HOZANA.si: Misal

«   »

3. 8. 2020, Ponedeljek 18. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Lidija, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 18. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 69,2.6

O Bog, na pomoč mi pridi,
Gospod, hiti mi pomagat.
Ti si moj pomočnik in rešitelj, nikar se ne mudi.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Bog, naš Oče,
bodi pri nas in nas vedno obsipaj s svojo dobroto.
Ti si naš Stvarnik in vodnik,
obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog onemogoči krivega preroka

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 28,1-17)

Tisto leto, v začetku vladanja Judovega kralja Sedekija, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Hananija, Azurjev sin, prerok iz Gabaona, v Gospodovi hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Zlomim jarem babilonskega kralja. Še dve leti, potem vrnem v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je babilonski kralj Nabuhodónozor pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon, vrnem v ta kraj,‹ govori Gospod, ›kajti zlomim jarme babilonskega kralja.‹«

Prerok Jeremija pa je odgovoril preroku Hananiju pred duhovniki in pred vsem ljudstvom, ki je stalo v Gospodovi hiši, in rekel: »Res, tako naj stori Gospod! Gospod naj spolni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da vrne posode Gospodove hiše in vse ujetnike iz Babilona v ta kraj! Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim na ušesa tebi in vsemu ljudstvu: Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj oddavnaj, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko, lakoto in kugo. Preroka, ki prerokuje mir, pa je mogoče spoznati, da je res od Boga poslan, šele, ko se spolni prerokova beseda.« Tedaj je prerok Hananija vzel preroku Jeremiju jarem z vratu in ga zlomil. Nato je rekel pred vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod: ›Prav tako zlomim jarem babilonskega kralja Nabuhodónozorja v dveh letih z vratú vseh narodov.‹« Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot.

Toda potem, ko je prerok Hananija zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, je prišla Jeremiju Gospodova beseda: »Pojdi in povej Hananiju: Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Železen jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo podložni babilonskemu kralju Nabuhodónozorju; in podložni mu bodo. Tudi živali na polju mu dajem.‹«

Nato je prerok Jeremija rekel preroku Hananiju: »Poslušaj, Hananija! Gospod te ni poslal. Zapeljuješ to ljudstvo, da zaupa v laž. Zato tako govori Gospod: ›Glej, spravim te z zemlje! Umreš to leto, ker si oznanjal odpad od Gospoda.‹« In prerok Hananija je umrl isto leto v sedmem mesecu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

(Ps 119,29.43.79.80.95.102)

Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podári!
Ne jemlji iz mojih ust besede resnice,
ker upam v tvoje odloke!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
Obrnejo naj se k meni vsi, ki se te bojé
in ki skrbijo za tvoje odredbe.
Bodi moje srce popolno v tvojih zakonih,
da ne bom osramočen!
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«
Grešniki prežijo name, da bi me pogubili,
jaz pa pazim na tvoje odredbe.
Od tvojih odlokov ne krenem,
ker me ti poučuješ.
Odpev: »Gospod, naúči me svojih zakonov!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus blagoslovi in razdeli kruh

Iz svetega evangelija po Mateju (14,13-21)

Tisti čas je Jezus slišal za smrt Janeza Krstnika in se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike.

Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In vêlel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslôvil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Naš Bog je Bog ljubezni. V svoji velikodušnosti nam daje veliko več, kot lahko sprejmemo. Ponižno ga prosímo:

  1. Za vse, ki jih njihovi najbližji zavračajo; naj po tvoji milosti premagujejo hudo z dobrim in ostanejo zvesti glasniki tvoje blagovesti.
  2. Za misijonarje; da bi bili vedno in povsod znamenje Božje navzočnosti in dokaz njegove velikodušne pozornosti do ljudi, ki Kristusa šele spoznavajo.
  3. Za naše družine; naj živijo iz Božje besede in evharistije ter vedno bolj rastejo v medsebojni ljubezni.
  4. Za zakonce; utrjuj v njih prepričanje, da je zakonska zvestoba nekaj lepega, nerazveznost zakona pa poroštvo trajne sreče.
  5. Za vse, ki bodo danes umrli; naj se srečni združijo s teboj, svojim Stvarnikom.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

O Bog! Ti se sklanjaš k vsakemu človeku. Usliši nas in ohrani v zvesti hoji za Božjimi obljubami. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče, posveti te naše darove.
Spremeni nam mišljenje,
da bo vse naše življenje tebi prijetna daritev.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O ustvarjenju in prenovi človeka

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo,
Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog.

Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril
in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil.

Zato je prav, da ti vse stvari služijo,
da te vsi odrešeni hvalijo
in tvoji svetniki soglasno slavijo.

Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Mdr 16,20

Gospod, dal si nam kruh iz nebes,
ki je zares dober in vsakemu v korist.

Ali: Jn 6,35

Gospod govori: Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, ne bo lačen,
in kdor vame veruje, ne bo žejen.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Usmiljeni Bog,
znova nas poživljaš s svojim svetim darom
in nas vedno očetovsko varuješ.
Brani nas vseh nevarnosti
in privedi k večnemu odrešenju.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020