Misal za 15. maj 2024

Sreda 7. velikonočnega tedna

Drugi godovi:

  • Sv. Izidor, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Zofija, neobvezni god (splošni koledar)

Vstopni spev

Ps 46,2
Vsa ljudstva glasno ploskajte,
vzklikajte Bogu z veselim glasom. Aleluja.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Vsemogočni Oče,
tvoja Cerkev je zbrana v Svetem Duhu.
Podeli ji moč, da ti bo z vsem srcem vdana
in edina v spolnjevanju tvoje volje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Pavel izroča predstojnike in Cerkev Božjemu varstvu

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,28-38)

Tiste dni je Pavel govoril starešinam Cerkve v Efezu: »Pazite nase in na vso čredo,v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, da vodite Božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. Vem, da bodo po mojem odhodu prišli k vam grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo oznanjali krive nauke, da bi potegnili učence za seboj. Zato bodite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan s solzami opominjati vsakega izmed vas. Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, kateri vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi. Srebra ali zlata ali obleke drugih nisem poželel. Sami veste, da so te roke prislužile, kar je bilo potrebno meni in mojim tovarišem. V vsem sem vam pokazal, da se je treba tako truditi in skrbeti za slabotne in se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je sam rekel: ›Bolje je dajati kakor prejemati.‹«

Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi. Nastal je velik jok med vsemi in oklenili so se Pavla okrog vratu in ga poljubljali, najbolj žalostni zaradi besede, ki jo je bil rekel, da ne bodo več videli njegovega obličja. In spremili so ga na ladjo.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 68

Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

(Ps 68,29-30.33-36)

O Bog, izkaži svojo moč,
ti, Močni, ki delaš za nas!
Zaradi tvojega svetišča v Jeruzalemu,
naj ti kralji prinašajo darila.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Kraljestva zemlje, pojte Bogu,
ki se pelje v starodavnih nebesih!
Glej, oglaša se Bog z mogočnim glasom:
»Priznajte Božjo moč!«
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Nad Izraelom je njegovo veličastvo,
njegova moč v oblakih.
Strašen je Bog iz svojega svetišča,
on daje moč in silo svojemu ljudstvu.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod govori: ne bom vas zapustil sirot, grem in pridem k vam; veselilo se bo vaše srce. Aleluja.

Kristjani morajo biti med seboj edini

Iz svetega evangelija po Janezu (17,11-19)

Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: »Sveti Oče, ohrani v svojem imenu té, ki si mi jih dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval v tvojem imenu; katere si mi dal, sem jih obvaroval, nobeden izmed njih se ni pogubil razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja.

Jaz sem jim izročil tvoj nauk, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. Zanje se jaz posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Jezus Kristus je učencem izročil svoj nauk in jim zaupal poslanstvo. Prosímo ga, da bi tudi mi zvesto izpolnili krščansko poslanstvo:

  1. Gospod Jezus Kristus, utrjuj s svojo močjo Petrovega naslednika in naslednike apostolov, da bodo kljub nasprotovanju dostojanstveno oznanjali evangeljsko resnico.
  2. Pomagaj vsem, ki si jim naložil preroško službo oznanjevanja; naj današnjim časom primerno oznanjajo Božjo voljo.
  3. Prosimo te za vse, ki so jih ljudje izvolili na vodilna mesta; naj odgovorno zastopajo voljo ljudstva in delajo v blagor človeštva.
  4. Podari nam duha razločevanja, da ne bomo nasedali pristranskemu poročanju, opravljanju in obrekovanju.
  5. Prosimo te za vse, ki so v stiski; daj jim čutiti, da napoti k tebi niso sami.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus! Ti si vir življenja. Brez tebe se kultura življenja spreminja v kulturo smrti. Ostani naše življenje in odrešenje. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Bog, naš Oče,
sprejmi daritev, ki ti jo darujemo, kakor si nam naročil.
V teh svetih skrivnostih
ti opravljamo mi dolžno službo,
ti pa uresničuj v nas svoje odrešenje in posvečenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Vnebohodni hvalospev
O skrivnosti vnebohoda
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju slave.
Kot zmagovalec nad grehom in smrtjo se je (danes) dvignil v nebesa.
Z občudovanjem gledajo angeli sredinka med Bogom in nami,
sodnika sveta in Gospoda vsega stvarstva.
Ni nas zapustil v naši človeški bedi,
temveč daje udom svojega telesa upanje,
da bomo prišli tja, kamor je odšel on,
naša Glava in začetek.
Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih
nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo (pojemo):
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev
Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.
Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.
Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.
On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.
Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.
Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.
 
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil: Mir vam bodi.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Jn 15,26-27
Jezus govori: Ko pride Tolažnik, ki vam ga bom jaz poslal,
Duh resnice, ki izhaja iz Očeta, bo on pričeval o meni.
Pa tudi vi boste pričevali. Aleluja.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Nebeški Oče,
udeležili smo se svetih skrivnosti,
v katerih nam deliš milost za milostjo.
S svojo močjo naj nas očistijo,
da bomo vedno bolj vredni tvojega neprecenljivega darú.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.