HOZANA.si: Misal

«   »

1. 8. 2020, Sobota, Sv. Alfonz Ligvorij, obvezni god

Sv. Alfonz Ligvorij (1. avgust)

SV. ALFONZ MARIJA LIGVORIJ, ŠKOF IN CERKVENI UČITELJ

Obvezni god
Sv. Alfonz Ligvorij (1696–1787) iz Neaplja je ustanovil družbo redemptoristov za oznanjevanje evangelija preprostemu ljudstvu in je vplival na življenje vernikov tudi z mnogimi spisi, nekateri od njih so prevedeni v slovenščino. Umrl je 1. avgusta 1787.

Vstopni spev

Prim. Sir 15,5

Gospod je vodil svetega Alfonza Ligvorija.
Modro in razumno je učil Božjo Besedo,
zato ga danes slavi vsa Cerkev.

Začetni obred

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

1. Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

2. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

3. Milost in mir Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vami vsemi.
In s tvojim duhom.

4. Hvaljen Jezus.
Vekomaj. Amen.

Kesanje

Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti.

1. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil.
Žal mi je, zelo mi je žal.
Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

2. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

3. Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Glavna prošnja

Molimo.

Sveti Bog,
vedno znova kličeš ljudi,
ki naj bodo tvoji Cerkvi zgled kreposti.
Svetega škofa Alfonza Ligvorija
naj tako posnemamo v gorečnosti za duše,
da se bomo z njim veselili plačila v nebesih.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Berilo

Bog naroča Jeremiju, kaj naj govori

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 26,11-16.24)

Duhovniki in preroki so rekli knezom in vsemu ljudstvu: »Jeremija zasluži smrt, kajti prerokoval je zoper to mesto, kakor ste slišali na lastna ušesa.«

Jeremija pa je odgovoril vsem knezom in vsemu ljudstvu: »Gospod me je poslal prerokovat zoper to hišo in zoper to mesto vse besede, ki ste jih slišali. Zdaj torej poboljšajte svoja pota in svoja dejanja ter poslušajte glas Gospoda, svojega Boga, da se bo Gospod skesal hudega, kar vam je zagrozil. Jaz sem, glejte, v vaših rokah; storite z mano, kar se vam zdi dobro in prav! Samo védite: ako me usmrtite, spravite nedolžno kri nase, na to mesto in njene prebivalce! Kajti Gospod me je v resnici poslal k vam, da vam na ušesa pove vse te besede.«

Tedaj so rekli knezi in vse ljudstvo duhovnikom in prerokom: »Ta mož ne zasluži smrti, kajti govoril nam je v imenu Gospoda, našega Boga.« Safanov sin Ahikam pa je varoval Jeremija, da ga niso izročili v roke ljudstva, da bi ga usmrtili.

Poslušali smo Božjo besedo.

Psalm 69

Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«

(Ps 69,15-16.30-31.33-34)

Gospod, potegni me iz blata,
reši me mojih sovražnikov!
Naj me valovi ne zagrnejo,
globina naj me ne pogoltne!
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«
Jaz pa sem beden in trpim;
tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje.
Hvalil bom Božje ime s pesmijo,
poveličeval ga z zahvalo.
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«
Glejte, ponižni, in veselite se,
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga!
Zakaj Gospod sliši uboge,
svojih jetnikov ne prezira.
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Janezovi učenci obvestijo Jezusa o smrti Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Mateju (14,1-12)

V tem času je četrtni oblastnik Herod slišal o Jezusu in je rekel svojim služabnikom: »To je Janez Krstnik; on je vstal od mrtvih in zato delujejo v njem čudežne moči.« Herod je bil namreč dal Janeza prijeti, ga vkleniti in vreči v ječo zaradi Herodiade, žene svojega brata Filipa. Kajti Janez mu je govoril: »Ni ti je dovoljeno imeti.« Hotel ga je usmrtiti, pa se je zbal ljudstva, ker so ga imeli za preroka.

Na Herodov rojstni dan pa je Herodiadina hči plesala pred gosti in se Herodu prikupila. Zato ji je s prisego obljubil dati, kar koli bi ga prosila. Ona pa je po materinem navodilu rekla: »Daj mi tukaj na krožniku glavo Janeza Krstnika!« Kralj se je razžalostil, toda zaradi prisege in gostov jo je ukazal dati. Dal je torej Janeza v ječi obglaviti in prinesli so njegovo glavo na krožniku, jo dali deklici in ta jo je nesla materi. In prišli so njegovi učenci, vzeli truplo ter ga pokopali; potem so šli in to sporočili Jezusu.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Prošnje

Dragi bratje in sestre! Bog nam daje slutiti, da svet ni končni vir naše sreče, saj je pod postavo smrti in minljivosti. Zato ga v veri prosímo:

  1. Za vse tukaj zbrane, da bi premogli pogum, po katerem bi še drugim posredovali izkušnjo živega Boga.
  2. Za apostolske delavce, ki v neugodnih razmerah oznanjajo evangelij, da bi kljub številnim oviram zvesto izpolnili svojo nalogo.
  3. Za kristjane, da bi svojemu življenju poiskali pravo smer ter zvesto in dosledno živeli po Gospodovi postavi.
  4. Za delavce v svetnih ustanovah, da bi bili glasniki bogatega in presežnega evangeljskega oznanila.
  5. Za pokojne, ki so zapustili svet v upanju na vstajenje, naj večno uživajo tvojo slavo.
  6. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom Covid-19 in drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev.
  7. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali.
  8. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo.
  9. In še po osebnem namenu … (tišina) Prosímo Gospoda!

O Bog! V tebi je skritih na tisoče odrešilnih poti za rešitev naših stisk, čeprav mi sami ne vidimo nobene. Utrjuj v nas vero, da je v tebi naš svet že odrešen. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Darovanje

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Hvaljen Bog, Gospod vesolja. Po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo: sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.

Bogu čast in hvala vekomaj.

Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev.

Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti Cerkvi.

Prošnja nad darovi

Gospod, naš Bog,
sveti Alfonz je tako goreče obhajal svete skrivnosti,
da je tudi sam postal živa daritev.
naj Sveti Duh tudi nas razvname za popolno darovanje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Hvalospev pri mašah svetih pastirjev
O navzočnosti svetih pastirjev v Cerkvi

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Kvišku srca.
Imamo jih pri Gospodu.

Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.

.

Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo,
in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo.

Svojo Cerkev razveseljuješ s spominom
(godom, praznikom) svetega I.
Z zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ
in na njegovo priprošnjo nas varuješ.

Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno kličemo:

Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja tvoje slave.
Hozana na višavah.
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem.
Hozana na višavah.

Evharistična molitev

Druga evharistična molitev

Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti.
Zato posvéti, prosimo, po svojem Duhu te darove,
da nam postanejo telo in + kri
našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Ko je šel prostovoljno v trpljenje,
je vzel kruh,
se zahvalil,
ga razlomil,
dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in jejte od tega vsi,
to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih,
se spet zahvalil,
ga dal svojim učencem in rekel:

Vzemite in pijte iz njega vsi,
to je kelih moje krvi nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva
v odpuščanje grehov.
to delajte v moj spomin.

Skrivnost vere.

Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod, dokler ne prideš v slavi.

ali:
Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil.

Sveti Oče,
spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja.
Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja.
Zahvaljujemo se ti,
da smemo biti tu pred teboj in ti služiti.

Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh
po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi
združi, da bomo vsi eno.

Spomni se Gospod, svoje Cerkve,
razširjene po vsem svetu.
Spopolni jo v ljubezni,
skupaj z našim papežem Frančiškom,
našim škofom …,
in vsemi, ki služijo oltarju.

Spomni se tudi naših bratov in sester,
ki so zaspali v upanju na vstajenje,
in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti,
in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje.

Prosimo te, usmili se nas vseh,
da bomo v večnem življenju skupaj
z božjo materjo Devico Marijo,
z njenim ženinom svetim Jožefom,
z apostoli in vsemi svetimi,
ki so živeli v tvoji ljubezni,
in te bomo hvalili in slavili
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu.

Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu,
tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu,
v občestvu Svetega Duha
vsa čast in slava na vse veke vekov.

Amen.

Obhajilni obred

Naš Odrešenik nam naroča in božji nauk nas uči, da smemo takole moliti:

Oče naš ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče,
podari nam mir v naših dneh.
Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blaženega upanja pričakujemo
prihod našega Odrešenika Jezusa Kristusa.

Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: Mir vam zapustim, svoj mir vam dam.

Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje Cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Amen.

Gospodov mir bodi vedno z vami.

In s tvojim duhom. 

Jezus blagruje tiste, ki delajo za mir; zato si v znamenje miru in sprave izrazimo spoštovanje in ljubezen.

Ta združitev telesa in krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vsem, ki ga bomo prejeli, v večno življenje.

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir.

Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga,
s svojo smrtjo si po Očetovi volji s sodelovanjem Svetega Duha svetu dal življenje.
Reši me s tem svojim svetim telesom in krvjo vseh mojih pregreh in vsega hudega.
Daj, da bom vedno živel po tvojih zapovedih, in ne pusti, da bi se kdaj ločil od tebe.
Ali:
Uživanje tvojega telesa in krvi, Gospod Jezus Kristus,
naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje,
marveč naj mi bo po tvoji dobroti
varstvo in zdravilo za dušo in telo.

Glejte, to je Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta.

Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.

Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

Ali:

Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

Kristusovo telo naj me varuje za večno življenje.

Kristusova kri naj me varuje za večno življenje.

Gospod, kar smo zaužili z usti, naj prejmemo s čistim srcem.
Kar si nam podaril v sedanjem življenju, nam bodi zdravilo za večnost.

Obhajilni spev

Lk 12,42

Glejte, zvesti in razumni oskrbnik,
ki ga je Gospod postavil nad svojo družino,
da ji ob svojem času odmeri živež.

Prošnja po obhajilu

Molimo.

O Bog,
po tvoji dobroti je sveti Alfonz
zvesto delil in oznanjal tvoj čudoviti zakrament,
naj ga tudi mi radi prejemamo in častimo.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklepni obred

Gospod z vami.
In s tvojim duhom.

Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.

Pojdimo v miru.
Bogu hvala.


Za misal obstaja trenutno omejena možnost izbira različnih bogoslužnih koledarjev.

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020