HOZANA.si: Misal

«   »

13. 10. 2021, Sreda 28. tedna med letom

Drugi godovi:

 • Sv. Edvard, neobvezni god (splošni koledar)
 • Fatimska Mati Božja, neobvezni god (splošni koledar)
 • Bl. Aleksandrina Marija da Costa, neobvezni god (salezijanci, hčere Marije pomočnice)
 • Bl. Honorat Koźmiński, duhovnik, I. reda, neobvezni god (kapucini)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 28. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 129, 3-4

Če boš gledal na pregrehe, Gospod,
Gospod, kdo bo obstal?
Toda ti, odpuščaš, naš Bog.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Gospod, naš Bog,
prehitevaj in spremljaj nas s svojo milostjo
in vzbujaj v nas pripravljenost za dobra dela.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog povračuje vsakemu po njegovih delih

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 2,1-11)

Neopravičljiv si, o človek, kdor koli si, ki sodiš. V čemer namreč sodiš drugega, obsojaš sebe samega; ti, ki sodiš, namreč delaš isto. Vemo pa, da je Božja sodba prava nad tistimi, ki delajo taka dela. Mar meniš, o človek, kateri sodiš tiste, ki delajo taka dela, pa jih sam tudi delaš, da ubežiš Božji sodbi? Ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne vedoč, da te Božja dobrota vodi k pokori?

Toda s svojo trdovratnostjo in z nepokornim srcem si nakopavaš jezo na dan jeze, ko se bo razodela pravična sodba Boga, ki bo povrnil vsakemu po njegovih delih: z večnim življenjem tistim, ki vztrajno v dobrih delih iščejo slave in časti in neminljivosti; z jezo in srdom pa tistim, ki so prepirljivi in se ne uklonijo resnici, vdani pa so krivici.

Bridkost in stiska nad dušo vsakega človeka, ki dela húdo, najprej nad Juda, potem nad Grka; slava in čast in mir pa nad vsakega, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka; Bog namreč ne gleda na zunanjo veljavo ljudi.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 62

Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«

(Ps 62,2-3.6-7.9)

Le v Bogu počiva moja duša,
od njega mi pride rešenje.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja obramba, nikakor ne omahnem.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«
Le v Bogu počiva moja duša,
od njega pride, kar upam.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja obramba, ne omahnem.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«
Pri Bogu je moja rešitev in moja slava,
moje zavetje je v Bogu.
Upaj vanj vsekdar, o ljudstvo,
Bog nam je zavetje.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Jezus kliče gorje farizejem in učiteljem postave

Iz svetega evangelija po Luku (11,42-46)

Tisti čas je rekel Gospod: »Gorjé vam, farizejem, ker dajete desetino od mete in rutice in vsake zelenjave, zanemarjate pa pravico in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorjé vam, farizejem, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih. Gorjé vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo čeznje, pa ne vedó.«

Oglasi pa se eden izmed učiteljev postave in mu reče: »Učenik, s takimi besedami žališ tudi nas.« On pa je rekel: »Tudi vam, učiteljem postave, gorjé, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se teh bremen ne dotaknete niti z enim prstom.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Pri svojih molitvah ne bodimo podobni farizejem in učiteljem postave, ki so Boga častili samo z ustnicami. Mi prosímo Boga predvsem s srcem:

 1. O Bog, s svojo dobroto nas navajaš k spreobrnjenju; daj, da ne bomo sodili drug drugega, temveč vztrajali v dobrih delih.
 2. O Bog, vabiš nas k popolni ljubezni; daj, da bodo vsi pastirji Cerkve tudi sami živeli po nauku, ki ga oznanjajo.
 3. O Bog, ti bolj gledaš na ljubezen, s katero opravljamo delo, kakor pa na naše delo samo; pomagaj nam, da bomo vse delali v iskreni ljubezni in predanosti tvoji volji.
 4. O Bog, varuj nas pred vsako hinavščino, da se ne bi ustavljali pri malenkostih, zanemarjali pa pravico in Božjo ljubezen.
 5. O Bog, ozri se na tiste, ki v svojih stiskah omagujejo, in obudi v njihovih srcih iskrico novega upanja.
 6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
 7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
 8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
 9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Vsemogočni Bog, v svoji dobroti se ozri na nas in sprejmi naše prošnje. Nakloni nam potrebnih milosti, da bo naše življenje in delovanje v vsem tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

O Bog,
sprejmi s temi darovi tudi naše molitve.
Naj po tej sveti daritvi
pridemo v nebeško slavo za Kristusom,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O Kristusovi skrivnosti

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega in vsemogočnega Boga
nenehno poveličujemo
in se ti za vse zahvaljujemo,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu;

Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti,
v živi veri izpovedujemo njegovo vstajenje
in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi.

Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli
hvalimo in nenehno kličemo (pojemo):

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 33,11

Celo bogati obubožajo in stradajo,
Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo.

Ali: 1 Jn 3,2

Ko se prikaže Gospod, mu bomo podobni,
ker ga bomo gledali, kakršen je.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Vsemogočni Oče,
nahranil si nas z Rešnjim Telesom in Krvjo svojega Sina.
Ponižno prosimo,
naj s tem postanemo deležni tvoje Božje narave.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021