Misal za 26. november 2022

Sobota 34. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Obletnica posvetitve stolnice v Celju, praznik (Celje)
  • Sv. Leonard Portomavriški, obvezni god (kapucini, minoriti, frančiškani, klarise, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
  • Sv. Janez Berchmans, obvezni god (jezuiti)
  • Sv. Leonard Portomavriški, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 34. nedelje med letom.

Vstopni spev

Raz 5,12;1,6
Jagnje, ki je bilo žrtvovano, je vredno,
da prejme oblast in bogastvo in modrost in čast.
Njemu slava in moč vekomaj!

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Vsemogočni večni Bog,
po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva,
si obnovil vesoljni svet.
Naj ti vse stvarstvo, rešeno suženjstva, z nami svobodno služi
in te brez konca proslavlja.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog sam bo sonce zveličanih

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 22,1-7)

Meni, Janezu, je angel pokazal reko žive vode, kakor kristal svetlo, ki je izvirala iz Božjega in Jagnjetovega prestola: po sredi njegovih ulic in na obeh straneh reke pa drevje življenja, ki daje vsak mesec svoj sad; in rodi dvanajstero sadov, ker listi tega drevja so v zdravilo narodom. In nobenega prekletstva ne bo več; Božji in Jagnjetov prestol bo v njem in njegovi služabniki mu bodo služili; in gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod Bog jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

In rekel mi je: »Te besede so zanesljive in resnične; Gospod, Bog preroških duhov, je poslal svojega angela, da pokaže svojim služabnikom, kar se mora skoraj zgoditi. Glej, skoraj pridem. Blagor mu, kdor ohrani preroške besede te knjige.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 95

Odpev: »Pridi, Gospod Jezus!«

(Ps 95,1-2.3-5.6-7)

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Bogu, našemu Zveličarju!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
slavimo ga s spevi.
Odpev: »Pridi, Gospod Jezus!«
Velik Bog je Gospod;
v njegovi roki so globine zemlje,
njegovo je morje, on ga je naredil,
in suho zemljo so oblikovale njegove roke.
Odpev: »Pridi, Gospod Jezus!«
Pridite, v molitvi padimo na kolena,
pokleknimo pred Gospodom, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi smo njegovo ljudstvo,
o, da bi danes poslušali njegov glas.
Odpev: »Pridi, Gospod Jezus!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ozrite se k višku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje. Aleluja.

Jezusov opomin k čuječnosti

Iz svetega evangelija po Luku (21,34-36)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in s skrbmi tega življenja in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma kakor zanka; kajti prišel bo čez vse, ki prebivajo po vsej zemlji. Čujte torej vsak čas in prosite, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo godilo, in stopiti pred Sina človekovega.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Danes se bo končalo cerkveno leto. Zahvalimo se Bogu za vse prejeto. V veri, da je nebeški Oče z nami kljub menjavam časa, ga zaupno prosímo:

  1. Kristusovo kraljestvo je večno; naj z Jezusom služimo, da bomo z njim tudi kraljevali.
  2. Blagor mu, ki ohranja preroške besede Božje knjige; naj Božjo besedo poslušamo in jo ohranimo.
  3. Kristus nas svari pred požrešnostjo in pijanostjo; naj delimo svoje bogastvo s tistimi, ki imajo manj kot mi.
  4. Kristusov dan bo prišel kakor zanka; naj tako živimo, da bomo nanj vedno pripravljeni.
  5. Naj naši rajni bratje in sestre z veseljem stopijo pred Sina človekovega ter doživijo njegovo milost in usmiljenje.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, tvoj Sin nas uči, naj bedimo in molimo, ko čakamo prihod njegovega kraljestva. Usliši naše prošnje po njem, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog, prinašamo ti darove za spravno daritev.
Podeli vsem narodom edinost in mir
po zasluženju tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
ki je za nas umrl na križu
in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Hvalospev

Hvalospev o Kristusu, Kralju vesoljstva
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
primerno in zveličavno,
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.
Svojega edinorojenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva,
da se je na oltarju križa daroval
kot brezmadežna in spravna žrtev
ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja.
Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu
in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu
večno in vesoljno kraljestvo:
kraljestvo resnice in življenja
kraljestvo svetosti in milosti,
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.
Zato z angeli in nadangeli
in vsemi nebeškimi zbori
prepevamo hvalnico tvojemu veličastvu
in nenehno kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 28,10-11
Gospod prestoluje in vlada na veke,
on daje moč svojemu ljudstvu,
s svojim svetim mirom ga blagoslavlja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Vsemogočni Bog, prejeli smo hrano nesmrtnosti.
Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva,
na zemlji z veseljem služili
in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.