Misal za 22. september 2022

Četrtek 25. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Ignacij iz Santhiá, obvezni god (kapucini)
  • Sv. Florencij, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Mavricij, neobvezni god (splošni koledar)
  • Najdenje telesa sv. Klare Asiške, neobvezni god (klarise)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 25. nedelje med letom.

Vstopni spev

Vstopni spev
Jaz sem rešitev ljudstva, govori Gospod.
V stiskah me bodo klicali in jih bom uslišal,
njihov Bog bom na veke.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Sveti Bog,
v ljubezni do tebe in bližnjega je obsežena vsa postava.
Naj ti z izpolnjevanjem te zapovedi tako služimo,
da bomo dosegli večno življenje.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

V življenju ni nič popolnoma novo

Berilo iz Pridigarja (Prd 1,2-11)

»Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost!« Kaj koristi človeku ves njegov trud, s katerim se muči pod soncem? Rodovi odhajajo in drugi prihajajo, zemlja pa vedno ostaja. Sonce vzhaja in sonce zahaja, hiti k svojemu kraju, od koder spet vzhaja. Veter veje proti jugu in se obrača proti severu, vrti se okrog, piha in se vrača k svojemu kroženju. Vse reke tečejo v morje in morje se ne prenapolni; v kraj, kamor reke tečejo, tja vedno zopet tekó. Vse reči so utrudljive, bolj nego se more dopovedati; oko se ne nasiti z gledanjem, uho se ne napolni s poslušanjem. Kar je bilo, bo zopet; kar se je zgodilo, se bo zopet zgodilo; nič ni novega pod soncem. Ali je kaj, o čemer bi se reklo: »Glej, to je novo!« Zdavnaj je že bilo, v vekih, ki so bili pred nami. Ni spomina na prejšnje; tudi ne poznejše, ki še bodo, ne bo spomina nanje pri tistih, ki bodo pozneje živeli.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 90

Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

(Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17)

Umrljive zavračaš v prah, o Bog,
in praviš: » Povrnite se, človeški otroci!«
V tvojih očeh je tisoč let
ko včerajšnji dan, ki je minil.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Ti jih razpršiš; so ko jutranji sen,
ko zeleneča rastlina:
zjutraj cvete in zeleni,
zvečer se pokosi in usahne.
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Nauči nas šteti naše dni,
da pridemo k srčni modrosti!
Obrni se, Gospod! – Doklej?
Bodi usmiljen svojim hlapcem!
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«
Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem,
da se bomo radovali vse svoje dni!
Dobrotljivost našega Boga naj bo nad nami,
in delo naših rok nam podpiraj!
Odpev: »Gospod nam je pribežališče od roda do roda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Herod se boji Jezusovega delovanja

Iz svetega evangelija po Luku (9,7-9)

Tisti čas je slišal četrtni oblastnik Herod o vsem, kar se je godilo; bil je v skrbeh, ker so nekateri govorili, da je Janez Krstnik vstal od mrtvih, nekateri, da se je prikazal Elija, nekateri zopet, da je vstal kateri izmed starih prerokov. Herod pa je rekel: »Janeza sem dal jaz obglaviti; kdo je pa ta, o katerem slišim take reči?« In želel je videti Jezusa.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Pogosto nasedamo govoricam in javnemu mnenju, namesto da bi se v svojih potrebah obračali na Boga. Izročimo mu danes naše skupne prošnje za vse, ki ga želijo spoznati:

  1. Gospod, veliko ljudi te še ne pozna; naj državni in narodni voditelji sprejemajo misijonarje kot posrednike novih vsebin človeškega, kulturnega in duhovnega življenja.
  2. Gospod, veliko mladih išče smisel življenja; daj jim dobrih vzgojiteljev, ki jim bodo tebe predstavljali kot najboljšega prijatelja.
  3. Gospod, veliko krivih prerokov nam ponuja modrost tega sveta; pomagaj nam, da jim ne bomo nasedali.
  4. Gospod, naj bo molitev in delo današnjega dne v blagor tistim prebivalcem naše župnije, ki ne verujejo; naj spoznajo in okusijo tvojo bližino.
  5. Gospod, nekateri, ki so že odšli s tega sveta, se še očiščujejo v vicah; po naših molitvah jih čim prej sprejmi v nebesa.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod! Vse te prošnje polagamo predte, ker ti zaupamo in vemo, da nas vselej uslišuješ. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Oče,
tvoje ljudstvo smo, zato sprejmi naše darove.
Kar verujemo in izpovedujemo,
naj dosežemo z nebeškimi skrivnostmi.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O ustvarjenju in prenovi človeka
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo,
Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog.
Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril
in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil.
Zato je prav, da ti vse stvari služijo,
da te vsi odrešeni hvalijo
in tvoji svetniki soglasno slavijo.
Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 118,4-5
Gospod, ti si dal svoje zapovedi, da bi se jih zvesto držali.
O da bi prav uravnal svoje življenje in ohranil tvoje zakone.
Ali: Jn 10,14
Gospod govori: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje ovce
in moje ovce poznajo mene.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Bog, poživljaš nas s svojimi skrivnostmi.
Vedno in povsod nam pomagaj,
da po sveti daritvi in s svojim življenjem
dosežemo sadove odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.