Misal za 20. november 2023

Ponedeljek 33. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Edmund, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 33. nedelje med letom.

Vstopni spev

Prim. Jer 29,11.12.14
Gospod govori: Mislim na rešitev in ne na nesrečo.
Klicali me boste in uslišal vas bom;
nazaj vas bom pripeljal iz izgnanstva iz vseh krajev.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Gospod, naš Bog,
od tebe prejemamo vse dobrine.
Naj ti vdano in veselo služimo,
saj je v tem večna in popolna sreča.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Ljudstvo zadene težka preskušnja

Berilo iz 1. knjige Makabejcev (1 Mkb 1,10-15.41-43.54-57.62-64)

Za kraljem Aleksandrom je pognala grešna korenina Antioh Epifán, sin kralja Antioha; poprej je bil talec v Rimu, zavladal pa je v 137. letu grškega kraljestva. Tisti čas so iz Izraela izšli brezbožni sinovi, ki so mnoge pregovorili z besedami: »Pojdimo in sklenimo zavezo z neverniki, ki so okrog nas; zakaj odkar smo se od njih ločili, nas je zadelo mnogo hudega!« Ta predlog jim je ugajal. Nekateri izmed ljudstva so bili pripravljeni iti h kralju, in dal jim je oblast uvesti navade nevernikov. Sezidali so v Jeruzalemu telovadnico po poganskem običaju, odstranili so si sledove obreze, odpadli od svete zaveze, se zvezali s pogani in se prodali, da so delali húdo.

Tedaj je kralj Antioh pisal vsemu svojemu ljudstvu, naj bodo vsi en narod in naj sleherni zapusti svoje običaje. Vsa ljudstva so se vdala kraljevemu ukazu. Celo mnogim Izraelcem je bilo všeč njihovo bogočastje: darovali so malikom in skrunili soboto.

Petnajstega dne meseca kásleva v 145 letu so postavili gnusobo opustošenja (mališki žrtvenik) na oltarju. Tudi v Judovih mestih naokrog so postavili oltarje. Pri hišnih vratih in na ulicah so zažigali kadilo. Knjige postave, ki so jih našli, so raztrgali in sežgali. Kjer se je pri kom našla knjiga zaveze, in če je kdo ravnal po postavi, ga je kraljev ukaz obsodil na smrt.

Toda mnogi v Izraelu so ostali stanovitni in trdni pri sklepu, da ne bodo uživali nečistih jedi. Raje so hoteli v smrt, kakor, da bi se omadeževali z jedmi in oskrunili sveto zavezo, in so umrli. Silno huda kazen je pritiskala Izraela.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 119

Odpev: »Varuj me v zvestobi svojim zapovedim.«

(Ps 119,53.61.134.150.155.158)

Nevolja me grabi zaradi grešnikov,
ki zapuščajo tvojo postavo.
Zanke grešnikov so me zapletle,
tvoje postave nisem pozabil.
Odpev: »Varuj me v zvestobi svojim zapovedim.«
Osvobôdi me nasilstva ljudi,
držal bom tvoje zapovedi!
Približujejo se moji krivični preganjalci,
daleč so od tvoje postave.
Odpev: »Varuj me v zvestobi svojim zapovedim.«
Daleč so grešniki od rešitve,
ker ne marajo za tvoje zakone.
Videl sem nezveste in zastudilo se mi je,
ker se ne držijo tvojega izreka.
Odpev: »Varuj me v zvestobi svojim zapovedim.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Slepi prosi Jezusa, da bi videl

Iz svetega evangelija po Luku (18,35-43)

Ko se je Jezus bližal Jerihi, je slep človek sedél kraj pota in prosil vbogajme. Ko je slišal množico, ki je šla mimo, je vpraševal, kaj bi to bilo. Povedali so mu: »Mimo gre Jezus iz Nazareta.« In zavpil je: »Jezus, Sin Davidov, usmili se me!« Spredaj gredoči so ga svarili, naj utihne. On pa je še glasneje kričal: »Sin Davidov, usmili se me!«

Jezus je tedaj obstal in rekel, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se je približal, ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« On pa je rekel: »Gospod, da spregledam.«

In Jezus mu je rekel: »Spreglej, tvoja vera te je ozdravila.« V hipu je spregledal, šel za njim in slavil Boga. In vse ljudstvo je dalo Bogu hvalo, ko je to videlo.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Kakor slepi berač iz Jerihe se z velikim zaupanjem približajmo Jezusu in ga z živo vero prosímo:

  1. Izvoljeno ljudstvo je kljub velikemu trpljenju ostalo stanovitno in trdno v veri; opogumi kristjane, ki morajo trpeti zaradi vere in zvestobe.
  2. Slepega si ozdravil, da je spregledal; usmili se duhovno slepih, da spregledajo, se nahranijo in odžejajo pri tebi, ki si studenec življenja.
  3. Ozdravljeni berač je šel za teboj in slavil Boga; naj mladi z veseljem stopijo na pot duhovnih poklicev, da bodo s svojim življenjem slavili tebe in služili bližnjim.
  4. Mnogi trpijo zaradi različnih bolezni in te prosijo usmiljenja; naj v tebi najdejo moč in pogum, da bodo sprejeli svoj križ in ga nosili z vero, ki jih bo rešila.
  5. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus Kristus, Davidov sin, s slepim beračem te prosimo: usmili se nas grešnikov, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Sveti Bog,
po teh darovih, ki ti jih prinašamo,
nas utrdi, da ti bomo vdano služili,
in nas privedi v srečno večnost.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O ustvarjenju in prenovi človeka
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično,
res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo,
Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog.
Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril
in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil.
Zato je prav, da ti vse stvari služijo,
da te vsi odrešeni hvalijo
in tvoji svetniki soglasno slavijo.
Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.
Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.
On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.
 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 72,28
Srečen sem, če sem v Božji bližini.
Zato se z veseljem izročam v Božje varstvo.
Ali: Mr 11,23.24
Gospod govori: Karkoli v molitvi prosite,
verujte, da boste prejeli, in se vam bo zgodilo.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Oče, prejeli smo nebeške darove.
Naj večajo tvojo ljubezen v nas te skrivnosti,
ki nam jih je naročil obhajati v svoj spomin Jezus Kristus,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.