Misal za 24. november 2022

Četrtek, Sv. vietnamski mučenci, obvezni god

Sv. vietnamski mučenci (24. november)
SV. ANDREJ DUNGLAC, DUHOVNIK IN DRUGI VIETNAMSKI MUČENCI
Obvezni god
Od leta 1625 do 1886 je v vedno novih preganjanjih kristjanov po raznih krajih vietnamskega ozemlja dalo življenje za krščansko vero 117 kristjanov. Med njimi je bilo 11 španskih misijonarjev dominikanskega reda, 10 francoskih lazaristov in 90 Vietnamcev, večinoma družinskih mož. Njihovo mučeniško in svetniško slavo je razglasil papež Janez Pavel II. 19. junija 1988.


Drugi godovi:

  • Sv. Flora, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Gal 6,14a; 1 Kor 1,18
Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa;
beseda o križu je namreč za tiste, ki smo na poti zveličanja, Božja moč.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
O Bog, vir in začetek slehernega očetovstva,
svetemu mučencu Andreju
in njegovim vietnamskim tovarišem si dal moč,
da so bili zvesti križu tvojega Sina vse do prelitja krvi.
Na njihovo priprošnjo naj razširjamo tvojo ljubezen med brati,
da se bomo smeli imenovati in biti tvoji otroci.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Padec Božjih sovražnikov

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 18,1-2.21-23;19,1-3.9)

Jaz, Janez, sem videl angela, ki je prihajal z neba z veliko oblastjo; in zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. In zaklical je z močnim glasom: »Padel, padel je veliki Babilon ter postal bivališče hudičev in pribežališče za vse nečiste duhove in pribežališče za vse nečiste in sovražne ptice.

In neki silni angel je vzdignil kamen, velik ko mlinski kamen, in ga vrgel v morje ter je rekel: »Tako bo siloma vrženo mesto Babilon in ga ne bo več najti.« In glas strunárjev in godcev in piskačev in trobilcev se v tebi ne bo slišal več in nobenega umetnika katere koli umetnosti ne bo več najti v tebi in glas mlina se v tebi ne bo več slišal in luč svetilke v tebi ne bo več svetila in glas ženinov in nevestin se ne bo več slišal v tebi: zakaj tvoji trgovci so bili zemeljski velikaši, po tvoji čarovniji so zabredli vsi narodi.«

Zatem sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč gre našemu Bogu, zakaj resnične in pravične so njegove sodbe; obsodil je veliko hotnico, ki je pohujševala zemljo s svojim nečistovanjem, in maščeval je nad njo kri svojih služabnikov.« In v drugo so rekli: »Aleluja! In njen dim se dviga na vekov veke.« In reče mi: »Zapiši: Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svatbeno gostijo.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 100

Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«

(Ps 100,2.3.4.5)

Glasno pritrjujte Gospodu vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Uničenje Jeruzalema do poslednjih časov

Iz svetega evangelija po Luku (21,20-28)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kadar boste videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, védite, da je blizu njegovo razdejanje. Takrat naj bežijo v hribe, kateri so v Judeji; kateri so v mestu, naj gredo ven, in kateri so na deželi, naj ne hodijo noter; to so namreč dnevi maščevanja, da se dopolni vse, kar je pisano.

Gorjé pa nosečim in doječim v tistih dneh! Velika stiska bo v deželi in srd nad tem ljudstvom; padali bodo pod mečem in v sužnost jih bodo vlačili med vse narode in Jeruzalem bodo teptali neverniki, dokler se ne dopolnijo časi poganov.

Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; zakaj nebeške sile se bodo majale.

Takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite kvišku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Jezus napoveduje padec Jeruzalema in svoj drugi prihod. S tem nas ne straši, marveč opozarja na minljivost vidnega sveta. Sprejmímo njegove besede in z vero prosimo nebeškega Očeta:

  1. Le Bogu pripadajo resnične in pravične sodbe; naj ne obsojamo bližnjega ne v mislih in ne v besedah.
  2. Blagor njim, ki so povabljeni na Jagnjetovo gostijo; naj prihajamo k mizi daritve s svetim spoštovanjem.
  3. Stiska ljudi ob razdejanju Jeruzalema povzema trpljenje ljudi vseh časov; naj trpeči bratje in sestre doživijo Kristusovo odrešilno moč.
  4. Drugi Kristusov prihod ostaja skrivnost; naj ne čakamo konca sveta v strahu, ampak se z zaupanjem v Jezusovo zmago pripravimo na začetek večnega življenja.
  5. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Nebeški Oče, ti ne zavrneš nikogar, ki se z zaupanjem obrača k tebi. Naj z vero in ljubeznijo pričakujemo drugi prihod Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Sveti Oče, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo
ob spominu mučeništva svetih vietnamskih mučencev.
Podéli nam, da bomo v preskušnjah svojega življenja
vedno ostali tebi zvesti
in se ti darovali v tebi prijetno daritev.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih mučencev
O pomenu in pričevanju mučeništva
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo,
res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo.
Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena
in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč
in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo
in tvojemu veličastvu nenehno kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 5,10
Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani,
zakaj njihovo je nebeško kraljestvo.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Naš dobri Oče, na god svetih vietnamskih mučencev
si nas nahranil z enim nebeškim kruhom.
Utrjuj nas, da bomo vztrajali v enodušni ljubezni do tebe
in za svojo zvestobo dosegli večno plačilo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.