Misal za 27. maj 2023

Sobota 7. velikonočnega tedna

Drugi godovi:

  • bl. Alojzij Grozde, mučenec, obvezni god (Novo mesto)
  • Sv. Avguštin Canterburyjski, škof, neobvezni god (splošni koledar)
  • bl. Alojzij Grozde, mučenec, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Apd 1,14
Jezusovi učenci so enodušno vztrajali
z Marijo, Jezusovo materjo, in z njegovimi brati. Aleluja.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Bog, naš Oče,
končali smo velikonočno praznovanje.
Daj, da bomo veliko noč
vse življenje nosili v svojih srcih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Pavel v Rimu oznanja Božje kraljestvo

Berilo iz apostolskih del (Apd 28,16-20.30-31)

Ko smo prišli v Rim, je bilo Pavlu dovoljeno stanovati zasebno, z vojakom, ki ga je stražil. Čez tri dni je sklical judovske prvake. Ko so se zbrali, jim je govoril: »Bratje, čeprav nisem storil ničesar zoper ljudstvo ali navade očetov, sem bil vendar kot ujetnik iz Jeruzalema izdan Rimljanom v roke. Ti so me zaslišali in hoteli oprostiti, ker ni bilo na meni nobene krivde, ki bi zaslužila smrt. Ker so Judje ugovarjali, sem bil prisiljen sklicati se na cesarja, vendar ne tako, kakor da bi imel jaz svoj narod v čem tožiti. Iz tega razloga torej sem vas poklical, da bi vas videl in nagovoril. Zaradi Izraelovega upanja namreč nosim to verigo.«

Celi dve leti je ostal v najetem stanovanju in je sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo in učil o Gospodu Jezusu Kristusu z vso srčnostjo in brez ovire.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 11

Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

(Ps 11,4.5.7)

Gospod je v svojem svetem templju.
Gospodov prestol je v nebesih.
Njegove oči gledajo,
njegovi pogledi preiskujejo človeške otroke.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«
Gospod presoja pravičnega in brezbožnega,
kdor ljubi krivico, tega sovraži.
Gospod je pravičen, ljubi pravičnost;
pravični bodo gledali njegovo obličje.
Odpev: »Pravični bodo gledali Božje obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, íščite, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici. Aleluja.

Janez Evangelist pričuje v evangeliju o Jezusu

Iz svetega evangelija po Janezu (21,20-25)

Tisti čas se je Peter obrnil in je videl, da gre za njima učenec, ki ga je Jezus ljubil in ki se mu je pri večerji naslonil na prsi ter vprašal: »Gospod, kdo je tisti, ki te bo izdal?« Ko je torej Peter tega videl, je rekel Jezusu: »Gospod, kaj pa ta?« Jezus mu je odgovoril: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to? Ti hôdi za menoj!«

Raznesla se je torej govorica med brati, da oni učenec ne umrje. A Jezus mu ni rekel: »Ne umrje,« ampak: »Če hočem, da ostane, dokler ne pridem, kaj je tebi za to?« To je tisti učenec, ki o tem pričuje in je to napisal; in vemo, da je njegovo pričevanje resnično.

Je pa še mnogo drugega, kar je storil Jezus; in ko bi se vse to popisalo vsako posebej, mislim, da bi ves svet ne obsegel knjig, ki bi jih bilo treba napisati.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Cerkev bo do konca časov oznanjala veselo novico odrešenja. Prosímo, da bi bila v moči Svetega Duha svetlo znamenje vsem, ki tavajo in ne najdejo pravega smisla:

  1. Dobri Oče, prosimo te za sveto Cerkev, da bi v negotovosti in težavah vztrajala v resnici in o njej pričevala.
  2. Prosimo te za vse, s katerimi smo v veri in ljubezni obhajali letošnje velikonočne praznike; naj iz te skrivnosti črpamo moč za pristno krščansko življenje.
  3. Prosimo te za kulturne delavce; naj po besedi, glasbi in sliki z veseljem oznanjajo tebe, Stvarnika vsega lepega.
  4. Naj na vsakem koraku spoštujemo svobodo bližnjih in jih ne obremenjujemo s svojimi predstavami.
  5. Prosimo te za vse, ki so po krivici brez prostosti in zunaj domačega okolja; naj te najdejo tudi daleč stran od doma.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Dobri Oče! Nas, nevredne služabnike in služabnice, si določil za oskrbnike svoje vesele novice. Pomagaj nam, da bomo čuječe in zvesto opravljali tvojo službo. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Nebeški Oče,
naj Sveti Duh pripravi naša srca,
da bomo vredno obhajali svete skrivnosti,
saj je on odpuščanje vseh grehov.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Vnebohodni hvalospev
O skrivnosti vnebohoda
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Po svojem vstajenju se je vsem učencem očitno prikazal in se vpričo njih dvignil v nebo,
da bi mi vsi postali deležni njegovega božanstva.
Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih
nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Jn 16,14
Jezus je govoril: Sveti Duh me bo poveličal,
ker bo jemal iz mojega in oznanjal vam. Aleluja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Usmiljeni Bog,
z velikonočno skrivnostjo si nas pripeljal
iz stare zaveze v novo zavezo, iz sence v luč.
Pomagaj nam, da se rešimo vsega slabega
in se prenovimo v tvojem Duhu.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.