Misal za 10. julij 2024

Sreda 14. tedna med letom

Drugi godovi:

  • Sv. Veronika Giuliani, praznik (kapucini, klarise)
  • Sv. Veronika Giuliani, obvezni god (frančiškani, minoriti, svetni red, tretji redovi, frančiškanke Marijine misijonarke)
  • Sv. Amalija, neobvezni god (splošni koledar)
  • Sv. Veronika Giuliani, neobvezni god (splošni koledar)
Današnji dan je delavnik v času med letom, zato je mašni obrazec od 14. nedelje med letom.

Vstopni spev

Ps 47,10-11
Kličemo si v spomin, o Bog, tvojo dobroto
sredi tvojega svetišča.
Kakor tvoja moč tako sega tvoja hvala do konca zemlje.
O Bog, tvoja desnica uresničuje pravico.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.
Usmiljeni Bog,
s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet
in nas osvobodil sužnosti greha.
Naj se tega veselimo zdaj in v večnosti s Kristusom,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Prerok spodbuja k spreobrnitvi, dokler je še čas

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 10,1-3.7-8.12)

Izrael je bil bujna trta, ki je obilno rodila. Čim bolj pa je bila polna sadov, tem bolj so množili oltarje, čim bolje je šlo deželi, tem bogatejše stebre so stavili. Njih srce je razdeljeno, zdaj bodo pokončani; Gospod bo razdrl njih oltarje, porušil bo njihove stebre. Tedaj bodo rekli: »Nimamo kralja, ker se nismo bali Gospoda; kaj nam more kralj pomagati?«

Samarija je propadla, njen kralj je ko trska na površini vode. Razdejane bodo zločinske višine, ta greh Izraelov; trnje in robidovje bo rastlo na njihovih oltarjih. Tedaj porečejo goram: »Pokrijte nas!« in hribom: »Padite na nas!« Sejte si seme pravičnosti; novo zemljo prekrčite! Čas je iskati Gospoda, da pride k vam sad pravičnosti!

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 105

Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«

(Ps 105,2-3.4-5.6-7)

Pojte Gospodu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih!
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Spominjajte se njegovih čudovitih del,
njegovih znamenj in njegove razsodbe.
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Jezus pošilja apostole k izgubljenim Izraelovim sinovom

Iz svetega evangelija po Mateju (10,1-7)

Tisti čas je Jezus poklical svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati hude duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.

Imena dvanajsterih apostolov so pa ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, ki ga je tudi izdal.

Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne stopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Bog je vse odrešil in hoče vse rešiti v Jezusu Kristusu. Ima svoja pota, da pride do vsakega izmed nas. Odprímo srca njegovi milosti in ga prosímo:

  1. Za odgovorne pri družbenem obveščanju; naj se velikodušno trudijo, da med sporočili ne bo manjkal glas tistih, ki oznanjajo Kristusa, Odrešenika sveta.
  2. Za papeža, škofe in duhovnike; podpiraj jih v njihovi enkratni, nenadomestljivi in odgovorni službi.
  3. Za zdravstvene delavce, naj bodo v skladu s svojim poklicem varuhi in služabniki človeškega življenja in odsev neskončne ljubezni.
  4. Naj najdejo večni dom v nebesih vsi naši dragi rajni.

Vsemogočni Bog! Pomagaj nam, da bomo povsod znamenje tvoje navzočnosti v svetu in znamenje skupnosti, utemeljene v svobodi in medsebojni ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
tebi izročamo te darove.
Očisti nas grehov in nam pomagaj,
da bo iz naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Navadni hvalospev
O odrešenju po Kristusu
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo,
Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog.
V svoji dobroti si ustvaril človeka,
v svoji pravičnosti bi ga mogel zavreči,
v svojem usmiljenju pa si ga: odrešil
po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo:
Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev
Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.
Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:
Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.
Skrivnost vere.
Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.
ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.
Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.
Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.
Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.
Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:
Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.
Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodov mir bodi vedno z vami.
In s tvojim duhom. 
Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.
Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.
Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.
Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.
Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.
Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Ali:
Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.
Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.
Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Ps 33,9
Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober.
Blagor človeku, ki vanj zaupa.
Ali: Mt 11,28
Gospod govori: Pridite k meni vsi, kateri se trudite
in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.

Prošnja po obhajilu

Molimo.
Večni Bog, obogatil si nas s tolikimi darovi.
Prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje,
da te bomo lahko brez konca hvalili.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.