Božja beseda za četrtek, 8. februarja 2024

Četrtek 5. tedna med letom (leto II)

Ona pa je odgovorila: »Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok« (Mr 7,28).

Berilo

Bog obsodi Salomonovo nezvestobo

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 11,4-13)

Ko se je Salomon postaral, so njegove žene nagnile njegovo srce k tujim bogovom. Njegovo srce ni bilo več celo za Gospoda, njegovega Boga, kakor srce njegovega očeta Davida. Tako je Salomon častil Astarto, boginjo Sidoncev, in Moloha, gnusobo Amoncev. In Salomon je delal, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, in ni hodil popolnoma za Gospodom, kakor njegov oče David. Takrat je Salomon sezidal svetišče za Kamosa, gnusobo Moabcev, na griču vzhodno od Jeruzalema, in za Moloha, gnusobo Amoncev. Tako je storil za vse svoje tuje žene, ki so svojim bogovom darovale kadilne in klavne daritve.

Gospod se je razsrdil nad Salomonom, ker je odvrnil svoje srce od Gospoda, Izraelovega Boga, ki se mu je dvakrat prikazal, in mu prav glede tega zapovedal, naj ne hodi za tujimi bogovi. Pa se ni držal tega, kar mu je zapovedal Gospod. Zato je Gospod rekel Salomonu: »Ker je s teboj tako, da se nisi držal moje zaveze in mojih zakonov, ki sem ti jih zapovedal, bom odtrgal kraljestvo od tebe in ga dal tvojemu hlapcu. Vendar zaradi tvojega očeta Davida tega ne bom storil v tvojih dneh; tvojemu sinu ga bom odtrgal. Sicer ne bom odtrgal vsega kraljestva. En rod bom dal tvojemu sinu zaradi svojega služabnika Davida in zaradi Jeruzalema, ki sem ga izvolil.«

Psalm 106

Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«

Ps 106,3-4.35-37.40

Blagor njim, ki se držijo zapovedi,
ki vsak čas delajo, kar je prav!
Gospod, spomni se me, ker ljubiš svoje ljudstvo,
obišči me s svojo pomočjo.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«
Naši očetje so se pomešali s pogani,
naučili so se njihovih del:
častili so njihove malike,
ki so jim postali nevarna past.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«
Darovali so svoje sinove
in svoje hčere hudobnim duhovom.
Zato se je Gospod razjezil nad njimi,
njegova dediščina se mu je pristudila.
Odpev: »Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Vera kananejske matere

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,24-30)

Tisti čas je Jezus vstal in odšel v pokrajino Tira in Sidona. Stopil je v neko hišo in želel, da bi nihče ne zvedel, pa ni mogel ostati prikrit; kajti hitro je slišala o njem žena, katere hčerka je imela hudega duha, in je prišla ter mu padla pred noge. Žena pa je bila Grkinja, po rodu Sirofeničanka. Prosila ga je, da bi izgnal hudega duha iz njene hčere. On pa ji je rekel: »Daj, da se nasitijo najprej otroci; ne gre, da bi kruh vzeli otrokom in ga vrgli psom.« Ona pa je odgovorila: »Gospod, tudi psički pod mizo jedo od drobtinic otrok.« Tedaj ji je rekel: »Zaradi te besede pojdi; hudi duh je šel iz tvoje hčere.« Vrnila se je domov in našla deklico ležečo na postelji, hudi duh je odšel iz nje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Hieronim Emiliani

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Postava ni dovoljevala poroke s poganko, da ne bi padli v malikovanje. V tej skušnjavi se ulovi Salomon, ko v slavi pozabi, da je vse prejel od Boga. Posledica tega je delitev kraljestva. Hvaležen bom za vse darove, ki mi jih daje Gospod. Ne bom prelomil zaupanja vanj. Podpiraj me, da bom ponižen in zvest tvojim zahtevam, da bom ohranil tvoj blagoslov.

Evangelij

Jezus gre v poganske kraje. V hišo pride žena, ki ima obsedenega otroka, in ga na vso moč prosi za rešitev. Jezusov odgovor se najprej sliši trd, a jo dobrohotno usliši, ko vidi njeno živo vero. Zaupanje poganske žene me spodbuja k veri, ki ne bo klonila ob hudih težavah. Gospod, pomnoži mi vero, kajti marsikdaj premalo zaupam v moč tvojega usmiljenja.

Primož Krečič