Božja beseda za četrtek, 9. maja 2024

Gospodov vnebohod, slovesni praznik (leto B)

»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15)

1. berilo

Vpričo njih je šel v nebo

Berilo iz apostolskih del (Apd 1,1-11)

V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki si jih je bil izbral, dal naročila po Svetem Duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znamenji dokazal, da živi: štirideset dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. Ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na Očetovo obljubo, »o kateri ste slišali od mene; zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni s Svetim Duhom«. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: »Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo?« Rekel jim je: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« Po teh besedah se je dvignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhódu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«

Psalm 47

Odpev: »Bog se dviga med vzklikanjem.«

Ps 47,2-3.6-7.8-9

Vsa ljudstva, ploskajte z rokami,
vzklikajte Bogu z glasnim vriskanjem!
Zakaj Gospod, Najvišji, je vsega spoštovanja vreden,
véliki kralj nad vso zemljo.
Odpev: »Bog se dviga med vzklikanjem.«
Bog se dviga med vzklikanjem,
Gospod se dviga med donenjem roga.
Prepevajte Bogu, prepevajte,
prepevajte našemu kralju, prepevajte.
Odpev: »Bog se dviga med vzklikanjem.«
Zakaj Bog je kralj vse zemlje;
pojte pesem v modrosti.
Bog kraljuje nad narodi,
Bog sedi na prestolu svoje svetosti.
Odpev: »Bog se dviga med vzklikanjem.«

2. berilo

Posadil ga je na svojo desnico v nebesih

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-13)

Bratje in sestre, jaz, jetnik v Gospodu, vas opominjam, da živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste bili poklicani, v vsej ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti. V ljubezni prenašajte drug drugega. Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru: eno telo in en Duh, kakor ste tudi bili poklicani v enem upanju svojega poklica. En Gospod, ena vera, en krst: en Bog in Oče vseh, nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsákomur izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno: »Povzpel se je na višavo, ujete pêljal ujétnike, dal je darove ljudem.« Kaj pa pomeni beseda ›Povzpel se je,‹ če ne to, da se je prej spústil v nižine zemlje? On, ki se je spustil, je isti, ki se je dvignil čez vsa nebesa, da bi napólnil vse. In on je dal, da so nekateri apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa, dokler vsi ne pridemo do edinosti vere in do spoznanja Božjega Sina, do popolnega človeka, do svoje polne doraslosti v Kristusu.

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Gospodov vnebohod

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marija Terezija Gerhardinger

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Gospodov vnebohod - Janez Juhant - Karmel Sora
(14.5.2015 ob 10h, dolžina: 7:50)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Gospodov vnebohod - Škof Anton Stres
(17.5.2012 ob 10h, dolžina: 9:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 13. maj 2018 ...

Slovesni praznik Gospodovega vnebohoda vsebuje dva elementa. Po eni strani usmerja naš pogled proti nebu, kjer poveličani Jezus sedi na Božji desnici (prim. Mr16,19). Po drugi pa nas spominja na začetek poslanstva Cerkve, saj vstali in v nebo vstopajoči Jezus pošilja svoje učence, da razširijo evangelij po vsem svetu. Zato nas Vnebohod opominja naj dvignemo pogled v nebo, da bi ga takoj obrnili na zemljo in udejanjili naloge, ki nam jih je vstali ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Potem ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, vstali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu.« Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Z vstajenjem je bila Jezusu, potem ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino, s tem je človek za vedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in za vedno sprejema človeštvo, Njega v katerem sta Bog in človek za vedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.