HOZANA.si: Misal

«   »

15. 10. 2021, Petek, Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika), obvezni god

Sv. Terezija Jezusova (Avilska, Velika) (15. oktober)

SV. TEREZIJA VELIKA, DEVICA IN CERKVENA UČITELJICA
Obvezni god
Sv. Terezija (1515–1582) iz španskega mesta Avila je s pomočjo sv. Janeza od Križa obnovila v karmeličanskih samostanih prvotnega duha. Je znana po duhovnih spisih in globokem duhovnem življenju. Umrla je 15. oktobra 1582.

Drugi godovi:

 • Sv. Terezija Avilska, slovesni praznik (karmeličanke)

Vstopni spev

Ps 41,2-3

Kakor jelen hrepeni po studencu,
tako koprni moja duša le po tebi, o Bog.
Mojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Bog, naš Oče,
sveto Terezijo si v Svetem Duhu poklical in razsvetljeval,
da je Cerkvi pokazala pot popolnosti.
S svojim naukom naj nam bo učiteljica duhovnega življenja
in vzor resnične svetosti.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Abraham je vzor vere, ki opravičuje

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 4,1-8)

Bratje, ali naj rečemo, da je naš praded Abraham kaj dosegel po svoji naravi? Če je bil opravičen po svojih delih, se namreč more ponašati. Toda ne pred Bogom. Kaj namreč pravi pismo? »Abraham je veroval Bogu in štelo se mu je v pravičnost.« Kdor dela, se mu plačilo ne šteje po milosti, marveč po dolžnosti. Temu, ki ne dela, toda veruje v njega, ki grešnika opravičuje, pa se v pravičnost šteje njegova vera. Tako tudi David blagruje človeka, kateremu Bog prisoja pravičnost brez del: »Blagor njim, katerim so hudobije odpuščene in katerih grehi so pokriti; blagor človeku, kateremu Gospod ne prišteva greha.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 32

Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«

(Ps 32,1-2.5.11)

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena,
ki mu je greh pokrit.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«
Svoj greh sem ti priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu,«
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«
Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske,
z veseljem moje rešitve me boš obdal.
Veselite se v Gospodu in se radujte, pravični,
in vriskajte vsi, kateri ste pravega srca.
Odpev: »Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Božja skrb za nas tudi v najmanjših stvareh

Iz svetega evangelija po Luku (12,1-7)

Ko se je nabralo na tisoče ljudstva, tako da so drug drugemu stopali na noge, je začel Jezus govoriti najprej svojim učencem: »Varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina. Nič ni skritega, kar bi se ne razodelo, in tajnega, kar se ne bi zvedelo. Kar ste rekli v temi, se bo slišalo o belem dnevu, in kar ste povedali na uho v hramih, se bo oznanjevalo na strehah.

Povem pa vam, svojim prijateljem: Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, potem pa ne morejo storiti nič več. Pokazal pa vam bom, koga se bojte: Bojte se tistega, ki more usmrtiti in potem vreči v pekel. Dà, rečem vam, tega se bojte! Ali se ne prodaja pet vrabcev za dva novčiča? In ne eden izmed njih ni pozabljen pred Bogom. Pa tudi lasje na vaši glavi so vsi prešteti. Ne bojte se torej: več ko mnogo vrabcev ste vredni vi.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Zgled svetnikov je luč na naši poti, njihova priprošnja pa nam je v pomoč. Zato na god svete Terezije Velike prosímo Gospoda:

 1. Za sveto Cerkev, da bi uspešno združevala aktivno in kontemplativno razsežnost svojega poslanstva.
 2. Za vse, ki v Cerkvi opravljajo učiteljsko službo, naj se zavedajo, da najvišjo modrost oživlja Sveti Duh v globinah srca.
 3. Za vse, ki si prizadevajo za poglobljeno duhovno življenje, da bi jim bil nauk svete Terezije duhovna hrana in opora na njihovi poti.
 4. Za iskalce resnice, da bi po priprošnji svete Terezije prejeli pravo spoznanje, pa tudi notranjo moč, da se oklenejo spoznane resnice in iz nje živijo.
 5. Za izobražence, da bi znanje, ki so si ga s trudom pridobili, dobro uporabiti v blagor vseh ljudi.
 6. Sveta Terezija je umrla kot hči svete Cerkve; naj se v naročju svete Cerkve poslavljajo s tega sveta vsi tvoji otroci.
 7. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 8. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 9. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 10. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Gospod Jezus! Sveta Terezija je živela v siju tvoje navzočnosti; pomagaj tudi nam, da se s korenitim življenjem po evangeliju pripravimo na tvoje obilne milosti. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
naj bodo ti naši darovi v čast tvojemu veličastvu,
kakor ti je bila všeč popolna predanost
cerkvene učiteljice svete Terezije.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih devic in redovnic
O pomenu Bogu posvečenega življenja

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, da tebe, o Bog, hvali vse, kar je v nebesih in na zemlji.

Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih,
ki so se Kristusu posvetili zaradi nebeškega kraljestva. Ob njih spoznavamo,
kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja.

Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 88,2

Gospod, tvojo ljubezen bom na veke opeval,
tvojo zvestobo bom oznanjal vsem rodovom.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Gospod, naš Bog,
tvoja družina, ki si jo nasitil z nebeškim kruhom,
ti želi zvesto služiti.
naj po zgledu svete Terezije Vélike
na vse veke slavimo tvoje usmiljenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021