Božja beseda za torek, 9. aprila 2024

Torek 2. velikonočnega tedna

»In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov.« (Jn 3,14-15).

Berilo

Edinost prvih kristjanov

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,32-37)

Množica teh, ki so verovali, je bila enega srca in duha; tudi ni nihče govoril; da je kaj tega, kar je imel, njegovega, ampak jim je bilo vse skupno. Z veliko močjo so apostoli pričevali o vstajenju Gospoda Jezusa Kristusa in obilje milosti je bilo nad vsemi.

Nobenega ubogega ni bilo med njimi; kolikor je bilo namreč posestnikov zemljišč ali hiš, so jih prodajali in ceno za prodane stvari prinašali ter polagali k nogam apostolov. Delilo pa se je vsakemu, kakor je kdo česa potreboval. Tako je Jožef, ki so mu apostoli dali priimek Barnaba, (po naše: Sin tolažbe), levit, doma s Cipra, imel njivo, jo prodal in denar prinesel ter položil k nogam apostolov.

Psalm 93

Odpev: »Gospod je kralj veličastva.«

Ps 93,1-2.5

Gospod je kralj, oblekel je veličastvo,
Gospod je oblekel moč, se opasal.
Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne.
Odpev: »Gospod je kralj veličastva.«
Utrdil je vesoljstvo, ki ne omahne;
tvoj prestol je trden od pradavnine,
od vekomaj si ti.
Odpev: »Gospod je kralj veličastva.«
Tvoja pričevanja so zelo zanesljiva;
tvoji hiši pristoja svetost,
o Gospod, na večne čase.
Odpev: »Gospod je kralj veličastva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih in tako iti v svojo slavo. Aleluja.

Jezus je edina vez med nebesi in zemljo

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,7-15)

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: »Resnično, resnično, povem ti: Treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre; tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.« Nikodem mu je odgovoril: »Kako se more to zgoditi?«

Jezus mu je rekel: »Ti si Izraelov učitelj, pa tega ne veš? Resnično, resnično, povem ti: Kar vemo, govorimo, in kar smo videli, spričujemo, a našega pričevanja ne sprejemate. Če sem vam govoril o pozemeljskih stvareh in ne verujete, kako boste verovali, če vam bom govoril o nebeških? Nihče ni šel v nebesa kakor tisti, ki je prišel iz nebes. Sin človekov. Kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak kdor vanj veruje, imel večno življenje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Valtruda

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Krščansko pričevanje se razodeva v življenju v slogi in solidarnosti, še posebno v sprejemanju ubogih in bolnih v Jezusovem Duhu. Ob življenju prvih kristjanov so se drugi navdušili in se jim pridružili. Trudil se bom povezati vero v vstalega Kristusa s skrbjo za bližnje in bratsko skupnost. Gospod, hvala za toliko lepih izkušenj krščanske ljubezni. Naj se ta krog sprejemanja in darovanja ne ustavi.

Evangelij

Jezus pove Nikodemu, da je on Sin človekov, ki razodeva Očeta. Novo rojstvo iz Duha je povezano s križem. Tu se razodeva moč Božje ljubezni in njegova pokorščina do Očeta. Ob Jezusovi daritvi bom sprejel, da je vsako novo rojstvo zaznamovano z umiranjem sebi in grehu. Gospod, pomagaj mi doumeti, da si podaril življenje zame in mi pokazal, kako me imaš rad.

Primož Krečič