HOZANA.si: Misal

«   »

13. 7. 2019, Sobota 14. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Terezija Jezusova Andska, obvezni god (karmeličanke)
  • Sv. Henrik, neobvezni god (splošni koledar)
  • Bl. Angelina Marsciani, neobvezni god (svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 14. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 47,10-11

Kličemo si v spomin, o Bog, tvojo dobroto
sredi tvojega svetišča.
Kakor tvoja moč tako sega tvoja hvala do konca zemlje.
O Bog, tvoja desnica uresničuje pravico.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Usmiljeni Bog,
s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet
in nas osvobodil sužnosti greha.
Naj se tega veselimo zdaj in v večnosti s Kristusom,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Jožef opozarja brate na Božje obljube

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 49,29-33;50,15-25)

Tiste dni je Jakob naročil svojim sinovom: »Pridružujem se svojemu ljudstvu; pokopljite me pri mojih očetih, v votlini, ki je na polju Hetejca Efrona; v votlini, ki je na polju Makpeli, nasproti Mambri, v kanaanski deželi, na zemljišču, ki ga je Abraham kupil od Hetejca Efrona za grobišče! Tam so pokopali Abrahama in njegovo ženo Saro, tam so pokopali Izaka in njegovo ženo Rebeko in tam sem pokopal Lijo.« To je polje z votlino, ki je bilo pridobljeno od Hetejcev. Ko je Jakob nehal dajati naročila svojim sinovom, je dejal svoje noge nazaj na posteljo, potem je umrl in bil pridružen svojemu ljudstvu. Tedaj so se Jožefovi bratje bali zaradi očetove smrti in so govorili: »Kaj, če bi nas Jožef sovražil in nam res povrnil vse hudo, kar smo mu storili!« In dali so Jožefu sporočiti: »Tvoj oče je pred smrtjo tole naročil: Tako recite Jožefu: ›Odpusti vendar hudodelstvo svojih bratov in njihov greh, da so ti hudo storili!‹ Zdaj odpusti, prosimo, hudodelstvo častilcev Boga tvojega očeta!« Jožef se je zjokal, ko so mu to sporočili. Tedaj so šli njegovi bratje sami tja, se vrgli pred njegovo obličje in rekli: »Glej, tvoji sužnji smo!« Jožef pa jim je rekel: »Ne bojte se! Ali sem mar jaz na Božjem mestu? Vi ste sicer namerjali hudo zoper mene, Bog pa je to obrnil na dobro, da izvrši to, kar se danes vidi: da ohrani pri življenju mnogo ljudi. Zdaj torej se nikar ne bojte! Jaz bom skrbel za vas in vaše otroke!« Tako jih je tolažil in spodbujal k pogumu. Jožef je prebival v Egiptu, on in družina njegovega očeta. Živel pa je Jožef sto deset let.

Videl je Efraimove sinove do tretjega roda; tudi sinovi Manasejevega sina Mahirja so se rodili Jožefu na kolena. Potem je rekel Jožef svojim bratom: »Jaz bom umrl. Bog pa vas bo gotovo obiskal in vas popeljal iz te dežele v deželo, ki jo je s prisego obljubil Abrahamu, Izaku in Jakobu.« In Jožef je zaprisegel Izraelove sinove z besedami: »Gotovo vas bo Bog obiskal; odnesite takrat moje kosti od tod!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 105

Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«

(Ps 105,1-2.3-4.6-7)

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjujte med narodi njegova čudovita dela!
Poj te mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih!
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Ponižni, iščite Gospoda in boste živeli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Telesnih sovražnikov se ni treba bati

Iz svetega evangelija po Mateju (10,24-33)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Učenec ni nad učiteljem, tudi služabnik ne nad svojim gospodarjem. Zadosti je za učenca, da postane kakor njegov učitelj, in za služabnika kakor njegov gospodar. Če so hišnega gospodarja imenovali Beelzebula, koliko bolj bodo njegove domače! Ne bojte se ljudi. Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, in tajnega, kar bi se ne zvedelo. Kar vam pravim v temi, povejte o belem dnevu, in kar slišite na uho, oznanite na strehah. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel. Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez vašega Očeta. Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi.

Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Naše srce je nemirno, a Kristus bolje od nas pozna našo tesnobo, zato se mu z zaupanjem bližajmo:

  1. Naj se tvoji učenci vedno bolj živo zavedamo, da moramo biti usmiljeni in velikodušno odpuščati.
  2. Naj se državniki ne bojijo Cerkve, ki svobodno oznanja vero, živi po oznanilu odrešenja in to blagovest širi med ljudmi.
  3. Naj Devica Marija, Mati vseh poklicev, s svojo priprošnjo še posebej zvesto spremlja mlade, da se bodo velikodušno odzivali Gospodovemu klicu.
  4. Vodi učitelje, da bodo otrokom govorili tudi o zgodovini miru, ne le o zmagovitih vojnah.
  5. Osreči rajne, da bodo uživali tvoje obličje, s priprošnjo pa pomagali nam, ki smo še na poti.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Jezus! Naj se ne ženemo za stvarmi, ki povzročajo težave in žalost, ampak se s tvojo pomočjo dvigamo k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
tebi izročamo te darove.
Očisti nas grehov in nam pomagaj,
da bo iz naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O skrivnosti odrešenja v Kristusu

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče,
vedno in povsod zahvaljujemo po tvojem ljubljenem Sinu Jezusu Kristusu,
tvoji Besedi, po kateri si vse ustvaril.

Njega si poslal, da bi nas osvobodil in odrešil.
Postal je človek po Svetem Duhu.
in se rodil iz Device Marije.

Da bi spolnil tvojo voljo
in ti pridobil sveto ljudstvo,
je v trpljenju razpel roke na križu,
premagal smrt in razodel zmagoslavno vstajenje.

Zato oznanjamo tvojo slavo z angeli in vsemi svetniki in združeni z njimi kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 33,9

Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober.
Blagor človeku, ki vanj zaupa.

Ali: Mt 11,28

Gospod govori: Pridite k meni vsi, kateri se trudite
in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Večni Bog, obogatil si nas s tolikimi darovi.
Prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje,
da te bomo lahko brez konca hvalili.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019