Gospod je vzvišen, mogočen,
velik kralj nad vso zemljo.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«
Bog je kralj vse zemlje,
pojte mu slavospev!
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na svojem svetem prestolu.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«
Knezi ljudstev se zbirajo
z ljudstvom Abrahamovega Boga.
Zakaj Božji so poglavarji zemlje:
Bog je silno vzvišen.
Odpev: »Bog kraljuje nad narodi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poslal vam bom Duha resnice, govori Gospod, on vas bo vodil k popolni resnici. Aleluja.

Oče ljubi tiste, ki ljubijo Sina in verujejo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 16,23-28)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Ako boste Očeta kaj prosili v mojem imenu, vam bo dal. Doslej niste nič prosili v mojem imenu. Prosite in boste prejeli, da bo vaše veselje popolno.

To sem vam govoril v prilikah; pride pa ura, ko vam ne bom več govoril v prilikah, ampak vam bom očitno oznanjeval o Očetu. Tisti čas boste prosili v mojem imenu in vam ne rečem, da bom jaz prosil Očeta za vas; Oče sam vas namreč ljubi, ker vi mene ljúbite in verujete, da sem prišel od Boga. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet; zopet zapuščam svet in grem k Očetu.
Sv. Justin, obvezni god

Berilo

Bog hoče, naj vero oznanjamo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,18-25)

Bratje in sestre, nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, nam, ki smo na poti zveličanja, pa Božja moč. Kajti pisano je: »Uničil bom modrost modrih in zavrgel bom razumnost razumnih.« Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v Božji modrosti, je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo križanega Kristusa, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Evangelij

1 Pt 4,14

Aleluja

Aleluja. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave, Božji Duh. Aleluja.

Ko življenje izgubimo zaradi Jezusa, ga rešimo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,23-26)

Tisti čas je rekel Jezus vsem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? Kdor se bo sramoval mene in mojih besed, tega se bo sramoval Sin človekov, kadar pride v svoji in Očetovi in svetih angelov slavi.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Justin

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavlovo misijonsko delo se nadaljuje. Pri tem ima tudi pomočnike. Med njimi je Apolo, spreobrnjenec iz judovstva, ki je prejel le Janezov krst. Zakonca Priskila in Akvila mu še natančneje razložita Jezusovo pot. Trudil se bom graditi bratsko solidarnost z drugimi kristjani in jim pomagal na poti vere. Gospod, naj znam sprejemati pomoč ljudi dobre volje in se zavedam pomena skupnosti, ki me podpira v veri.


Evangelij

Jezus pove, da prihaja veselje učencev iz spoznavanja njegovega odnosa z Očetom. Zavedajo naj se, da se morejo z vsem zaupanjem obrniti k Očetu in jih bo uslišal. Zavedal se bom, da me ima Oče rad, trudil se bom vračati njegovo ljubezen z molitvijo in novimi dejanji ljubezni. Gospod, hvala, ker me vzgajaš v šoli ljubezni in morem biti tvoj učenec, ki mu veliko zaupaš.

Primož Krečič

Sv. Justin (1. junij)