HOZANA.si: Misal

«   »

7. 9. 2019, Sobota 22. tedna med letom, sobota po prvem petku

Drugi godovi:

 • Sv. Regina, neobvezni god (splošni koledar)
 • Sv. Štefan in Melhior, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 22. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 85,3.5

Usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Dober si in odpuščaš, poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Sveti Bog, vir vseh kreposti in vse dobrote,
pomnoži nam ljubezen do tebe.
Ohranjaj in podpiraj v nas vse dobro,
da bomo rasli v veri in gorečnosti.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog nas po spravi v Kristusu posvečuje

Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom (Kol 1,21-23)

Bratje, vi ste bili nekdaj odtujeni in po hudobnih delih sovražnega mišljenja, zdaj pa vas je Bog spravil s smrtjo Kristusovega človeškega telesa, da bi vas pred sebe postavil svete in brezmadežne in neoporečne; če le vztrajate v veri trdni in stanovitni ter se ne daste omajati v duhu evangelija, ki ste ga slišali, ki se je oznanil po vsem stvarstvu pod nebom in ki sem mu jaz, Pavel, postal služabnik.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 54

Odpev: »Glej, Bog mi pomaga.«

(Ps 54,3-4.6.8)

O Bog, reši me s svojim imenom,
s svojo močjo vôdi mojo pravdo!
Sliši mojo molitev, o Bog,
poslušaj besede mojih ust!
Odpev: »Glej, Bog mi pomaga.«
Glej, Bog mi pomaga,
Gospod mi varuje življenje.
Rad ti bom daroval,
tvoje ime bom slavil, ker je dobro.
Odpev: »Glej, Bog mi pomaga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Jezusova razlaga sobotne zapovedi

Iz svetega evangelija po Luku (6,1-5)

Neko soboto je šel Jezus skozi setve in njegovi učenci so smukali klasje, ga meli z rokami in jedli. Nekateri izmed farizejev so jim rekli: »Kaj delate, kar ni dovoljeno v soboto?« Jezus jim je odgovoril: »Ali še niste brali tega, kar je storil David, ko je bil lačen sam in oni, ki so bili z njim: kako je stopil v Božjo hišo in vzel posvečene hlebe in jih jedel ter dal tistim, ki so bili z njim, ki jih ni dovoljeno jesti drugim, kakor samo duhovnikom?« In govoril jim je: »Sin človekov je gospod tudi sobote.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Kristus je prišel, da bi imeli življenje, svobodo, dostojanstvo, ponos. Z zaupanjem ga prosímo:

 1. Kristus vodi vse, ki poslušamo tvojo besedo, da bodo naše misli, besede in dejanja tebi v slavo, bližnjemu v korist in nam v odrešenje.
 2. Kristus, naj člani slovenskega naroda, z razumom in s srcem delamo za mir, da bosta med nami zavladali sreča in edinost.
 3. Kristus, naj si zdravniki, medicinsko osebje in socialni delavci vztrajno prizadevajo za boljše življenje in trdnejše zdravje vseh ljudi.
 4. Kristus, naj se zbrani pri tem bogoslužju nikoli ne utrudimo lajšati trpljenja tistim, ki jih mučijo bolezni, osamljenost, lakota in krivica.
 5. Kristus, naj na priprošnjo Device Marije vsi, ki so v zadnjih dneh umrli nagle in neprevidene smrti, dosežejo mir in večno srečo.
 6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus Kristus! Naj se vedno zavedamo, da nas neprestano spremlja tvoja navzočnost in stvariteljsko delovanje, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
ta sveta daritev naj nam izprosi tvoj blagoslov.
Uresniči v nas s svojo močjo odrešenje,
ki ga obhajamo v teh skrivnostih.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O božji dobroti, da smemo Boga slaviti

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Zares je pravično,
da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja.
Tebi naša hvala ni potrebna,
vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati.

Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo,
pomagajo pa nam na poti k tebi
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 30,20

Gospod, kako velika je tvoja dobrota,
ki si jo prihranil za svoje prijatelje.

Ali: Mt 5,9-10

Gospod govori: Blagor tistim, ki delajo za mir,
ker bodo postali Božji otroci.
Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani,
ker je njihovo nebeško kraljestvo.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Dobri Oče, poživil si nas z nebeškim kruhom.
Ta hrana ljubezni naj okrepi naša srca,
da bomo v svojih bratih tebi služili.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020