HOZANA.si: Misal

«   »

26. 11. 2021, Petek 34. tedna med letom

Drugi godovi:

 • Obletnica posvetitve stolnice v Celju, praznik (Celje)
 • Sv. Leonard Portomavriški, obvezni god (kapucini, minoriti, frančiškani, klarise, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
 • Sv. Janez Berchmans, obvezni god (jezuiti)
 • Sv. Leonard Portomavriški, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 34. nedelje med letom.

Vstopni spev

Raz 5,12;1,6

Jagnje, ki je bilo žrtvovano, je vredno,
da prejme oblast in bogastvo in modrost in čast.
Njemu slava in moč vekomaj!

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni večni Bog,
po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva,
si obnovil vesoljni svet.
Naj ti vse stvarstvo, rešeno suženjstva, z nami svobodno služi
in te brez konca proslavlja.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Zemeljska vladarstva so minljiva, Odrešenikovo je večno

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 7,2-14)

Daniel je govoril: Videl sem v svojem videnju ponoči; in glej, štirje vetrovi neba so razburkali veliko morje. Štiri velike živali so prišle iz morja, različne druga od druge. Prva je bila kakor lev in je imela orlove peruti. Gledal sem, in med tem so bile njene peruti izpuljene. Dvignila se je od tal in stala na nogah kakor človek in človeško srce ji je bilo dano.

In glej, druga žival, drugačna, podobna medvedu; po eni strani se je vzravnala in imela je troje reber v svojem gobcu med zobmi. Bilo ji je rečeno: Vstani, požri mnogo mesa! Nato sem videl, glej, druga žival, bila je kakor panter; imela je štiri ptičje peruti na svojem hrbtu in štiri glave je imela, in oblast ji je bila dana.

Potem sem gledal v svojih nočnih videnjih, in glej, četrta žival, grozna in strašna in silno močna. Imela je mogočne železne zobe; žrla je, drobila, in kar je ostalo, je pomendrala s svojimi nogami. Razlikovala se je od vseh živali pred njo in je imela deset rogov. Ko sem opazoval njene rogove, je vzrasel med njimi drug, majhen rog; trije prejšnjih rogov so bili pred njim izdrti. In glej, na tem rogu so bile oči kakor človeške, in usta, ki so govorila drzne reči.

Opazoval sem: tedaj so bili postavljeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje njegove glave kakor čista volna; njegov prestol so bili ognjeni plameni, in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. Tisočkrat tisoči so mu stregli, deset tisočkrat deset tisoči so stali pred njim. Sodni dvor je sédel in knjige so se odprle. Tedaj sem gledal zaradi hrupa drznih besed, ki jih je rog govoril, in ko sem gledal, je bila žival umorjena, njeno truplo uničeno in izročeno požigu ognja. Ostalim živalim je bila njih oblast odvzeta in dolgost njihovega življenja jim je bila dana do določenega časa in roka.

Gledal sem v nočnih videnjih. Glej, na oblakih neba je prišel Sin človekov; dospel je do Staroletnega, in privedli so ga predenj. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna, neminljiva oblast in njegovo kraljestvo neuničljivo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

(DanD 3,75-81)

Slavite Gospoda, gore in hribi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vse rastline na zemlji,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, studenci,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, morja in reke,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, morske živali,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vse ptice pod nebom,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ozrite se k višku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje. Aleluja.

Jezus uči razumeti znamenja časov

Iz svetega evangelija po Luku (21,29-33)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko: Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa! Kadar začne že odganjati, veste, da je blizu poletje. Tako tudi vi, kadar boste videli, da se to godi, védite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično, povem vam: Ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Kakor znamo presojati pojave v naravi, naj bi zaznavali tudi prihod Božjega kraljestva. Obrnimo se k Bogu, našemu dobremu Očetu, in ga prosímo:

 1. Sin človekov ima oblast, čast in kraljestvo; naj mu z vdanim srcem služimo, da ga bodo vsi ljudje spoznali in prišli v njegovo kraljestvo.
 2. Sin človekov je premagal staro kačo, satana; naj v nas zatre vsako slabo nagnjenje.
 3. Sin človekov nas uči spoznavati znamenja časa; naj nikoli ne prezremo njegovih milosti.
 4. Sin človekov nam je prinesel odrešenje; naj tako živimo, da bodo naša imena zapisana v knjigi življenja.
 5. Sin človekov bo ob dovršitvi časov sodil mrtve; naj jih milostno sprejme v sveto mesto, nebeški Jeruzalem.
 6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Sveti Bog, tvoj Sin nas uči, da bosta nebo in zemlja prešla, njegove besede pa ne. Pomagaj nam, da se bomo zvesto ravnali po besedah tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog, prinašamo ti darove za spravno daritev.
Podeli vsem narodom edinost in mir
po zasluženju tvojega Sina, Jezusa Kristusa,
ki je za nas umrl na križu
in s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Hvalospev

Hvalospev o Kristusu, Kralju vesoljstva

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
primerno in zveličavno,
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.

Svojega edinorojenega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva,
da se je na oltarju križa daroval
kot brezmadežna in spravna žrtev
ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja.
Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu
in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu
večno in vesoljno kraljestvo:
kraljestvo resnice in življenja
kraljestvo svetosti in milosti,
kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

Zato z angeli in nadangeli
in vsemi nebeškimi zbori
prepevamo hvalnico tvojemu veličastvu
in nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 28,10-11

Gospod prestoluje in vlada na veke,
on daje moč svojemu ljudstvu,
s svojim svetim mirom ga blagoslavlja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Vsemogočni Bog, prejeli smo hrano nesmrtnosti.
Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva,
na zemlji z veseljem služili
in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021