Misal za 9. avgust 2022

Torek, Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, sozavetnica Evrope, praznik

Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, sozavetnica Evrope (9. avgust)
SV. TEREZIJA BENEDIKTA OD KRIŽA (Edit Stein), DEVICA IN MUČENKA, SOZAVETNICA EVROPE
Praznik v Evropi
Edit Stein (1891–1942) se je rodila v židovski družini v Breslavu v Šleziji (zdaj Wroclawu na Poljskem). Čeprav versko vzgojena je ob študiju filozofije postala ateistka, doktorirala in postala sodelavka filozofa Edmunda Husserla. Stara 31 let se je po branju spisov sv. Terezije Avilske dala krstiti v katoliški Cerkvi, nekaj let zatem pa vstopila h karmeličankam, kjer je dobila ime Terezija Benedikta od Križa. Ob začetku 2. svetovne vojne je tudi njo doletela podobna usoda kot njene številne rojake v Evropi: gestapo jo je zaprl in po dveh dnevih v taborišču je umrla v plinski celici. Zapustila je mnogo spisov visokih spoznanj in globoke duhovnosti.

Za blaženo jo je razglasil Janez Pavel II. v Kölnu 1. maja 1987, 11. oktobra 1998 pa za sveto.


Drugi godovi:

  • Sv. Terezija Benedikta od Križa (Edith Stein), obvezni god (karmeličanke)
  • Sv. Jaroslav, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Jn 15,13
Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta,
da dá življenje za svoje prijatelje.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj,
Bog Oče vsemogočni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod,
edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom:
v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja

Molimo.
Bog naših očetov, podeli nam modrost križa, s katero si čudovito obdaril sveto Terezijo Benedikto v uri mučeništva.
Po njeni priprošnji naj vedno iščemo tebe,
ki si najvišja Resnica,
in vse do smrti ostanemo zvesti večni ljubezni,
ki si jo sklenil s krvjo svojega Sina v odrešenje sveta.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Esterina molitev h Gospodu

Berilo iz Esterine knjige (EstG 14,1.3-5.12.14)

Tiste dni je kraljica Estera v smrtni stiski pribežala h Gospodu in molila h Gospodu, Izraelovemu Bogu: »Moj Gospod, ti edini si naš kralj; pomagaj meni zapuščeni, ki nima nikogar razen tebe! Kajti nevarnost zame je prav blizu. Slišala sem od mladosti v svojem očetnem rodu, da si ti, Gospod, izbral Izraela izmed vseh narodov in naše očete izmed vseh njihovih prednikov v večno dediščino. Spomni se nas, Gospod, in se pokaži v času naše stiske! Osrči me, kralj bogov in gospodovalec sleherne oblasti! Reši nas s svojo roko in pridi na pomoč meni, zapuščeni, ki nima nikogar razen tebe, Gospod!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 97

Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

(Ps 97,1-2)

Gospod je kralj, zemlja naj se raduje,
veselijo naj se mnogi otoki.
Oblak in tema ga obdajata,
pravica je temelj njegovega prestola.
Odpev: »Veselite se, pravični, v Gospodu.«

Evangelij

Prim. Ezk 37,27

Aleluja

Aleluja. Moje prebivališče bo pri vas, vaš Bog bom in vi boste moje ljudstvo. Aleluja.

Češčenje Boga v duhu in resnici

Iz svetega evangelija po Janezu (4,19-24)

Tisti čas je žena Samarijanka rekla Jezusu: »Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so molili Boga na tej gori, vi pa govorite, da je v Jeruzalemu kraj, kjer ga je treba moliti.« Jezus ji pravi: »Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste molili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi molite, česar ne poznate; mi molimo, kar poznamo, kajti zveličanje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi molivci molili Očeta v duhu in resnici. Kajti tudi Oče hoče takih molivcev. Bog je duh, in kateri ga molijo, ga morajo moliti v duhu in resnici.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Sveta mučenka sestra Terezija Benedikta od Križa – Edith Stein – se v napornem iskanju smisla ni ustavila, dokler ni jasno spoznala resnice o Križanem Gospodu. S svojo prošnjo se tudi mi obrnimo nanj in ga prosímo:

  1. Gospod Jezus Kristus, iz izraelskega ljudstva si sv. Edith Stein poklical in jo napravil za hčer svoje Cerkve; naj v tej Cerkvi najdejo svoj dom vsi iskalci resnice.
  2. Gospod Jezus Kristus, bil si poslan, da bi zbral razkropljene Izraelove otroke; razsvetli s svojo milostjo judovsko ljudstvo, da te bo priznalo za Mesija.
  3. Gospod Jezus Kristus, učil si nas, naj zlo poplačujemo z dobrim; daj milost sprave sprtim narodom.
  4. Gospod Jezus Kristus, sv. Edith Stein je po svojem spreobrnjenju postala redovnica; osrči mladino, da se bo pogumno odločala zate.
  5. Gospod Jezus Kristus, česar sv. Edith Stein ni našla v filozofiji in drugih vedah, ji je bilo razodeto v pohujšanju križa; okrepi zvestobo vsem, ki so zaradi vere preganjani.
  6. Gospod Jezus Kristus, sprejel si življenje sv. Terezije Benedikte od Križa; sprejmi v svoje kraljestvo vse, ki umirajo v vojnah.
  7. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus Kristus, sv. Edith Stein si obdaril z izjemnimi darovi duha in srca. Na njeno priprošnjo naj vztrajamo v hoji za teboj, dokler ne dosežemo tvoje slave. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Oče, z ljubeznijo poglej na daritev svojih vernikov
in nam po priprošnji mučenke svete Terezije Benedikte
podeli živo izkustvo Kristusovega zveličavnega trpljenja,
ki se obnavlja v teh svetih skrivnostih.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih devic in redovnic
O pomenu Bogu posvečenega življenja
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji.
Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih,
ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo,
kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja.
Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.
Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.
On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.
 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 16,24
Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi
in naj vzame svoj križ ter hodi za menoj, govori Gospod.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Oče, po tvoji dobroti smo smeli zaužiti kruh življenja.
Po zgledu mučenke svete Terezije Benedikte
naj nosimo v srcu znamenje križane ljubezni,
da bi mogli tudi okusiti sad tvojega miru.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.