HOZANA.si: Misal

«   »

11. 6. 2019, Torek, Sv. Barnaba, obvezni god

Sv. Barnaba (11. junij)

SV. BARNABA, APOSTOL
Obvezni god
Sv. Barnaba je bil član prve krščanske občine v Jeruzalemu in je spremljal apostola Pavla na njegovih apostolskih potovanjih. Kasneje je oznanjal Kristusov nauk v Grčiji in umrl na otoku Cipru.

Opomba: iz slovenske različice brevirja ni razvidno iz latinske pa je: psalmi se vzamejo od dneva.

Vstopni spev

Prim. Apd 11,24

Sveti Bárnaba je bil prištet med apostole,
kajti bil je vzoren mož, poln Svetega Duha in vere (aleluja).

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

O Bog,
svetega Bárnaba, moža polnega vere in Svetega Duha,
si izbral za oznanjevanje nauka med pogani.
pokliči tudi danes može in žene,
ki bodo po njegovem zgledu
pogumno oznanjevali evangelij z besedo in dejanjem.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Jezus popolnoma spolni Očetovo voljo

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 1,18-22)

Bratje, Bog je zvest; naš govor do vas ni »da« in »ne« hkrati. Kajti Božji Sin, Jezus Kristus, ki smo ga med vami oznanili jaz in Silvan in Timotej, ni bil hkrati »da« in »ne«, marveč je večno »da«. Kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem »da«; zato tudi po njem rečemo »amen«, naš »da« v slavo Bogu. On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca dal poroštvo Duha.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 119

Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

(Ps 119,129.130.131.132.133.135)

Čudovite so tvoje odredbe,
zato jih moja duša spolnjuje.
Tvoje besede razsvetljujejo
in učijo neizkušene.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Svoja usta odpiram in vdihavam,
ko hrepenim po tvojih ukazih.
Obrni se k meni in se me usmili,
kakor ravnaš s tistimi, ki te ljubijo.
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«
Vodi moje korake po svojih potih,
naj ne gospoduje v meni nobena hudobija.
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
nauči me svojih zakonov!
Odpev: »Gospod, dobrotljivo poglej na nas.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Kristjani luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (5,13-16)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Vi ste sol zemlje; če se pa sol spridi, s čim se bo solila? Ni za nič drugega več, kakor da se proč vrže in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Ne more se skriti mesto, ki stoji na gori. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, marveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre! Bog Oče nam po svojem Sinu naroča, naj na tem svetu živimo vredno svojega krščanskega poklica. Zato ga zaupno prosímo:

  1. Pomagaj nam, da bomo sol in kvas sredi sodobnega sveta in bo po naših dejanjih in besedah rastlo Božje kraljestvo med nami.
  2. Blagoslovi našo domovino in daj, da bodo v naši družbi prevladovala dobrohotna prizadevanja vseh ljudi dobre volje.
  3. Utrdi med nami resnicoljubnost in poštenje, da bodo naši medsebojni odnosi temeljili na zaupanju in resnici.
  4. Okrepi nam zaupanje vate, da ne bomo obupavali v svojih stiskah in bomo brez pretirane skrbi za svojo blaginjo.
  5. Usmili se vseh, ki še niso pripravljeni na srečanje s teboj; pomagaj jim, da se bodo odtrgali od greha in se spravili s svojimi bližnjimi.
  6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

Dobri Oče! Daj, da bo naša luč tako svetila pred ljudmi, da bodo videli naša dobra dela in slavili tebe, ki si edini in pravi Bog. Usliši nas po Kristusu, tvojem Sinu in našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
posvéti naše darove,
da nam vžgejo gorečo ljubezen,
s kakršno je sveti Bárnaba oznanjal poganom luč evangelija.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah apostolov
O apostolih, pastirjih božjega ljudstva

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.

Ti si večni Pastir, ki svoje črede nikoli ne zapustiš.
Po svojih svetih apostolih skrbiš zanjo
in jo vedno varuješ,
da tvojo Cerkev tudi zdaj vodijo pastirji,
ki si jih ti izbral za namestnike tvojega Sina.

Zato z angeli in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu
in nenehno vzklikamo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Tretja evharistična molitev

Vsemogočni Bog,
resnično si svet
in po pravici te hvali vse stvarstvo,
ker po svojem Sinu,
našem Gospodu Jezusu Kristusu,
z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ.
V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo,
da od sončnega vzhoda do zahoda
tvojemu imenu daruje čisto daritev.

Zato te ponižno prosimo,
da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove,
ki ti jih prinašamo.
Naj postanejo telo + in kri tvojega Sina,
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti.

Tisto noč, ko je bil izdan,
je vzel kruh,
se ti zahvalil in te počastil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi.
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se ti zahvalil in te počastil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi.
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Usmiljeni Bog,
obhajamo spomin
zveličavnega trpljenja tvojega Sina,
njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda,
pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod.
V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev.

Ozri se na daritev svoje Cerkve
in glej v njej Jagnje,
ki ti je bilo darovano v spravo.
Napolni nas s Svetim Duhom,
da bomo eno telo in en duh v Kristusu,
ko se hranimo z njegovim telesom
in njegovo krvjo.

On naj nas spopolni za večno daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi,
najprej s preblaženo Devico,
božjo materjo Marijo,
z njenim ženinom, svetim Jožefom,
s svetimi apostoli in slavnimi mučenci
(s svetim I.) in vsemi svetniki.
Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi
s svojo priprošnjo.

Prosimo, Gospod, naš Bog,
naj bo ta spravna daritev
vsemu svetu v mir in zveličanje.
Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo Cerkev:
svojega služabnika našega papeža  Frančiška,
našega škofa …, ves škofovski zbor,
vse duhovnike, druge služabnike Cerkve
in vse svoje pridobljeno ljudstvo.

Poslušaj, dobri Oče,
prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj
in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke.

Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo
naše rajne brate in sestre
in vse, ki so se v tvoji milosti ločili s tega sveta.
Upamo, da bomo z njimi večno uživali tvojo slavo
po našem Gospodu Jezusu Kristusu,
po katerem deliš svetu vse dobrine.

 

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Jn 15,15

Gospod je govoril apostolom: Ne imenujem vas več služabnike,
zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod.
Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse,
kar sem slišal od svojega Očeta (aleluja).

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Dobri Bog,
na god svetega apostola Bárnaba
smo v zakramentu prejeli poroštvo večnega življenja.
Naj to življenje uživamo v vsej polnosti.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019