HOZANA.si: Misal

«   »

24. 11. 2021, Sreda, Sv. vietnamski mučenci, obvezni god

Sv. vietnamski mučenci (24. november)

SV. ANDREJ DUNGLAC, DUHOVNIK IN DRUGI VIETNAMSKI MUČENCI
Obvezni god
Od leta 1625 do 1886 je v vedno novih preganjanjih kristjanov po raznih krajih vietnamskega ozemlja dalo življenje za krščansko vero 117 kristjanov. Med njimi je bilo 11 španskih misijonarjev dominikanskega reda, 10 francoskih lazaristov in 90 Vietnamcev, večinoma družinskih mož. Njihovo mučeniško in svetniško slavo je razglasil papež Janez Pavel II. 19. junija 1988.


Drugi godovi:

  • Sv. Flora, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Gal 6,14a; 1 Kor 1,18

Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa;
beseda o križu je namreč za tiste, ki smo na poti zveličanja, Božja moč.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

O Bog, vir in začetek slehernega očetovstva,
svetemu mučencu Andreju
in njegovim vietnamskim tovarišem si dal moč,
da so bili zvesti križu tvojega Sina vse do prelitja krvi.
Na njihovo priprošnjo naj razširjamo tvojo ljubezen med brati,
da se bomo smeli imenovati in biti tvoji otroci.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Danijel razloži skrivnostno pisanje

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28)

Babilonski kralj Baltazar je priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino. V vinjenosti je dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodónozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke.

Tedaj so prinesli zlate in srebrne posode, ki so jih odnesli iz templja, božje hiše v Jeruzalemu, in pili iz njih kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke. Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna.

Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svečniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala. Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.

Pred kralja so nato pripeljali Daniela. Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Si ti Daniel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal z Judovega? Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so pri tebi našli razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost. Slišal sem, da moraš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in razložiti njegov pomen, boš oblečen v škrlat, na vratu boš nosil zlato verižico in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«

Tedaj je Daniel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi, in svoja darila daj drugemu! Ti, Baltazar, si se vzdignil zoper Gospoda nebes. Posode njegovega templja si dal prinesti predse, in si pil vino iz njih s svojimi velikaši, soprogami in pevkami. Slavil si bogove iz srebra in zlata, brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in nimajo razuma. Toda Boga, v čigar oblasti je tvoj dih življenja in vsa tvoja pota, nisi častil. Zato je poslal dlan roke in je bilo napisano to pisanje. Napisano pa je: Mane, tekel, fares.

To pa je razlaga besed: Mane: Bog je preštel tvoje kraljestvo in mu naredil konec. Tekel: tehtan si bil na tehtnici in najden prelahek. Fares: tvoje kraljestvo bo razdeljeno in dano Medijcem in Perzijcem.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

(DanD 3,62-67)

Slavite Gospoda, sonce in luna,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, zvezde na nebu,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, dež in rosa,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vsi vetrovi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, ogenj in vročina,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavita Gospoda, mraz in pripeka,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Jezus napove preganjanje učencev in Božje varstvo nad njimi

Iz svetega evangelija po Luku (21,12-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.

Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Jezus napoveduje preganjanja in ječe, a nam obljublja tudi pomoč in varstvo. V zaupanju, da je Bog vedno z nami, prosímo:

  1. Za pastirje Cerkve, da bi (kakor prerok Danijel) znali ljudem razložiti pomen Božjih besed in znamenj.
  2. Za preganjane kristjane, da bi z Gospodovo močjo in modrostjo pričevali pred svojimi nasprotniki.
  3. Za vse, ki trpijo, da bi vztrajali v Gospodovi ljubezni in si s stanovitnostjo pridobili življenje.
  4. Za rajne, naj v Gospodu najdejo polnost večnega življenja.
  5. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  8. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Dobri Bog, vemo, da si dober in vir dobrote. Naj razumemo, da vse, kar nas doleti, prihaja od tebe. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Sveti Oče, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo
ob spominu mučeništva svetih vietnamskih mučencev.
Podéli nam, da bomo v preskušnjah svojega življenja
vedno ostali tebi zvesti
in se ti darovali v tebi prijetno daritev.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih mučencev
O pomenu in pričevanju mučeništva

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo,
res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo.

Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena
in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč
in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo
in tvojemu veličastvu nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Mt 5,10

Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani,
zakaj njihovo je nebeško kraljestvo.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Naš dobri Oče, na god svetih vietnamskih mučencev
si nas nahranil z enim nebeškim kruhom.
Utrjuj nas, da bomo vztrajali v enodušni ljubezni do tebe
in za svojo zvestobo dosegli večno plačilo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021