HOZANA.si: Misal

«   »

19. 10. 2020, Ponedeljek 29. tedna med letom

Drugi godovi:

 • Obletnica posvetitve mariborske stolnice, praznik (Maribor)
 • Sv. Peter Alkantarski, obvezni god (frančiškani, klarise)
 • Sv. Janez de Brebeuf, Izak Jogues tovariši, obvezni god (jezuiti)
 • Sv. Kanadski mučenci, neobvezni god (splošni koledar)
 • Sv. Pavel od Križa, duhovnik, neobvezni god (splošni koledar)
 • Sv. Peter Alkantarski, neobvezni god (kapucini, minoriti, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
 • Sv. Janez Brebeuf in Izak Jogues, duhovnika, in tovariši, mučenci, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 29. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 16,6.8

K tebi kličem, o Bog; skloni se k meni in poslušaj mojo prošnjo.
Varuj me kot zenico v očesu, skrij med peruti svoje ljubezni.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni večni Bog,
vodi našo voljo,
da bomo zmeraj vdano sprejemali tvoje zapovedi
in ti z vdanim srcem služili.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog nas je v Kristusu oživil in nam pripravil mesto v nebesih

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 2,1-10)

Bratje, tudi vi ste bili nekdaj mrtvi zaradi svojih prestopkov in grehov, v katerih ste živeli po šegi tega sveta, po poglavarju oblasti v zraku, po duhu, ki zdaj deluje v sinovih nepokorščine. Med njimi smo tudi mi vsi nekdaj živeli v svojih mesenih strasteh in stregli poželenju mesa in mišljenja ter smo bili po naravi otroci jeze kakor tudi drugi.

Bog, ki je bogat v usmiljenju, pa nas je zaradi svoje velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili mrtvi zaradi prestopkov, oživil s Kristusom – po milosti ste rešeni – in z njim vred obudil in nam dal sedež v nebesih z Jezusom Kristusom, da bi v prihodnjih vekih pokazal obilno bogastvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Jezusu Kristusu.

Z milostjo ste namreč rešeni po veri; in to ne iz sebe, Božji dar je; ne iz del, da bi se kdo hvalil. Zakaj njegovo delo smo, ustvarjeni v Jezusu Kristusu za dobra dela, za katera nas je Bog naprej pripravil, da bi v njih živeli.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 100

Odpev: »On nas je naredil in mi smo njegovi.«

(Ps 100,2.3.4.5)

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »On nas je naredil in mi smo njegovi.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »On nas je naredil in mi smo njegovi.«
Vstopite skoz njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime!
Odpev: »On nas je naredil in mi smo njegovi.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »On nas je naredil in mi smo njegovi.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Aleluja.

Jezus svari pred napačno skrbjo za prihodnost

Iz svetega evangelija po Luku (12,13-21)

Tisti čas je nekdo iz množice rekel Jezusu: »Učenik, reci mojemu bratu, naj deli z menoj dediščino!« On pa mu je odvrnil: »Človek, kdo me je postavil za sodnika ali delivca čez vaju?« In rekel jim je: »Glejte in varujte se vsake lakomnosti; zakaj življenja nima nihče iz obilice svojega premoženja.«

Povedal pa jim je to priliko: »Nekemu bogatemu človeku je polje dobro obrodilo. Premišljal je sam pri sebi: ›Kaj naj počnem, ko nimam kam spraviti svojih pridelkov?‹ In rekel je: ›Tole bom storil: podrl bom svoje žitnice ter postavil večje in tam bom spravil vso pšenico in svoje blago. In rekel bom svoji duši: Duša moja, veliko blaga imaš, spravljenega za veliko let; počivaj, jej, pij in bodi dobre volje!‹ Toda Bog mu je rekel: ›Neumnež, to noč bodo tvojo dušo terjali od tebe, kar pa si spravil, čigavo bo?‹

Tako je s tistim, ki si nabira zaklade, pa ni bogat v Bogu.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! V trdnem prepričanju, da more Bog uresničiti to, kar je obljubil, poživimo svojo vero in mu izkažimo čast s tem, da ga zaupno prosímo:

 1. V Kristusu Jezusu smo bili ustvarjeni za dobra dela, daj nam milost iznajdljivosti, da bomo s svojimi deli oznanjali tvojo slavo.
 2. Ti skrbiš za vse ljudi, podpiraj predvsem vse tiste, ki vladajo, da ne bodo nabirali zakladov na zemlji, pač pa z dobrimi deli bogateli v tebi.
 3. Spodbujaj vse, ki imajo zemeljsko ali duhovno bogastvo, da ga bodo radi delili s svojimi brati v stiskah.
 4. Opominjaj nas, da bomo zvesto molili in se ne naveličali ter tudi drugim pomagali k vztrajni molitvi.
 5. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 6. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 7. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 8. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

O Bog, naš Oče, od tebe nam prihaja vse dobro. Usliši naše prošnje in daj svojemu ljudstvu bogato rodovitnost v dobrih delih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Sveti Bog,
s svojo milostjo nas reši vezi grehov,
da bomo svobodni služili tvojemu oltarju.
Skrivnosti, ki jih opravljamo,
naj nas vedno bolj očiščujejo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O božji dobroti, da smemo Boga slaviti

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Zares je pravično,
da tebe, o Bog, skupno hvalijo nebesa in zemlja.
Tebi naša hvala ni potrebna,
vendar se ti po tvoji dobroti smemo zahvaljevati.

Naše hvalnice ti ničesar ne dodajo,
pomagajo pa nam na poti k tebi
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.

Zato te skupaj z angelskimi zbori slavimo in veseli kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 32,18-19

Gospodove oči so uprte v tiste, ki se ga bojijo
in v njegovo moč zaupajo.
Gospod jih rešuje smrti in jih ob lakoti poživlja.

Ali: Mr 10,45

Božji Sin je prišel, da bi dal svoje življenje
v odkupnino za mnoge.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Dobri Bog, svete skrivnosti, ki jih obhajamo,
naj nam bodo v duhovni napredek v tem življenju
in nas pripravijo na večne dobrine.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020