Božja beseda za ponedeljek, 8. aprila 2024

Ponedeljek 2. velikonočnega tedna

»Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj.« (Jn 3,2).

Berilo

Molitev povezuje s Svetim Duhom

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,23-31)

Tiste dni so Petra in Janeza izpustili in prišla sta k svojim ter jima povedala vse, kaj so jima rekli veliki duhovniki in starešine. Ko so ti slišali to, so kakor iz ene duše povzdignili glas k Bogu in govorili: »Gospod, ti si ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih; v Svetem Duhu si govoril po ustih našega očeta Davida, svojega služabnika: ›Zakaj hrumijo narodi in si ljudstva izmišljajo prazne reči? Kralji zemlje se vzdigujejo in knezi se skupaj zarotujejo zoper Gospoda in zoper njegovega Maziljenca.‹

Resnično so se zbrali v tem mestu zoper tvojega svetega služabnika Jezusa, ki si ga mazilil, Herod in Poncij Pilat s pogani in izraelskim ljudstvom, da so izvršili, kar je že naprej določila tvoja roka in tvoj sklep. Zdaj, Gospod, glej njihove grožnje in daj svojim služabnikom, da bodo z vso srčnostjo oznanjali tvojo besedo. Zato iztegni roko za ozdravljenje in naj se godijo znamenja in čudeži v imenu tvojega služabnika Jezusa.«

Ko so odmolili, se je potresel kraj, kjer so bili zbrani, in napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so srčno oznanjali Božjo besedo.

Psalm 2

Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Ps 2,1-4.6-9

Zakaj hrumijo narodi
in si ljudstva izmišljajo prazne reči?
Kralji zemlje se vzdigujejo
in knezi se zarotujejo zoper Božjega Maziljenca.
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«
Bog, ki prebiva v nebesih, se smeje.
Gospod se jim posmehuje.
Potem jim spregovori v svoji jezi
in v svojem srdu jih prestraši.
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«
Oznanil bom Gospodov sklep:
Gospod mi je rekel: »Moj sin si ti, danes sem te rodil.
Zahtevaj od mene in dam ti narode v dediščino
in meje zemlje v tvojo lastnino.«
Odpev: »Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vemo: Kristus je res od mrtvih vstal! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili. Aleluja.

Za Božje otroke se je treba preroditi

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 3,1-8)

Med farizeji je bil mož, Nikodem po imenu, judovski prvak. Prišel je k Jezusu ponoči in mu rekel: »Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot Učenik, kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, ako ni Bog z njim.«

Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodem mu reče: »Kako se more človek roditi, ko je star? Mar more vdrugič iti v telo svoje matere in se roditi?«

Jezus odgovori: »Resnično, resnično, povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre: tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Julija Marija Roza Biliart

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter in Janez prideta iz zapora in se vrneta v skupnost. Vsi skupaj se zahvalijo za rešitev in prosijo za moč, da bi kljub preganjanju mogli srčno oznanjati Jezusa. Tudi če bodo ljudje nasprotovali, bom ostal zvest Jezusovi besedi in njegovi moči, ki rešuje. Gospod, daj, da bom ob podpori skupnosti vsem govoril o tvoji velikonočni zmagi.

Evangelij

Farizej Nikodem pride ponoči k Jezusu. Prizna ga za Božjega človeka, vendar ne še za Božjega Sina. Jezus ga povabi na pot novega rojstva, da bi živel iz njegove milosti. V vseh okoliščinah se bom odločal na temelju vere v Jezusa. Gospod, pomagaj mi spoznati, da se ne morem polno uresničiti brez tebe.

Primož Krečič