HOZANA.si: Misal

«   »

13. 8. 2019, Torek 19. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Poncijan, papež, in Hipolit, duhovnik, mučenca, neobvezni god (splošni koledar)
  • Bl. Marko iz Aviana, neobvezni god (kapucini)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 19. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 73,20.19.22.23

Gospod, spominjaj se svoje zaveze,
ne pozabljaj za vselej življenja svojih ubogih.
Vstani, o Bog, brani svojo pravico,
ne presliši glasu tistih, ki te prosijo.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Vsemogočni Bog,
smemo ti reči Oče.
Pomnoži v naših srcih zavest,
da smo tvoji posinovljeni otroci,
in daj nam prejeti obljubljeno dediščino.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Mojzes hrabri ljudstvo in Jozueta za pot

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 31,1-8)

Mojzes je šel in govoril te besede vsemu Izraelu: »Sto dvajset let sem danes star; ne morem več odhajati in prihajati; tudi mi je Gospod rekel: ›Ne pojdeš čez Jordan.‹ Gospod, tvoj Bog, bo šel pred teboj; on bo pokončal pred teboj te narode, da prideš v njihovo posest; Jozue pojde pred teboj, kakor je Gospod naročil. Gospod jim bo storil, kakor je storil Sihónu in Ogu, kraljema Amorejcev, in njuni deželi, ki jih je pokončal. Gospod vam jih bo izročil; storite jim povsem po zapovedi, ki sem vam jo dal! Bodite pogumni in hrabri, ne bojte se in ne trepetajte pred njimi! Kajti Gospod, tvoj Bog, pojde s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil.«

Tedaj je Mojzes poklical Jozueta in mu rekel vpričo vsega Izraela: »Bodi pogumen in hraber! Kajti ti boš popeljal to ljudstvo v deželo, ki jo je Gospod s prisego obljubil dati njihovim očetom, in ti jim jo boš razdelil v dedno posest. Gospod pojde pred teboj, on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in ne pláši!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm

Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«

(5 Mz 32,3-4.7.8.9.12)

Oznanjal bom Gospodovo ime:
dajajte čast našemu Bogu!,
Brez graje je njegovo delo,
Bog je zvest in brez krivice.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Spomni se dni starodavnih,
premisli leta od roda do roda!
Vprašaj svojega očeta, da ti oznani,
svoje starce, da ti povedo!
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Ko je Najvišji narodom dal posesti,
ko je ločil človeške otroke,
je določil ljudstvom meje
po številu Izraelovih otrok.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«
Gospodov delež je njegovo ljudstvo,
Izrael njemu odmerjena dediščina.
Edini Gospod ga je vodil
in ni bilo tujega boga z njim.
Odpev: »Gospodov delež je njegovo ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Otrok ne smemo zaničevati

Iz svetega evangelija po Mateju (18,1-5.10.12-14)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Ako se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme.

Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; zakaj povem vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.

Kaj se vam zdi? Če ima kdo sto ovac in katera izmed njih zaide, ali ne pusti na gorah devetin devetdesetih in gre iskat tisto, ki je zašla? In če jo najde, resnično, povem vam, veseli se je bolj ko devetindevetdesetih, ki niso zašle. Tako ni volja vašega nebeškega Očeta, da bi se izgubil kateri teh malih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Z nami je Bog, usmiljeni Oče, ki nas ljubeznivo objema in skrbno bedi nad nami. Otroško vdani ga prosímo:

  1. Dobri Bog, ti si vedno z nami, zato nam pomagaj, da bomo premagovali strah in negotovost in vedno bolj zaupali vate.
  2. Otrok ve, da ga oče ne bo zapustil; vodi posvečene ude Cerkve po poti tistega otroštva, ki raste iz predanosti in iskrenega zaupanja.
  3. Mnogi otroci žive v hudih in žalostnih razmerah; navdihuj javne in zasebne ustanove, da jim bodo omogočile normalno življenje.
  4. Naj nesebično služimo ljudem, ki so v očeh sveta najmanj pomembni, in v njih odkrivamo tvoje sveto obličje.
  5. Poveličaj pri sebi vse rajne, zlasti pa tiste nedolžne otroke, ki so postali žrtve krutega življenja.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Oče usmiljenja! Naj po tvoji dobroti vedno bolj zorimo v Božjo družino, ki bo sposobna živeti v miru in slogi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod Bog, sprejmi darove svoje Cerkve.
Od tebe smo jih prejeli,
spremeni jih v zakrament našega odrešenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O Kristusovi skrivnosti

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga
nenehno poveličujemo
in se ti za vse zahvaljujemo,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu;

Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti,
v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje
in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi.

Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli
hvalimo in nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 147,12.14

Hvali Gospoda, Božje ljudstvo;
z najboljšo jedjo te hrani.

Ali: Jn 6,51

Gospod govori: Kruh, ki ga bom jaz dal,
je moje meso za življenje sveta.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Usmiljeni Bog,
prejeli smo telo in kri tvojega Sina.
Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči tvoje resnice.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019