HOZANA.si: Misal

«   »

11. 1. 2019, Petek, Sv. Pavlin Oglejski

Sv. Pavlin Oglejski (11. januar)

SV. PAVLIN OGLEJSKI II., ŠKOF
Obvezni god v Sloveniji
Sv. Pavlin II. ima kot oglejski patriarh (787–802) v času cesarja Karla Velikega veliko zaslug za utrjevanje krščanskega nauka med našimi predniki južno od Drave. S spisi in nastopi ob raznih škofovskih sestankih se je zavzemal za pravo vero in krščansko življenje. Umrl je 11. januarja leta 802.

Drugi godovi:

 • Sv. Tomaž iz Corija, duh. I. r. , neobvezni god (frančiškani)

Vstopni spev

Vstopni spev

Obhajamo god svetega moža, Božjega prijatelja.
Slaven je zaradi oznanjevanja Božje besede.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Bog, naš Oče,
po apostolskem delovanju oglejskega škofa Pavlina
si naše prednike poklical k luči evangelija.
Po njegovi priprošnji naj rastemo v milosti
in spoznanju našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Duh in voda in kri pričujejo o Kristusu

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 5,5-13)

Preljubi, kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin? Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. Trije so, ki pričujejo: Duh in voda in kri, in ti trije so eno. Če sprejemamo že človeško pričevanje, je Božje pričevanje večje; kajti Božje pričevanje je v tem, da je pričeval o svojem Sinu. Kdor veruje v Božjega Sina, ima pričevanje v sebi.

Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. To je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje in je to življenje v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje. Kdor nima Božjega Sina, nima življenja. Vam, ki verujete v ime Božjega Sina, sem to napisal, da bi vedeli, da imate večno življenje.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 147

Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

(Ps 147,12-13.14-15.19-20)

Hvali, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Sion!
Ker je utrdil zapahe tvojih vrat,
blagoslovil tvoje otroke v tebi.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Dal je mir tvojim pokrajinam,
z najboljšo pšenico te hrani.
Pošilja svoje ukaze na zemljo,
hitro teče njegova beseda.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«
Oznanil je Jakobu svojo besedo,
svoje zakone in zapovedi Izraelu.
Ni storil tako nobenemu narodu,
svojih zapovedi jim ni razodel.
Odpev: »Hvali, Jeruzalem, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Velik prerok je vstal med nami in Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja.

Jezus ozdravi gobavca

Iz svetega evangelija po Luku (5,12-16)

Ko je bil Jezus v nekem mestu, je bil tam človek, poln gob. Ko je zagledal Jezusa, je padel na obraz in ga prosil: »Gospod, če hočeš, me moreš očistiti.« Jezus je stegnil roko, se ga dotaknil in rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Takoj so mu gobe prešle. On sam mu je naročil, naj nikomur ne pravi, ampak »pojdi, pokaži se duhovniku ter prinesi za svoje očiščenje dar, kakor je zapovedal Mojzes, njim v pričevanje.« Toda vedno bolj se je širil glas o njem in shajale so se velike množice, da bi ga poslušale in da bi jih ozdravljal od njihovih bolezni. On se je pa umikal v samotne kraje in molil.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Bratje in sestre, na god svetega škofa Pavlina Oglejskega, velikega apostola primorskih Slovencev, prosímo Boga, vsemogočnega Očeta:

 1. Nebeški Oče, od Cerkve v Ogleju je velik del naših prednikov prejel luč evangelija,
  – naj naša Cerkev Kristusovo blagovest iz roda v rod pogumno, vztrajno in uspešno ohranja.
 2. Naš narod je živel v preteklosti pod različnimi vladarji,
  – naj ga zdaj vodijo modri, sposobni in nesebični voditelji.
 3. Mnogi med nami trpijo zaradi bolezni, nerazumevanja in občutka ogroženosti,
  – naj jih razsvetli luč svetega evangelija, da jim bo v pomoč in tolažbo.
 4. V naših malih in velikih semeniščih se vzgajajo novi oznanjevalci vere,
  – naj jim naša osebna in skupna molitev izprosi obilo Božjega blagoslova.
 5. Številni rojaki iščejo pomoči v Marijinih svetiščih ob robu slovenske zemlje, na Barbani, Stari gori in na Svetih Višarjah,
  – naj bodo ta romanja zanje očiščenje in prenova njihovega krščanskega življenja.
 6. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

O Bog, po blagodejnih smernicah svetega Pavlina se je širil evangelij med našimi predniki. Usliši naše prošnje, ko na njegov god opravljamo sveto daritev, po Kristusu, našem Gospodu.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Vsemogočni Bog,
sprejmi darove, ki ti jih prinašamo na god svetega Pavlina.
Naj tako obhajamo skrivnosti Gospodovega trpljenja,
da jih bomo v življenju uresničevali.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih pastirjev
O navzočnosti svetih pastirjev v Cerkvi

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

.

Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo,
in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo.

Svojo Cerkev razveseljuješ s spominom
(godom, praznikom) svetega I.
Z zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ
in na njegovo priprošnjo nas varuješ.

Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, ob tvojem rojstvu so angeli oznanjali: Mir ljudem na zemlji.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Prim. Ezk 34,15

Gospod govorí: Svoje ovce bom pasel,
hranil jih bom in skrbel zanje.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

Bog, naš Oče,
sveti Pavlin je vse svoje življenje
posvetil oznanjevanju prave vere.
Svete skrivnosti naj nas v njej utrdijo,
da jo bomo povsod izpovedovali z besedo in delom.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019