Misal za 4. april 2024

Četrtek velikonočne osmine, četrtek pred prvim petkom

Četrtek velikonočne osmine

Drugi godovi:

  • Sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj, zavetnik interneta, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Benedikt Palermski, neobvezni god (frančiškani)

Vstopni spev

Prim. Mdr 10,20-21
Vse naj hvali tvojo čudovito moč, Gospod.
Tvoja modrost je odprla usta nemim
in dala zgovornost otrokom. Aleluja.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj,
Bog Oče vsemogočni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod,
edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom:
v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja

Molimo.
Vsemogočni Bog,
v eni veri si različne narode združil v eno božje ljudstvo.
Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni,
edini v veri in dejavni ljubezni.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog je oživil mrtvega začetnika življenja

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,11-26)

Ko se je ozdravljeni hromi bolnik držal Petra in Janeza, je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima v Salomonov stebrenik. Ko je Peter to videl, je spregovoril ljudstvu: »Izraelci, kaj se čudite temu ali kaj strmite v naju, kakor da bi bila z lastno močjo ali s pobožnostjo storila, da ta hodi? Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. Vi ste se Svetemu in Pravičnemu odrekli in prosili, da vam je podaril ubijalca, začetnika življenja ste pa umorili; toda Bog ga je obudil od mrtvih, čemur smo mi priče.

In zaradi vere v njegovo ime je njegovo ime utrdilo tega, ki ga vidite in poznate, in vera, ki je po njem, mu je dala to popolno zdravje vpričo vas vseh. Zdaj pa, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov Maziljenec trpel. Spokorite se in spreobrnite se torej, da se vam izbrišejo vaši grehi, da tako pridejo od Gospoda časi olajšanja in da pošlje Jezusa, vam namenjenega Mesija. Tega morajo namreč nebesa sprejeti do časov, ko se prenovi vse, o čemer je izdavna Bog govoril po svojih svetih prerokih.

Že Mojzes je rekel: ›Preroka vam bo obudil Gospod, vaš Bog, izmed vaših bratov kakor mene; njega poslušajte v vsem, kar koli vam bo rekel. Kdor pa tega preroka ne bo poslušal, bo iz ljudstva iztrebljen.‹ Pa tudi vsi preroki od Samuela dalje, ki so govorili, so napovedovali te dni. Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu: ›V tvojem potomcu bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.‹ Za vas najprej je Bog obudil svojega služabnika in ga poslal, da vam je v blagoslov in vsakterega izmed vas odvrne od vaših zlih del.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 8

Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

(Ps 8,2.5.6-7.8-9)

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse si podvrgel njegovim nogam.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Kristus je moral trpeti in vstati

Iz svetega evangelija po Luku (24,35-48)

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Ko so pa o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha.

Rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam vstajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel. Rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče teh reči.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Božja beseda nam razkriva pomen velikonočne skrivnosti. V veri vemo, da lahko le prek trpljenja in smrti dospemo v slavo vstajenja. Prosímo našega Odrešenika:

  1. Za ljudi vseh narodov in jezikov, naj jim zlo in trpljenje ne ugasneta vere v vstajenje.
  2. Za sveto Božje ljudstvo, ki pričakuje razodetja tvoje slave; naj se na svoji poti ne ustraši preizkušenj.
  3. Za mlade, da bi vedno prinašali vedrino in veselje, kamor je najbolj potrebno.
  4. Za bolne in trpeče, da bi v tvojem darovanju odkrivali smisel svoje življenjske daritve.
  5. Za umirajoče in vse, ki so že prestopili prag smrti; bodi jim luč in življenje.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus! Hvala ti, ker v sveti evharistiji vedno znova prihajaš med nas s svojim pozdravom: Mir vam bodi!Naj prinašamo tvoj mir v okolje, kamor nas pošiljaš. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče, sprejmi darove,
ki ti jih hvaležno prinašamo za vse,
ki si jih prerodil v krstu.
Prosimo te, daj njim in nam svojo pomoč.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Velikonočni hvalospev
O velikonočni skrivnosti
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo,
slovesneje pa te hvalimo. to noč (ta dan),
ko je bilo darovano naše velikonočno Jagnje, Kristus.
On je pravo Jagnje,
ki je odvzelo grehe sveta.
S svojo smrtjo je uničil našo smrt
in nam s svojim vstajenjem obnovil življenje.
Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih
nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato te zbrani ob spominu na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posvéti po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

1 Pt 2,9
Božje ljudstvo, oznanjaj dela Kristusa,
ki te je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Aleluja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Bog, naš Oče,
usliši naše prošnje.
Ta sveta zamenjava darov
naj nam v sedanjem življenju tako pomaga,
da bomo dosegli veselje v nebesih.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.