Misal za 31. maj 2022

Torek, Obiskanje Device Marije, praznik

Obiskanje Device Marije (31. maj)

OBISKANJE DEVICE MARIJE
Praznik
Marijino obiskanje tete Elizabete je najprej uvedel sv. Bonaventura kot poseben praznik članov frančiškanske družine, pozneje ga je sprejel tudi rimski bogoslužni koledar. Namesto 2. julija ga sedaj praznujemo vmes med Gospodovim oznanjenjem in rojstvom sv. Janeza Krstnika.
 

Vstopni spev

Prim. Ps 65,16
Čujte vsi, ki se Boga bojite, povedal bom,
kaj vse je storil Mariji (aleluja).

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

/manjka tag Masa_Kesanje_V (Masa_Kesanje_V)/

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.

Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj,
Bog Oče vsemogočni.

Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog, Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.

Zakaj edino ti si Sveti, edino ti Gospod,
edino ti Najvišji, Jezus Kristus, s Svetim Duhom:
v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja

Molimo.
Vsemogočni večni Bog,
Devici Mariji, ki je nosila tvojega Sina,
si navdihnil, da je šla obiskat sorodnico Elizabeto.
Naj tudi mi poslušamo navdihe Svetega Duha,
da te bomo z Marijo vedno poveličevali.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Odrešenik je v tvoji sredi *ali* Dobroto in gostoljubje gojite

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 3,14-18)

Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael! Veséli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči! Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje sovražnike. Gospod je Izraelov kralj v tvoji sredi, ne boš se več bala zlega. Tisti dan bodo rekli Jeruzalemu: »Sion, ne boj se! Naj ti roke ne omahnejo! Gospod, tvoj Bog je pri tebi, mogočni rešitelj! On se veseli nad teboj v obnovljeni ljubezni; vriskajoč se raduje nad teboj, kakor ob prazniku.« Odvzel sem ti mučno nadlogo.

*ali*

Bratje in sestre, ljubezen bodi brez hinavščine. Sovražite hudo, držite se dobrega; bratovsko se med seboj ljubite; v spoštovanju drug drugega prekašajte; v gorečnosti ne bodite počasni; v duhu bodite goreči; Gospodu služite. V upanju se veselite; v nadlogi potrpite; v molitvi vztrajajte; s svetimi v potrebah delite; gostoljubje gojite. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljajte jih in ne kolnite! Veselite se z veselimi, jokajte z jokajočimi; bodite med seboj ene misli; ne hrepenite po visokih stvareh, ampak se držite nizkih.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

(Iz 12,2-6)

Glej, Bog je moje rešenje,
zaupam in se ne bojim.
Moja moč in moja pesem je Gospod,
on mi je bil v odrešenje.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Slavite Gospoda,
kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dela,
razglašajte, da je vzvišeno njegovo ime.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«
Pojte Gospodu, ker je storil velike reči,
naj bo to znano po vsej zemlji.
Vriskajte in radujte se, prebivalci Siona,
velik je med vami Izraelov Svet.
Odpev: »Velik je med vami Izraelov sveti.«

Evangelij

Lk 1,45

Aleluja

Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja.

Kako da pride k meni mati mojega Gospoda?

Iz svetega evangelija po Luku (1,39-56)

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«

Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, na praznik obiskanja Device Marije sklepamo majniško pobožnost. Ostanimo zvesti svoji nebeški materi in po njenem posredovanju hitimo k Bogu, zato sedaj z vsem srcem prosimo:

 1. Večni Bog, Marija je zarja odrešenja in tolažbe trpečemu človeštvu,
  – naj Cerkev to odrešenje v svobodi prinaša vsem narodom.
 2. Marija je pohitela v pomoč svoji sorodnici Elizabeti in ji naredila veselje,
  – naj tudi mi z veseljem pomagamo vsem bratom in sestram.
 3. Marija v svoji materinski ljubezni vedno znova obiskuje zemljo,
  – naj tudi mi radi obiskujemo bolnike, ostarele in zapuščene.
 4. Marijino vero je Elizabeta blagrovala,
  – naj bo sveta vera luč tudi nam in vsem našim domačim.
 5. Marija je v svoji največji časti ostala ponižna Gospodova dekla,
  – naj tudi današnji kristjani svetu služimo s preprostim in iskrenim srcem.
 6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Oče v nebesih, veliko te vsak dan prosimo. Dobrotno nam pomagaj in nas usliši zaradi zaslug in priprošnje naše Matere, ki nas s svojo ljubeznijo vedno znova na zemlji obiskuje. Po Kristusu, našem Gospodu.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče,
razveselil si se ljubezni,
ki jo je Mati tvojega Sina izkazala Elizabeti.
Sprejmi dobrotno,
kar ti darujemo v svoje zveličanje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah Device Marije
O Marijinem poveličevanju Boga
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da tebe, vsemogočni Bog, slavimo v vseh tvojih svetnikih.
Posebno pa ob spominu (prazniku) blažene Device Marije
poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom.
Zares velike reči si storil po vsej zemlji,
in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje,
ko si se ozrl na nizkost svoje dekle
in po njej dal svetu odrešenika,
svojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori,
ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem.
Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi
in ti v skupnem veselju kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Lk 1,48-49
Marija je rekla: Blagrovali me bodo vsi rodovi,
zakaj velike reči mi je storil on, ki je mogočen.
Njegovo ime je sveto (aleluja).

Prošnja po obhajilu

Molimo.
O Bog, tvoja Cerkev naj te poveličuje,
ker si svojim vernim storil velike reči.
Kakor je Janeza Krstnika prevzela radost,
ko je pred svojim rojstvom začutil Kristusovo bližino,
tako naj tudi mi z veseljem sprejemamo
v evharistiji vedno živega Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.