Misal za 22. november 2023

Sreda, Sv. Cecilija, obvezni god

Sv. Cecilija (22. november)

SV. CECILIJA, DEVICA IN MUČENKA
Obvezni god
Sv. Cecilija je ena najbolj priljubljenih, a zgodovinsko neznanih rimskih mučenk. Po izročilu naj bi živela v času papeža sv. Urbana I. (222–230). Ob odkritju Kalistovih katakomb so našli njen grob poleg grobnice papežev. Kot zavetnico glasbe jo častijo od 15. stoletja.

Vstopni spev

Vstopni spev
Sveta Cecilija je zares mučenka.
Prelila je svojo kri za Kristusa.
Ni se ustrašila sodnikovih groženj,
prejela je plačilo v nebesih.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Dobri Bog,
sveto mučenko Cecilijo častimo
kot zavetnico cerkvene glasbe.
Na njeno priprošnjo nas milostno poslušaj
in usliši naše prošnje.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Stvarnik povrne mučencem z večnim življenjem

Berilo iz 2. knjige Makabejcev (2 Mkb 7,1.20-31)

Tiste dni so prijeli sedem bratov z materjo vred. Kralj jih je ukazal z biči in jermeni biti in tako prisiliti, da bi jedli prepovedano svinjsko meso.

Neizmerno čudovita in slavnega spomina je vredna mati, ki je videla, kako je v času enega dne umrlo sedem sinov. Pogumno je to prenesla, ker je upala v Gospoda. Vsakega izmed njih je v materinem jeziku spodbujala, polna plemenitega mišljenja. Žensko nrav je krepila z moško srčnostjo in jim govorila: »Ne vem, kako ste zaživeli v mojem telesu; tudi vam nisem jaz dala duha in življenja in nobenemu med vami nisem jaz sklenila prvin. Potemtakem je Stvarnik svetá ustvaril človeka, kakor je začetnik vsega, kar je. V svojem usmiljenju vam bo zopet dal duha in življenje, ker zdaj sami sebe prezirate zaradi njegovih postav.«

Kralj Antioh pa je mislil, da ga zaničuje, in domneval, da govori sramotilno. Ko je ostal še najmlajši, ga je ne le z besedami pregovarjal, ampak se hkrati s prisego zavezal, da ga bo obogatil in osrečil, ako odpade od očetnih postav, ter ga imel za prijatelja in mu poveril državne službe. Ker se mladenič ni prav nič zmenil za to, je kralj poklical mater in ji prigovarjal, naj mladeniču svetuje, da se reši.

Ko ji je že dosti prigovarjal, je sprejela, da sina pregovori. Sklonila se je k njemu in v zasmeh krutemu trinogu je v materinem jeziku takole rekla: »Sin, usmili se me, ki sem te devet mesecev nosila pod srcem in te tri leta dojila, te negovala, vzgajala in hranila do te dobe. Prosim te, otrok, ozri se v nebo in na zemljo in poglej vse, kar je na njih, in pomisli, da jih je Bog iz nič ustvaril in da je tudi človeški rod tako nastal! Ne boj se tega rablja, ampak bodi vreden svojih bratov! Sprejmi smrt, da te ob času usmiljenja s tvojimi brati zopet najdem!«

Ko je še tako govorila, je mladenič rekel: »Kaj čakate? Ne ubogam kraljevega povelja, marveč sem pokoren povelju postave, ki jo je Mojzes dal našim očetom. Ti, ki si povzročitelj vsega zla zoper Hebrejce, pa ne boš ubežal Božjim rokam.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 17

Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

(Ps 17,1.5-6.8.15)

Čuj, Gospod, pravično pravdo,
čuj moje vpitje,
poslušaj mojo molitev,
na mojih ustnicah ni zvijače!
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«
Moj korak se je držal tvoje steze,
niso klecale moje noge.
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš;
nagni k meni svoje uho in me poslušaj.
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«
Skrij me v senci svojih peruti
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje;
se nasičeval, ko se zbudim,
s tvojo podobo.
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Z Božjimi darovi je treba sodelovati in prinašati sadove

Iz svetega evangelija po Luku (19,11-28)

V Jerihi je Jezus pripovedoval priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in so ljudje mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj razodelo: »Neki človek plemenitega rodu je šel v daljno deželo, da bi zase pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je pa svojih deset služabnikov in jim dal deset min (zlatnikov) ter jim rekel: ›Trgujte, dokler ne pridem.‹ Njegovi podaniki pa so ga sovražili in so poslali za njim poslance, ki naj bi sporočili: ›Nočemo, da bi ta zavladal nad nami.‹

Zgodilo pa se je, da je dobil kraljevsko oblast in se vrnil; velel je poklicati tiste služabnike, katerim je bil dal denar, da bi zvedel, koliko so pritržili. Prišel je prvi in rekel: ›Gospod, tvoj zlatnik jih je pridobil deset.‹ ›Prav, dobri in zvesti služabnik,‹ mu je rekel; ›ker si bil v malem zvest, imej oblast nad desetimi mesti.‹ In prišel je drugi ter rekel: ›Tvoj zlatnik, gospod, jih je pridobil pet.‹ Rekel je tudi temu: ›Tudi ti bodi nad petimi mesti.‹

Zopet drug je prišel in rekel: ›Glej, gospod, tu je tvoj zlatnik, ki sem ga imel shranjenega v prtiču; bal sem se te namreč, ker si strog človek: dvigaš, česar nisi vložil, in žanješ, česar nisi vsejal.‹ ›Iz tvojih ust te sodim, malopridni služabnik,‹ mu reče; ›vedel si, da sem strog človek, ki dvigam, česar nisem vložil, in žanjem, česar nisem vsejal. Zakaj torej nisi dal mojega denarja v menjalnico in bi ga jaz po vrnitvi izterjal z obresti?‹

In rekel je zraven stoječim: ›Vzemite mu zlatnik in ga dajte temu, ki jih ima deset.‹ In rekli so mu: ›Gospod, ima jih že deset.‹ Povem vam: Vsakemu, kdor ima, se mu bo dalo; tistemu, ki nima, pa se bo vzelo še to, kar ima. Tiste moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi bil jaz nad njimi kralj, pa pripeljite semkaj ter jih vpričo mene posekajte.« Po teh besedah je šel Jezus dalje na poti v Jeruzalem.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, združimo svoja srca in glasove in (danes, ko obhajamo dan cerkvenega petja in glasbe) poveličujmo neskončno Božjo lepoto, dobroto in ljubezen. Vzklikajmo iz veselega in hvaležnega srca:

 1. Sveti Bog, neskončna resnica in lepota,
  – naj te vedno bolj spoznavamo in slavimo s svetim bogoslužjem.
 2. Vsemogočni Bog, začetek in smisel vsega bivanja in delovanja,
  – naj širimo tvojo slavo s cerkvenim petjem in glasbo.
 3. Večni Bog, naš Oče in vladar vesolja,
  – naj te vsa ljudstva in vsi narodi, vsak na svoj način, primerno častijo v tvoji Cerkvi.
 4. Usmiljeni Bog, odrešenik in tolažnik vseh trpečih, naj ti pojejo veselega srca tudi bratje in sestre, ki trpijo.
 5. Troedini Bog, dobrotni delivec vseh darov,
  – podpiraj vse, ki skrbijo za cerkveno petje in glasbo, navdihni jim novih spoznanj in daj jim doživeti lepoto nebeškega bogoslužja.
 6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Slava in čast in zahvala tebi, večna Lepota in Modrost, Oče, Sin in Sveti Duh, zdaj in vselej in vekomaj.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Oče,
te naše darove obilno blagoslôvi.
Potrdi nas v veri,
ki jo je sveta Cecilija izpovedala z mučeniško smrtjo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih mučencev
O pomenu in pričevanju mučeništva
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo,
res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo.
Tvoj sveti mučenec je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo tvojega imena
in tako razodel čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo božjo moč
in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo
in tvojemu veličastvu nenehno kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Jn 15,5
Gospod govorí: Jaz sem prava vinska trta, vi mladike.
Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Nebeški Oče,
svete skrivnosti so nas duhovno okrepile.
Ko občudujemo zvestobo svete Cecilije,
naj ga posnemamo v potrpežljivosti
in tako zaslužimo večno plačilo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.