Misal za 24. september 2022

Sobota 25. tedna med letom, kvatrna sobota

Drugi godovi:

  • Bl. Anton Martin Slomšek, praznik (Celje)
  • Bl. Anton Martin Slomšek, obvezni god (Maribor)
  • Bl. Anton Martin Slomšek, neobvezni god (Splošni slovenski koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 25. nedelje med letom.

Vstopni spev

Vstopni spev
Jaz sem rešitev ljudstva, govori Gospod.
V stiskah me bodo klicali in jih bom uslišal,
njihov Bog bom na veke.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Sveti Bog,
v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava.
Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo,
da bomo dosegli večno življenje.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Že v mladosti misli na Boga

Berilo iz Pridigarja (Prd 11,9-12,8)

Vesêli se, mladenič, v svoji mladosti, in tvoje srce naj bo vedro v tvojih mladih dneh! Hôdi po potih svojega srca in po želji svojih oči! Védi pa, da te za vse to Bog privede pred sodbo! Odpravi nevoljo iz svojega srca, odstrani bolečino iz svojega telesa! A tudi mladost in čas črnih las sta nečimrnost.

Zato se spominjaj svojega Stvarnika v dnevih mladosti, preden pridejo hudi dnevi (starosti) in se približajo leta, o katerih porečeš: »Niso mi všeč!« preden zatemni sonce in svetloba, mesec in zvezde; in po dežju zopet pridejo oblaki; v času, ko se tresejo hišni varuhi, ko se krivijo močni možje, ko praznujejo mlinarice, ker jih je premalo, ko otemnijo, ki gledajo skozi okna, in se vrata na cesto zapirajo; ko ropotanje mlina potihuje, ko se vstaja ob ptičjem petju in umolknejo vse pesmi; ko je človeka strah višin in grozot na potu.

Mandljevec odcveti, kobilica se s težavo premika in kaprovec se razpoči; ko človek odhaja v hišo svoje večnosti in žalovalci krožijo po cesti; preden se pretrga srebrna vrvica, se razbije zlata oljenica, se raztrešči vrč pri studencu, črpalno kolo pade zlomljeno v vodnjak; in se prah povrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal. »Nečimrnost čez nečimrnost!« pravi Pridigar, »vse je nečimrnost!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 90

Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17)

Umrljive zavračaš v prah, o Bog,
in praviš: » Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let
ko včerajšnji dan, ki je minil.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Ti jih razpršiš; so ko jutranji sen,
ko zeleneča rastlina:
zjutraj cvete in zeleni,
zvečer se pokosi in usahne.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Nauči nas šteti naše dni,
da pridemo k srčni modrosti!
Obrni se, Gospod! – Doklej?
Bodi usmiljen svojim hlapcem!
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
da se bomo radovali vse svoje dni!
Dobrotljivost našega Boga naj bo nad nami,
in delo naših rok nam podpiraj!
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Učenci se bojijo vprašati Jezusa o trpljenju

Iz svetega evangelija po Luku (9,44-45)

Ko so se vsi čudili vsemu temu, kar je Jezus delal, je rekel svojim učencem: »Dobro poslušajte te besede; Sin človekov bo namreč izdan ljudem v roke.« Oni pa te besede niso umeli; bila je namreč zakrita pred njimi, da je niso razumeli, toda bali so se ga vprašati o tej stvari.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Jezus Kristus je postal naš brat, da bi mi postali in živeli kot Božji otroci. Zato ga prosímo:

  1. Jezus, naš brat, naj se ne tolažimo, da imamo še veliko časa za dobra dela, marveč naj vsak dan odgovorno sprejemamo iz tvojih rok.
  2. Jezus, naš brat, naj se nikoli ne utrudimo poglabljati svojega verskega znanja, marveč zavzeto iščemo resnico.
  3. Jezus, naš brat, naj bomo dovolj pogumni, da spremenimo, kar se da spremeniti, in vedno pripravljeni sprejeti, česar ne moremo spremeniti.
  4. Jezus, naš brat, naj bomo po Marijinem zgledu tudi mi stanovitni v dobrem.
  5. Jezus, naš brat, naj naši rajni uživajo blaženost z Devico Marijo in svetniki.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Jezus, naš Gospod, ti si nam bil enak v vsem, razen v grehu. Sprejmi naše prošnje in ostani z nami, zdaj in vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Oče,
tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove.
Kar verujemo in izpovedujemo,
naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O ustvarjenju in prenovi človeka
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo,
Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog.
Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril
in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil.
Zato je prav, da ti vse stvari služijo,
da te vsi odrešeni hvalijo
in tvoji svetniki soglasno slavijo.
Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.
Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.
On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.
 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 118,4-5
Gospod, ti si dal svoje zapovedi, da bi se jih zvesto držali.
O da bi prav uravnal svoje življenje in ohranil tvoje zakone.
Ali: Jn 10,14
Gospod govori: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje ovce
in moje ovce poznajo mene.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Bog, poživljaš nas s svojimi skrivnostmi.
Vedno in povsod nam pomagaj,
da po sveti daritvi in s svojim življenjem
dosežemo sadove odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.