Misal za 19. september 2023

Torek 24. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Frančišek Marija iz Camporossa, redovnik, I. reda, obvezni god (kapucini)
  • Sv. Januarij, škof in mučenec, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 24. nedelje med letom.

Vstopni spev

Prim. Sir 36,5
Gospod, podari mir vsem, ki te čakajo;
naj se uresničujejo tvoje prerokbe,
usliši molitev svojih služabnikov in svojega ljudstva.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari,
bodi vedno z nami.
Naj ti služimo z vsem srcem,
da bomo okusili sad tvoje ljubezni.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Kakšni morajo biti cerkveni predstojniki

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 3,1-13)

Zanesljiva je beseda: Če kdo hrepeni po predstojniški službi, si želi dobro delo. Predstojnik mora torej biti brez graje, ene žene mož, trezen, razumen, dostojen, gostoljuben, sposoben za poučevanje; ne pijanec, ne pretepač, ampak krotak; ne prepirljiv, ne lakomen; svoji hiši dober predstojnik, ki so mu otroci pokorni z vso dostojnostjo. Ako pa kdo ne zna vladati lastno hišo, kako bo skrbel za Božjo Cerkev? Ne sme biti novokrščenec, da se ne prevzame in ne pade v hudičevo obsodbo. Mora pa imeti lepo spričevalo tudi od tistih, ki so zunaj, da ne pade v zaničevanje in hudičevo zanko.

Enako naj bodo diakoni dostojni, ne dvolični, ne vdani obilnemu vinu, ne željni umazanega dobička; naj hranijo skrivnost vere v čisti vesti. Tudi ti naj se prej preskušajo in potlej naj opravljajo službo, če bodo brez graje. Prav tako naj bodo žene (v diakonski službi) dostojne, ne obrekljive, ampak trezne, zveste v vsem. Diakoni naj bodo le enkrat oženjeni, otrokom in svojim hišam dobri gospodarji. Ti namreč, ki diakonsko službo dobro opravljajo, dosežejo lepo stopnjo in veliko srčnost v veri, ki je v Jezusu Kristusu.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 101

Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«

(Ps 101,1-3.5-6)

Ljubezen in pravico bom opeval,
tebi, Gospod, bom hvalnice pel.
Stopal bom po brezmadežni poti,
kdaj boš prišel k meni?
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Čisto vest si bom ohranil
v vsem svojem življenju;
ne bom si postavljal pred oči,
kar je krivično.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje,
tega uničim;
kdor je prevzetnih oči in nadutega srca,
ga ne prenesem.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Moje oči se ozirajo po zvestih služabnikih,
da bi prebivali pri meni;
kdor hodi po brezmadežni poti,
ta bo moj služabnik.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Jezus oživi mladeniča iz Naima

Iz svetega evangelija po Luku (7,11-17)

Tisti čas je šel Jezus v mesto Naim; z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Jezus videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi.

Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami,« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Življenje nam je bilo podarjeno kot dokaz najvišje Božje ljubezni. Zato naj nam bo neprecenljiv dar. Ponižno prosímo svojega Stvarnika, naj to prepričanje spremlja vse naše odločitve:

  1. Daj predstojnikom in voditeljem modrost, da nas bodo spodbujali k odgovornemu ravnanju in pri vseh utrjevali ozračje medsebojnega zaupanja.
  2. Pomagaj ljudem, ki so se s posvečenjem zaobljubili Bogu, da jih osebne zaobljube ne bodo ovirale pri delu za druge, marveč spodbujale k poglobljeni duhovni rasti.
  3. Naj v vseh, ki se v tem svetišču zbiramo k poslušanju tvoje besede, zori sad vere, da bomo hvaležno sprejemali Božje dobrine.
  4. Vodi delo javnih delavcev, da bodo ne glede na svojo nazorsko in versko pripadnost pospeševali duhovni razvoj vsakega človeka.
  5. Obudi rajne, zlasti te, za katere ti darujemo to daritev, k novemu življenju.

Zvesti Bog! Sprejmi te naše prošnje in nas podpiraj z močjo svoje ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Dobri Bog, sprejmi molitve in darove svoje Cerkve.
Kar posamezni prinašamo tebi v čast,
naj bo vsem v zveličanje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O božji dobroti, da smemo Boga slaviti
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Zares je pravično,
da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja.
Tebi naša hvala ni potrebna,
vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati.
Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo,
pomagajo pa nam na poti k tebi
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 35,8
O Bog, kako dragocena je tvoja milost,
vsi ljudje se k tebi zatekajo.
Ali: Prim. 1 Kor 10,16
S posvečenim kelihom smo deležni Kristusove krvi,
s kruhom, ki ga lomimo, Kristusovega telesa.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Vsemogočni Bog,
moč tega obhajila naj nam prepoji dušo in telo,
da ne bodo zmagovali v nas naši čuti,
temveč delovanje tvoje milosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.