Misal za 5. avgust 2022

Petek 18. tedna med letom, prvi petek v mesecu

Drugi godovi:

  • Posvetitev rimske bazilike sv. Marije - Snežne, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 18. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 69,2.6
O Bog, na pomoč mi pridi,
Gospod, hiti mi pomagat.
Ti si moj pomočnik in rešitelj, nikar se ne mudi.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Bog, naš Oče,
bodi pri nas in nas vedno obsipaj s svojo dobroto.
Ti si naš Stvarnik in vodnik,
obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Božja grožnja nasilnemu mestu

Berilo iz knjige preroka Nahuma (Nah 2,1,3;3,1-3.6-7)

Glej, na gorah prihaja sel, ki oznanja mir! O Juda, praznuj svoje praznike, izpolni svoje obljube! Ničvrednež ne bo več prihajal k tebi, popolnoma je uničen. Da, Gospod bo obnovil Jakobovo lepoto, kakor je bil sijaj Izraela, ki so ga opustošili roparji, in ugonobili njegove mladike.

Gorje krvoločnemu mestu! Vse na njem je prevara. Polno nasilja, ne neha z ropanjem. Čujte pokanje bičev! Škripanje koles! Konji v galopu, vozovi odskakujejo, jezdeci pridirjavajo, meči se bliskajo, sulice se leskečejo. Množice ubitih, mrličev brez konca, ljudje padajo čez njihova trupla. Vrgel bom nate gnusobo, vzamem ti čast in te postavim v zasmeh. Kdor te zagleda, se od tebe obrne in reče: »Razdejane so Ninive, kdo jih bo objokoval?« Kje ti naj iščem tolažnika?

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Bog preizkuša in ozdravlja.«

(5 Mz 32,35-36.39.41)

Blizu je dan pogube Božjih sovražnikov
in naglo pride njihova usoda,
kajti Gospod bo prisodil pravico svojemu ljudstvu
in se usmilil svojih služabnikov.
Odpev: »Bog preizkuša in ozdravlja.«
Okusite zdaj, da sem zares jaz,
in da ni Boga razen mene;
jaz jemljem življenje in ga dajem,
zadajam rane in jih ozdravljam.
Odpev: »Bog preizkuša in ozdravlja.«
Ko nabrusim svoj meč, da se bo bliskal,
in se dvigne moja roka k sodbi,
tedaj se zmaščujem nad svojimi zatiralci
in povrnem tem, ki me sovražijo.
Odpev: »Bog preizkuša in ozdravlja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Človekova duša je več vredna kot drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (16,24-28)

Takrat je rekel Jezus svojim učencem: »Če hoče kdo priti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel. Kaj namreč človeku pomaga, če si pridobi ves svet, pogubi pa svojo dušo? Ali kaj bo dal človek v zameno za svojo dušo? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo povrnil vsakemu po njegovih delih. Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Sina človekovega priti v njegovem kraljestvu.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Jezus je Gospod! Samo v njem je odrešenje danes, včeraj in na vekov veke. To je temelj naše vere. Zato prosímo:

  1. Gospod, pomagaj posvečenim služabnikom Cerkve, da bi veselega srca vztrajali pri nepreklicni predanosti tebi in tako še svetleje svetili mladim, ki izbirajo svojo življenjsko pot.
  2. Gospod, podpiraj nas, da bomo kljub človeškim slabostim presegali sami sebe in se spreminjali v zastonjski dar za druge.
  3. Gospod, pomagaj vernikom, da bi se zavedali, kako siromašna bi bila Cerkev brez pričevalcev, ki darujejo življenje za Božje kraljestvo.
  4. Gospod, bodi bogat plačnik vsem, ki so svoje življenje izgubili zaradi tvojega imena.
  5. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus Kristus! Podpiraj nas, da bomo s tvojo pomočjo pričevali za evangelij življenja in upanja. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče, posveti te naše darove.
Spremeni nam mišljenje,
da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O splošni prenovi v Kristusu
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Njega si postavil za glavo novega stvarstva
in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo.
Čeprav ti je bil enak po božji slavi,
je sam sebe izničil
in vesoljnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu.
Zato si ga nad vse povišal;
vsem, ki hodijo za njim,
pa je postal vir večnega življenja.
Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu
in nenehno vzklikamo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.
Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.
On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.
 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Mdr 16,20
Gospod, dal si nam kruh iz nebes,
ki je zares dober in vsakemu v korist.
Ali: Jn 6,35
Gospod govori: Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, ne bo lačen,
in kdor vame veruje, ne bo žejen.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Usmiljeni Bog,
znova nas poživljaš s svojim svetim darom
in nas vedno očetovsko varuješ.
Brani nas vseh nevarnosti
in privedi k večnemu odrešenju.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.