Misal za 12. junij 2024

Sreda 10. tedna med letom

Drugi godovi:

 • Bl. Jožef Kowalski in pet oratorijancev, obvezni god (salezijanci)
 • Sv. Florida Cevoli, neobvezni god (kapucini, klarise)
 • Bl. Jolanda, neobvezni god (klarise)
 • Bl. Alfonz Marija Mazurek, neobvezni god (karmeličanke)
 • Sv. Eskil, neobvezni god (splošni koledar)
 • Bl. Jolanda, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 10. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 26,1-2
Gospod je moja luč in moja rešitev, zato se ne bojim nikogar.
Preganjajo in napadajo me sovražniki, a se sami spotaknejo in padejo.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Gospod, naš Bog,
ti nam deliš vse dobrote,
zato z zaupanjem prihajamo k tebi.
Navdihuj nas in vodi,
da spoznamo in naredimo, kar od nas pričakuješ.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Elija prosi uslišanja, da bi ljudstvo spoznalo pravega Boga

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 18,20-39)

Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove in zbral preroke na gori Karmel. Tedaj je stopil Elija pred vse ljudstvo in rekel: »Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Jahve Bog, hodite za njim; če pa je Baal, hodite za tem!« A ljudstvo mu ni nič odgovorilo.

Nato je Elija rekel ljudstvu: »Jaz sem ostal sam izmed Gospodovih prerokov, Baalovih prerokov pa je štiristo petdeset. Naj nam dajo dva vola. Ti naj si izberejo enega vola, ga razsekajo in položijo na drva, ognja pa naj ne podtikajo. Jaz bom pripravil drugega vola in ga položil na drva, ognja pa ne bom podtaknil. Kličite ime svojega boga, jaz pa bom klical Gospodovo ime! In bog, kateri bo odgovoril z ognjem, ta bodi Bog!« Odvrnilo je vse ljudstvo: »Prav je tako!«

Elija je torej rekel Baalovim prerokom: »Izberite si enega vola in ga pripravite prvi, ker vas je več! Kličite ime svojega boga, ognja pa ne podtikajte!« Vzeli so vola, ki jim ga je bil prepustil, ga pripravili in klicali Baalovo ime od jutra do poldneva: »Baal, usliši nas!« A ni bilo glasu ne odgovora. Pri tem so poskakovali okoli oltarja, ki so ga bili naredili. Ko je bilo že poldne, jih je Elija zasmehoval: »Vpijte na ves glas! Saj je vendar bog! Morda se je zamislil, ali je zaposlen, ali je odpotoval; morda spi in se bo potem prebudil.« Vpili so torej na ves glas in so se, kakor je pri njih navada, zarezovali z noži in sulicami, da je tekla po njih kri. Ko je minilo poldne, so besneli do časa, ko se daruje večerna daritev. Toda ni bilo glasu ne odgovora ne uslišanja.

Tedaj je Elija ukazal vsemu ljudstvu: »Pristopite k meni!« Ko je k njemu pristopilo vse ljudstvo, je popravil Gospodov oltar, ki je bil razdrt. Vzel je dvanajst kamnov po številu rodov Jakobovih sinov. (Njemu je bila prišla Gospodova beseda: »Izrael bodi tvoje ime!«) S kamni je napravil oltar v Gospodovem imenu in naredil okoli oltarja jarek, ki bi držal dve meri žita. Naložil je drva, razsekal vola in ga položil na drva. Nato je ukazal: »Napolnite štiri vrče z vodo in jo izlijte na žgalno daritev in na drva!« Potem je ukazal: »Storite to drugič!« Ko so storili drugič, je velel: »Storite še tretjič!« In storili so tretjič, tako da je voda tekla okoli oltarja. Tudi jarek je napolnil z vodo.

Ob času, ko se daruje večerna daritev, je pristopil prerok Elija in govoril: »Gospod, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, pokaži danes, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik in da sem vse to storil po tvoji besedi! Gospod, usliši me, da to ljudstvo spozna, da si ti, Gospod, Bog in da si ti spreobrnil njihova srca!« Tedaj je padel Gospodov ogenj in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst ter polizal vodo v jarku. Ko je vse ljudstvo to videlo, je padlo na obraz in govorilo: »Gospod je Bog! Gospod je Bog!«

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 16

Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

(Ps 16,1-2.4.5.8.11)

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Kristus dopolnjuje Božjo zavezo in Božje zapovedi

Iz svetega evangelija po Mateju (5,17-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preide nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Bog nas je ustvaril in odrešil. V naša srca je položil postavo Duha, da mu moremo vdano služiti. Ponižno ga prosímo:

 1. Naj kristjani cenimo in spoštujemo Božjo postavo in si vztrajno prizadevamo po njej živeti.
 2. Naj duhovniki ohranijo zvestobo, da bodo oznanjali čist nauk, brez posvetnosti in kompromisov.
 3. Naj v preizkušnji ne zatajimo svoje vere in pričujemo zate tudi za ceno življenja.
 4. Naj mladi in vsi, ki še iščejo svojo življenjsko pot, prejmejo milost prave odločitve.
 5. Naj vidimo stisko bližnjega in mu odpremo srce, da bomo svetu prinašali luč in veselje.

Gospod Bog! Usposobil si nas za služabnike nove zaveze, sklenjene v Kristusovi krvi. Naj zvesto in prizadevno živimo po postavi ljubezni, ki nam jo je razodel tvoj Sin, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Bog, naš Oče,
dobrotno glej na svoje ljudstvo,
ki se je zbralo k tvojemu svetemu opravilu.
Sprejmi, kar ti prinašamo,
in pomnoži našo ljubezen.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O splošni prenovi v Kristusu
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog,
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Njega si postavil za glavo novega stvarstva
in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo.
Čeprav ti je bil enak po božji slavi,
je sam sebe izničil
in vesoljnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu.
Zato si ga nad vse povišal;
vsem, ki hodijo za njim,
pa je postal vir večnega življenja.
Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu
in nenehno vzklikamo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 17,3
Gospod, moja moč in moja opora, moje pribežališče, 
kamor se zatekam, moj rešitelj in moja obramba.
Ali: 1 Jn 4,16
Bog je ljubezen in kdor ostane v ljubezni,
ostane v Bogu in Bog ostane v njem.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Dobri Bog, z zdravilno močjo tega zakramenta 
nas reši zmote in greha in vodi nas, 
da bomo pravično živeli.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.